Název Goodness Staženo

Zpracování analýzy stavu personálu Metronom a.s. 2004 a 2005 a návrh opatření pro jeho další rozvoj - diplomová práce

Tato odborná práce se zabývá zpracováním stavu personálu společnosti Metronom a.s. v minulých letech a předkládá navrh opatření pro jeho dalsí rozvoj ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

210x

Filosofie kaizen a její aplikace na pracovišti - diplomová práce

Diplomová práce seznamuje s podstatou filosofie kaizen, uplatňující se při zlepšování procesů ve výrobě a řízení, a některé její prvky aplikuje při no... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management, Management

14x

Uplatnění Customer relationship management (CRM)

Tématem této diplomové práce je uplatnění CRM (Customer relationship management) v podmínkách realitní kanceláře. V první části teoretické práce je po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

5x

Integrovaný systém nakládání s odpady

Tato diplomová práce se zabývá managementem odpadového hospodářství ve Zlínském kraji na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP). Práce si klade za ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Ekologie

4x