Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Uplatnění Customer relationship management (CRM)

Uplatnění Customer relationship management (CRM)

Kategorie: Management, Marketing

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této diplomové práce je uplatnění CRM (Customer relationship management) v podmínkách realitní kanceláře. V první části teoretické práce je pozornost zaměřena na popis trhu nemovitostí s ohledem na celosvětový ekonomický vývoj, především na stávající krizi na trhu v USA a její možný dopad na evropský a český realitní trh. Ve druhé části je rozebíráno téma CRM a je nastíněn stručný vývoj marketingu. Jsou zde popsány jak základní pilíře této koncepce, tak nastíněny přístupy k CRM. Součástí práce je popis rozhodovacího procesu zákazníka, jsou popsány vlivy, které na zákazníka působí. Celá tato práce se tedy zaměřuje na realitní trh, na jeho vývoj, na možnosti uplatnění marketingových aktivit na daném trhu s možným využitím CRM, založeném na poznání životního cyklu zákazníka. V diplomové práci jsou využity znalosti z vlastní praxe, neboť autorka je pracovnicí realitní kanceláře.

Obsah

0.
Úvod
1.
Trh nemovitostí
1.1.
Trh nemovitostí v kontextu krize na trhu v USA
1.2.
Evropský trh nemovitostí
1.3.
Český trh nemovitostí
1.3.1.
Aspekty vývoje českého trhu rezidenčních nemovitostí
1.3.2.
Aspekty vývoje českého trhu komerčních nemovitostí
1.3.3.
Tradice investování do nemovitostí
1.3.4.
Rizika spojená s investováním
1.3.5.
Shrnutí vývoje trhu
1.4.
Trh nemovitostí v Libereckém kraji
2.
CRM
2.1.
Od marketingu k CRM
2.2.
Základní pilíře CRM
2.3.
Co CRM přináší
2.4.
Příčiny neúspěchu CRM
2.5.
Základní přístupy k řízení vztahů se zákazníky
2.6.
Životní cyklus zákazníků
2.7.
Vedení vztahů se zákazníky
3.
Nákupní chování spotřebitele
3.1.
Typy nákupního chování
3.2.
Vlivy působící na chování kupujících
3.2.1.
Interní faktory
3.2.2.
Externí faktory
3.3.
Rozhodovací proces
4.
Marketingová komunikace
4.1.
Marketing služeb
4.2.
Marketingový mix v kostce
4.2.1.
Komunikace
4.2.2.
Komunikační proces
4.2.3.
Proces plánování komunikačního plánu
4.2.4.
Nástroje komunikačního mixu
4.3.
Účinnost klasické reklamy a nové marketingové trendy
5.
Liberecký kraj z pohledu realitní kanceláře
5.1.
Realitní kanceláře v Libereckém kraji
5.2.
Fungování realitní kanceláře
5.3.
Možnosti inzerce, vlastní prezentace v Libereckém kraji
5.4.
Devět triků realitních kanceláří
6.
Popis klienta realitní kanceláře
6.1.
Vlivy působící na chování zákazníka realitní kanceláře
6.1.1.
Externí vlivy
6.1.2.
Interní vlivy
6.2.
Rozhodovací proces zákazníka na trhu nemovitostí
6.3.
CRM: životní cyklus klienta z pohledu realitní kanceláře
7.
Realitní Centrum Candia, s. r. o.
7.1.
SWOT Analýza Realitního Centra Candia, s. r. o.
7.2.
Běžné fungování dané realitní kanceláře
7.2.1.
Aktualizace zakázek
7.2.2.
Nabírání nových nemovitostí/získávání nových klientů
8.
Závěr
9.
Přílohy (text, ilustrace)

Úryvek

"1.3. Český trh nemovitostí
Nabídky českých realitních kanceláří ukazují, že trend vývoje cen nemovitostí dá se říci kopíruje vývoj v zemích Evropské unie. Vyšší ceny nemovitostí jsou k nalezení v hospodářských centrech, která se ekonomicky rozvíjejí a kam především směřují významné investice a kde lidé vydělávají více peněz. Nižší ceny se vyskytují v těch v regionech, kde není na odpovídající úrovni připravena infrastruktura a kde komunální politika nezaručuje rychlý hospodářský růst. Dochází tak ke stěhování bohatších rodin do předměstských částí velkých měst, čímž vyšší poptávka tlačí na zvyšování cen nemovitostí.[4]

Trh nemovitostí lze dělit na komerční a nekomerční. Nekomerčním trhem je myšlen trh rezidenčních nemovitostí, pod kterým si lze představit trh s byty a domy. V následujících odstavcích bude čtenář seznámen s aktuálním vývojem a stavem na realitním trhu, jak rezidenčních nemovitostí, tak komerčním trhu.

1.3.1. Aspekty vývoje českého trhu rezidenčních nemovitostí
Konec roku 2007 provázela rezidenčním trh pověst mimořádně úspěšného období, kterou následně potvrdily údaje analytiků řady realitních a developerských společností.

Rezidenční trh zaznamenal mimořádný kapitálový růst. Vzrostl také počet poskytnutých hypotečních bankovních úvěrů a vyšší aktivitu kupujících podpořilo kromě výborného vývoje české ekonomiky také očekávané zvýšení DPH od 1. ledna 2008. Na rezidenční trh v současnosti působí několik hlavních aspektů, mezi které řadíme zvýšení DPH, posílení české koruny či úvěrová krize na americkém a západoevropském realitním trhu.

Vývoj na realitním trhu v posledních měsících ukazuje, že ceny bytů v metropoli a krajských městech dosáhly vrcholu a v nejbližší budoucnosti dojde pravděpodobně k jejich poklesu. Na základě analýzy, která byla provedena realitní společností HOT REALITY PLUS v české metropoli, lze hovořit spíše o stagnaci, až na výjimky lokalit na samotném kraji Prahy, kde ceny bytů klesly. Současná situace na realitním trhu nenasvědčuje tomu, že by mělo v nejbližší době dojít k nějakému zásadnímu poklesu cen bytů.

Zdroj: http://www.stavebne-forum.sk/detail.php?id=11599
Oproti loňskému roku, kdy ceny bytů rostly v celé České republice, se za první pololetí zvýšily pouze nepatrně. Průměrná cena za metr čtvereční nového bytu se podle statistik King Struge z července roku 2008 ve Varšavě vyšplhala na částku 2641 eur. Polské hlavní město je tak ve srovnání s dalšími městy sousedských zemí nejdražší rezidenční destinací. Na druhém místě se umístila Praha s průměrnou cenou nového bydlení 2486 eur za metr čtvereční. „Na rozdíl od Varšavy či Bratislavy je historické centrum Prahy pro výstavbu nových bytů nevhodné a staví se především v širším centru města (na Praze 3, 6 a 7) a samozřejmě na okrajích metropole,“ uvádí statistik King Struge.
V uplynulých šesti měsících zájem o nové i starší byty v porovnání s předchozím obdobím výrazně upadl. Realitní makléři proto očekávají, že ceny bytů v Praze budou v průměru spíše stagnovat, pokud jejich případné zvýšení nepřesáhne výrazně míru inflace. Radim Koliba ze společnosti HOT REALITY PLUS uvádí: „V porovnání s loňským rokem, respektive loňským létem, dochází k určitému zklidnění. Česká ekonomika zažívá mírné ochlazení. Ceny bytů byly i vzhledem k celkové kupní síle a průměrné mzdě střední vrstvy obyvatel dlouhodobě nadhodnocené. V Praze vzrostly oproti stejnému období loňského roku zhruba o 20%. Přirozeně tedy dochází k tomu, k čemu dojít muselo, a to je stagnace, v některých lokalitách až pokles cen bytů,“.
Podle něj se stagnace cen projevila v některých lokalitách, jako jsou např. Praha 6, 7, 8 nebo na Praze 2. V těchto lokalitách můžeme v současnosti koupit standardní byt (o výměře 50-70 m2 při zhruba 40 % opotřebení), za velmi podobné ceny jako v lednu stávajícího roku. Oproti tomu v jiných lokalitách došlo skutečně k meziročnímu poklesu cen v průměru o 10-15%. Jedná se především o byty v panelových domech na okrajových sídlištích, jako jsou Chodov, Háje, Komořany, Petrovice, Barrandov, Bohnice, Prosek atd.
Na druhou stranu, existují samozřejmě i lokality, u kterých lze předpokládat další růst. Jedná se o atraktivní místa, která jsou vyhledávána zájemci ani ne tak pro uspokojení potřeb bydlení, ale spíše z hlediska stále ještě výhodné investice,“. Zde se jedná především o Prahu 1, 3 a 6, kde cena m2 začíná v případě Prahy 1 na 80 000,- Kč a v případě Prahy 3 a 6 na 55 000,-Kč v cihlových domech. "

Poznámka

Diplomová práce obsahuje tabulky, grafy, schémata a ilustrace. Čistý text je cca 59 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23450
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse