Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Ulrich Beck: Riziková společnost

Ulrich Beck: Riziková společnost

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Tento text formou eseje seznamuje s dílem Ulricha Becka Riziková společnost s podtitulem Na cestě k jiné moderně. Práce nejdříve stručně shrnuje názvy jednotlivých kapitol, poté se věnuje detailnějšímu rozboru kapitoly 4. Zamýšlí se nad změnami v postoji mezi mužem a ženou. Dále seznamuje s izolovaností, společným životem muže a ženy, i konflikty mužů a žen v rámci rodiny i mimo ni.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výpis jednotlivých kapitol
3.
Kapitola 4. - Já jsem já: o izolovanosti, společném životě a konfliktech mužů a žen v rámci rodiny i mimo ni
3.1.
Postoje mezi mužem a ženou
3.2.
Změny v postavení mužů a žen
3.3.
Rozvodovost ve Spolkové republice v roce 1984
3.4.
Rozhodnutí žít sám
3.5.
Věrnost a sbírání sexuálních zkušeností
3.6.
Oddělení mužských a ženských rolí
3.7.
Dynamice individualizace
3.8.
Konflikty mužů a žen

Úryvek

"Ačkoli, jak jsem již uvedla, byly všechny kapitoly velmi zajímavé, přesto bych se ráda věnovala jen jedné konkrétní, a to kapitole čtvrté s názvem: Já jsem já: o izolovanosti, společném životě a konfliktech mužů a žen v rámci rodiny i mimo ni. Tato kapitola je pro mne nejzajímavější nejen pro možnou komparaci s vlastními zážitky a zkušenostmi, ale také pro údaje, u kterých, ačkoli je nemohu z vlastní zkušenosti potvrdit či vyvrátit, je nasnadě, že jsou každodenním chlebem mnohých lidí, i když všeobecně proklamovaným trendem je právě jejich opak.
Již v úvodu kapitoly autor poukazuje na to, že ženy i muži proti sobě v každodenní realitě manželství i rodiny stojí s jistou zraněnou citlivostí a „ozbrojenou bezradností“ (str.161). Některé z příčin tohoto postoje, či motivy, které k němu vedou, jsou rozpracovány v podkapitolách, ale dle mého názoru jde jen o přirozené vyústění reakcí na aktuální témata daných problémů v minulosti. I problémy, stejně jako reakce na ně, se s postupem času vyvíjí. Nemůžeme tedy např. očekávat naprostou nediskriminaci žen v zaměstnání v současné době, pokud víme, že cca před sto lety byla v naší společnosti práce žen naprosto nepodporována až odsuzována. Je tedy logické, že za pouhých sto let nemůže dojít ke stoosmdesátistupňovému obratu bez naprostých pozůstatků minulých dob.

Ačkoli je z textu patrno, že autor ve většině případů vychází ze situace panující ve Spolkové republice, můžeme zde najít hodně společného s republikou naší. Můj osobní dojem je, že toto společné, o kterém mluvím, může být společné jen proto, že situaci v České republice mohu z důvodu svého věku srovnat pouze s aktuálním stavem, ne však s jeho vývojem a toto srovnání probíhá se situací Spolkové republiky kolem roku 1986 (rok vydání německého originálu), tedy více jak před dvaceti lety. Je tedy patrné, že problémy, které byly ve Spolkové republice řešeny před tolika lety, jsou u nás právě aktuální – čemuž není divu, vzhledem k pokrokovosti Německa.
K celkové situaci mužů a žen se autor vyjadřuje následovně: na jedné straně údajně došlo k významným změnám, a to zejména v oblasti sexuality, práva a vzdělávání – pomineme-li však sexualitu, jedná se spíše o změny ve vědomí a na papíře. Proti tomu na druhé straně stojí konstantní povaha chování a situaci mužů a žen (zejména tedy na trhu práce a v oblasti sociálního zabezpečení). To má zdánlivě paradoxní důsledek, a to, že větší rovnost vyzdvihuje zřetelněji do vědomí trvající a prohlubující se nerovnosti (str.162). Tento jev, jak jej autor vysvětluje dále, je důvěrně známý i v našem prostředí. Mladé, ambiciózní dívky se stejným vzděláním jako muži jsou často v práci diskriminovány právě těmi muži, kteří zastávají názory o rovnosti – ovšem po jejich slovech nenásledují činy. Právě tyto rozpory, ke kterým dochází v důsledku rozdílnosti myšlení týkajícího se trhu práce a společného zájmu, jsou dle mého názoru určujícím prvkem dalšího vývoje. Proto se i autor zmiňuje o prognóze dlouhodobého konfliktu, což se vysvětluje jako to, že určující pro příští léta bude, že muži a ženy budou stát proti sobě. Tato prognóza ovšem zatím není doloženým faktem, jedná se o tezi, kterou bude třeba empiricky doložit a poté teoreticky rozpracovat (str.162)."

Poznámka

Práce do předmětu Problémy současné společnosti - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17305
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse