Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Předmětem diplomové práce je obsah Úmluvy o právech dítěte, její vývoj i dodržování. Po krátkém přehledu postavení dítěte ve společnosti z historického hlediska je sledován vývoj Úmluvy a objasněna její struktura a principy. Následuje výčet článků dokumentu a stručný komentář k nim a rozbor problematických článků. Pozornost je věnována také uskutečňování závazků Úmluvy a jejich naplňování v pedagogické praxi. Samostatná kapitola se dále zabývá sociálně-právní ochranou dětí a poslední oddíl probírá současný právní stav u nás.

Obsah

1.
Úvod
2.
Postavení dítěte ve společnosti z historického hlediska
2.1.
Dítě jako subjekt práva
2.2.
Dítě a historický vývoj
3.
Historický vývoj dokumentu
3.1.
Ochrana práv dítěte v první polovině 20. století
3.2.
Vývoj po 2. světové válce
3.3.
Vznik dokumentu
3.4.
Opční protokoly k Úmluvě
4.
Členění Úmluvy, struktura a principy
4.1.
Členění Úmluvy a přehled článků
4.2.
Struktura dokumentu
4.3.
Principy dokumentu
4.4.
Postavení Úmluvy v českém právním řádu
4.5.
Problematika definice subjektu dítěte
5.
Práva dítěte daná Úmluvou
5.1.
Přehled článků Úmluvy
5.2.
Rozbor problematických článků
5.3.
Právo dítěte na život
5.4.
Výbor pro práva dítěte
6.
Uskutečňování závazků Úmluvy
6.1.
Celosvětové uskutečňování závazků
6.2.
Naplňování Úmluvy v pedagogické praxi
6.3.
Naplňování Úmluvy při svěření dětí do péče jednoho z rodičů
7.
Sociálně právní ochrana dětí
7.1.
Zákon o sociálně právní ochraně dětí
7.2.
Naplňování zákona v praxi
7.3.
Působnost úřadů a dalších institucí
7.4.
Prevence a legislativní návrhy
7.5.
Trestněprávní úprava
7.6.
Rodinněprávní úprava
8.
Současný právní stav u nás
8.1.
Naplňování Úmluvy o právech v legislativě
8.2.
Monitoring dosavadního stavu práv dětí
8.3.
Slabé stránky Úmluvy
9.
Vyhlídky a navrhovaná opatření do budoucna
9.1.
Dětský ombudsman
9.2.
Školské vzdělávací programy
10.
Závěr

Úryvek

"1. Postavení dítěte ve společnosti z historického hlediska
1.1 Dítě jako subjekt práva
Dítě jako člověk a občan určitého státu je subjektem práv a povinností a stejně jako dospělý člověk z nich může mít prospěch nebo újmu. Veškerá práva, jež stát stanovil v ústavě i ve zvláštních předpisech pro své občany, se tedy týkají i dítěte a náležejí mu. Vzhledem k dlouhodobé nezralosti dítěte a jeho odkázanosti na jiné však vedle základních občanských práv jsou v právním řádu stanovena ještě zvláštní práva, která přísluší pouze dětem a slouží k jejich ochraně. Tato speciální práva mají většinou projektivní charakter, aktivní a pozitivní práva jsou formulována podstatně méněčasto.

Současné pojetí práv dítěte v naší právní úpravě je založeno na tzv. reflexních právech. Právní úprava dedukuje práva dítěte především z konkrétních vzájemných práv a povinností dítěte a jiných subjektů, zejména jeho zákonných zástupců. Přitom je však právní úprava značně stručná a kusá a dokonce některé povinnosti zákonných zástupců, od nichž by se v tomto pojetí odvíjela závažná oprávnění dítěte, zcela pomíjí.

Práva dítěte jsou právy člověka, avšak takového člověka, který by si bez pomoci dospělých nebyl schopen poradit a mnohé z těchto práv by nebyl schopen realizovat. Míra realizace práv dítěte závisí na míře a úrovni realizace lidských práv ve společnosti. Katalog práv dítěte by pak měl zahrnovat jak práva, která má dítě jako člověk, tak zároveň ta práva, která přísluší pouze dítěti jako jeho speciální práva. Stát je garantem těchto práv a jejich realizace přísluší rodičům či jiným zákonným zástupcům dítěte. Katalog práv dítěte by měl státním institucím umožnit monitorování a kontrolu míry a způsobu realizace těchto práv. Přehledný, jasný a srozumitelný katalog práv dítěte však doposud chybí.

1.2. Dítě a historický vývoj
Rodina, snad jako nejstarší základní společenská skupina či společenství nejtěsněji spjata nejrůznějšími vztahy uvnitř i navenek, tj. činnostmi zabezpečujícími potřeby svých členů a společnosti jako celku, prochází celou svou historií neustálými změnami co do své velikosti, významu, i začlenění do společnosti. Adaptuje se přitom na její nejrůznější proměny či vývojové stupně. Přizpůsobujíc se jim, udržuje život člověka prakticky ve všech jeho sférách a cyklech. Ve svém jednom z hlavních poslání poskytuje členu rodiny péči a ochranu, a to zvláště v obdobích, kdy není s to se o sebe postarat. Umožňuje mu jeho tělesnou, duševní, duchovní existenci a rozvoj, dává mu pocit jistoty a bezpečí, pocit domova v kruhu svých nejbližších. Podle potřeby se světu kolem otvírá, ale též se mu zavírá, vytvářejíc v sobě sama svůj vlastní svět. V neposlední míře rodina, jako primární socializační skupina vytváří podmínky pro plnohodnotný vývoj dítěte."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25011
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse