Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > United states of America - anglicky

United states of America - anglicky

Kategorie: Geografie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Povrch a nerostné zdroje - geologická historie, vodstvo, klima, přírodní zdroje, půda, flora, fauna. Populace - etnické složení , charakteristika populace, náboženství, jazyk, vzdělání, umění Performing Arts, literatura, film, architektura a umění, muzea a knihovny. Ekonomika - zěmědělství, lesnictví, rybolov, těžba, výroba, turismus, energetika, bankovnictví a měna, obchod, pracovní síla, doprava. Státní zpráva - vláda, exekutiva, legislativa, politické strany, soudnictví, státní a lokální vláda, zdravotní a sociální politika, obrana, mezinárodní organizace. Historie - kolonizace (první osídlení, francouzské a holandské aktivity, kolonie v Nové Anglii, proprietary Colonies, politický vývoj, britsko-francouzské válka, růst odporu kolonií), válka o nezávislost (zrození národa, články konfederace, slabá centrální moc, Ústava, the First Party Conflict, Jeffersonovo prezidenství, válka 1812, éra dobrých pocitů, migrace na západ, bavlna a Jih, výroba a severovýchod, volby 1824, clo a nulifikace, whigové a demokrati), debaty o otroctví (otroctví a západní expanze, Texas a Oregon, mexicko-americká válka, Californie a Nové Mexiko), záchrana Unie (Akt Kansas-Nebraska, volby 1856, odsouzení otroctví, odtržení a válka), poválečné období (nadvláda republikánů, znovuobnovení moci Demokratické strany). Domácí politika (1885-1920) - počátky dělnického hnutí, regulace železniční dopravy a clo, Harrisonova vláda, druhá Clevelandská administrativa, McKinleyho vláda, Theodore Roosevelt a progresivismus, Taftova vláda, Wilson a nová svoboda. Zahraniční politika (1865-1920) - vlivy na zahranční politiku (1865-1898), situace po španělsko-americké válce, první světová válka. Dvacátá léta: boom a krach - imigrace a pracující, prohibice, velký krach 1929, velká deprese. Zahraniční politika (1920-1932) - New Deal, uvolnění, znovuzvolení Roosevelta, Rooseveltova zahraniční politika, Rooseveltovo třetí volební období. Druhá světová válka a její důsledky - spojenecké konference, Rooseveltovo čtvrté volební období a jeho smrt, důsledky války, zahraniční obchod, bezpečnost, komunismus, berlínský letecký most, Truman vyhrál volby, znepokojení Čínou, korejská válka, McCarthyho éra. Eisenhowerova éra - hon na komunisty, hnutí za občanská práva, Eisenhowerovo znovuzvolení, zahraniční politika. Kennedyho éra - ekonomika, aktivity za lidská práva. Zahraniční události - vietnamská válka, legislativní aktivity, zvolení Johnsona, domácí a zahraniční krize, kontroveznost Vietnamu, zvolení Nixona, pokračování války ve Vietnamu, jiné zahraniční události, Pentagon Papers. Znovuzvolení Nixona - Watergate a sedmdesátá léta, zmírnění napětí, Nixonova rezignace, Fordova vláda, Carterova vláda. Osmdesátá léta - Reaganova vláda, Bushova vláda. Clintonova administrativa - zahraniční politika, volby 1996. Zvolení George W. Bushe - zahraniční vztahy, válka proti terorismu, domácí situace, ochrana národa, válka v Iráku, cesta k volbám 2004.

Obsah

1.
Úvod
2.
Povrch a nerostné zdroje
2.
1. Geologická historie
2.2
Vodstvo
2.3
Klima
2.4
Přírodní zdroje
2.5
Půda
2.6
Flora
2.7
Fauna
3.
Populace
3.
1 Etnické složení
3.2
Charakteristika populace
3.3
Náboženství
3.4
Jazyk
3.5
Vzdělání
3.6
Umění Performing Arts
3.7
Literatura, film, architektura a umění
3.8
Muzea a knihovny
4.
Ekonomika
4.1
Zěmědělství
4.2
Lesnictví
4.3
Rybolov
4.5
Těžba
4.6
Výroba
4.7
Turismus
4.8
Energetika
4.9
Bankovnictví a měna
4.10
Obchod
4.11
Pracovní síla
4.12
Doprava
5.
Státní zpráva
5.1
Vláda
5.2
Exekutiva
5.3
Legislativa
5.4
Politické strany
5.5
Soudnictví
5.6
Státní a lokální vláda
5.7
Zdravotní a sociální politika
5.8
Obrana
5.9
Mezinárodní organizace
6.
Historie
6.1
Kolonizace
6.1.1
První osídlení
6.1.2
Francouzské a holandské aktivity
6.1.3
Kolonie v Nové Anglii
6.1.4
Proprietary Colonies
6.1.5.
Politický vývoj
6.1.6
Britsko-francouzské válka
6.1.7
Růst odporu kolonií
6.2
Válka o nezávislost
6.2.1
Zrození národa
6.2.2
Články konfederace
6.2.3
Slabá centrální moc
6.2.4
Ústava
6.2.5
The First Party Conflict
6.2.6
Jeffersonovo prezidenství
6.2.7
Válka 1812
6.2.8
Éra dobrých pocitů
6.2.9
Migrace na západ
6.2.10
Bavlna a Jih
6.2.11
Výroba a severovýchod
6.2.12
Volby 1824
6.2.13
Clo a nulifikace
6.2.14
Whigové a demokrati
6.3
Debaty o otroctví
6.3.1
Otroctví a západní expanze
6.3.2
Texas a Oregon
6.3.3
Mexicko-americká válka
6.3.4
Californie a Nové Mexiko
6.4
Záchrana Unie
6.4.1
Akt Kansas-Nebraska
6.4.2
Volby 1856
6.4.3
Odsouzení otroctví
6.4.4
Odtržení a válka
6.5
Poválečné období
6.5.1
Nadvláda republikánů
6.5.2
Znovuobnovení moci Demokratické strany
7.
Domácí politika (1885-1920)
7.1
Počátky dělnického hnutí
7.2
Regulace železniční dopravy a clo
7.3
Harrisonova vláda
7.4
Druhá Clevelandská administrativa
7.5
McKinleyho vláda
7.6
Theodore Roosevelt a progresivismus
7.7
Taftova vláda
7.8
Wilson a nová svoboda
8.
Zahraniční politika (1865-1920)
8.1
Vlivy na zahranční politiku (1865-1898)
8.2
Situace po španělsko-americké válce
8.3
První světová válka
9.
Dvacátá léta: boom a krach
9.1
Imigrace a pracující
9.2
Prohibice
9.3
Velký krach 1929
9.4
Velká deprese
10.
Zahraniční politika (1920-1932)
10.1
New Deal
10.2
Uvolnění
10.3
Znovuzvolení Roosevelta
10.4
Rooseveltova zahraniční politika
10.5
Rooseveltovo třetí volební období
11.
Druhá světová válka a její důsledky
11.1
Spojenecké konference
11.2
Rooseveltovo čtvrté volební období a jeho smrt
11.3
Důsledky války
11.4
Zahraniční obchod
11.5
Bezpečnost
11.6
Komunismus
11.7
Berlínský letecký most
11.8
Truman vyhrál volby
11.9
Znepokojení Čínou
11.10
Korejská válka
11.11
McCarthyho éra
12.
Eisenhowerova éra
12.1
Hon na komunisty
12.2
Hnutí za občanská práva
12.3
Eisenhowerovo znovuzvolení
12.4
Zahraniční politika
13.
Kennedyho éra
13.1
Ekonomika
13.2
Aktivity za lidská práva
14.
Zahraniční události
14.1
Vietnamská válka
14.2
Legislativní aktivity
14.3
Zvolení Johnsona
14.4
Domácí a zahraniční krize
14.5
Kontroveznost Vietnamu
14.6
Zvolení Nixona
14.7
Pokračování války ve Vietnamu
14.8
Jiné zahraniční události
14.9
Pentagon Papers
15.
Znovuzvolení Nixona
15.1
Watergate a sedmdesátá léta
15.2
Zmírnění napětí
15.3
Nixonova rezignace
15.4
Fordova vláda
15.5
Carterova vláda
16.
Osmdesátá léta
16.1
Reaganova vláda
16.2
Bushova vláda
17.
Clintonova administrativa
17.1
Zahraniční politika
17.2
Volby 1996
18.
Zvolení George W. Bushe
18.1
Zahraniční vztahy
18.2
Válka proti terorismu
18.3
Domácí situace
18.4
Ochrana národa
18.5
Válka v Iráku
18.6
Cesta k volbám 2004

Úryvek

"I INTRODUCTION
United States of America or United States, popularly referred to as the United States or as America, a federal republic on the continent of North America, consisting of 48 contiguous states and the non-contiguous states of Alaska and Hawaii. Outlying areas include Puerto Rico, American Samoa, Guam, and the US Virgin Islands. The conterminous 48 states are bounded on the north by Canada, on the east by the Atlantic Ocean, on the south by the Gulf of Mexico and Mexico, and on the west by the Pacific Ocean. The northern boundary is partly formed by the Great Lakes and the St Lawrence River; the southern boundary is partly formed by the Rio Grande. New York is the largest city in the United States. Washington, D.C., is the capital.
The total area of the United States (including the District of Columbia) is 9,826,630 sq km (3,794,083 sq mi), of which 1,717,854 sq km (663,267 sq mi) are in Alaska and 28,311 sq km (10,931 sq mi) are in Hawaii. Inland, coastal, and Great Lakes bodies of water cover 470,129 sq km (181,518 sq mi) of the total area. Measured along the parallel of latitude that passes through West Quoddy Head, Maine, the easternmost point in the United States, the maximum width of the conterminous 48 states is about 4,421 km (2,747 mi). The maximum length measured from the vicinity of Brownsville, Texas, due north to the Canadian frontier is about 2,572 km (1,598 mi). Mount McKinley, or Denali (6,194 m/20,320 ft), in Alaska, is the highest point in North America; Death Valley, a depression 86 m (282 ft) below sea level, in California, is the lowest point."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4872
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse