Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Uplatnění ratingových metod a benchmarkingu v podniku

Uplatnění ratingových metod a benchmarkingu v podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sleduje uplatnění ratingových metod a benchmarkingu v podniku. Po vysvětlení základního pojmosloví uvádí podstatu ratingových metod a proces tvorby ratingu podniku. Rovněž představuje ratingové hodnocení a nabízí srovnání s diagnostickými metodami. V závěru je vymezen pojem benchmarking a jsou objasněny jeho etapy, klady a nedostatky při použití v podnikové praxi.

Obsah

1.
Pojem geneze ratingu
2.
Podstata ratingových metod
3.
Proces tvorby ratingu podniku
4.
Speciální ratingové systémy
5.
Ratingové hodnocení
6.
Standardní průběh ratingu
7.
Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky ratingu
8.
Rozdíly mezi ratingem a diagnostickými metodami
9.
Benchmarking

Úryvek

"Rating [rejty- ] : Podle Slovníku cizích slov (2006) můžeme přeložit jako:
Posuzování stupně vlastností, projevů chování osoby,hodnocení úrovně a důvěryhodnosti ekonomického subjektu, sledovanosti programů.

Rating by šlo také přeložit jako:
Ohodnocení, posouzení, ocenění, hodnocení pořadí, zatřiďování,stanovení sazeb, sazbování, tarif. bodové ohodnocení rizik ve spojitosti s podnikáním a rizikem mezinárodně ustálená kvalifikace míry důvěryhodnosti systému Synek (2007) uvádí, že rating je obecné hodnocení společnosti (ale i země, regionu, emise akcií), jak je schopna v požadovaném termínu dostát svým závazkům, jaká je její kreditní bonita, kvalita podnikání, investiční atraktivita (u zení, regiónů); známka se vyjadřuje kombinací velkých a malých písmen; hodnocení provádějí ratingové agentury u nás. Např. Czech Rating Agency a slouží především investorům k posouzení rizika.

Rating je nezávislé hodnocení, jehož cílem je zjistit, a to na základě (komplexního) rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je tento subjekt schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům. (Vinš – Liška, 2005) Podle Kašíka (2009) je: Nástroj měření (hodnocení) bonity subjektů pro posouzení jejich důvěryhodnosti. Vyčíslení pravděpodobnosti, že hodnocený subjekt dostojí svým závazkům. Pojmy bonita a hodnota podniku jsou pojmy významově odlišné, ale jsou zároveň do značné míry propojené a vzájemně se ovlivňující.

S pojmem bonita se u Kašíka (2009) nejčastěji setkáváme v bankovnictví v situacích, kdy klient (FO, PO) žádá o úvěr. Banka v těchto případech posuzuje bonitu, ve významu schopnost klienta splácet poskytnutý úvěr, tj. finanční zdraví klienta. S tímto pojmem se můžete setkat i v zemědělství ve spojení bonita půdy nebo bonitní třídy rostlin. Pokud tedy tento pojem zobecníme a podíváme se i na původ tohoto slova (z lat. bonus, bona, bonum = dobrý), můžeme bonitu považovat za jistý druh kvality, jakosti. V podnikové diagnostice pak nejčastěji chápeme bonitu ve významu finančního zdraví podniku. Při posuzování bonity podniku bychom měli vzít v úvahu především finanční situaci podniku (tzn. jaký má v současné době k dispozici finanční majetek a jeho vývoj v minulosti), majetková situace podniku (má se na mysli veškerý majetek, který podnik vlastní a jeho struktura a vývoj v čase), očekávaná příjmová situace (budoucí vyhlídky podniku z hlediska očekávaného cash-flow, bere se v úvahu i rizikovost oboru podnikání aj.), důvěryhodnost podniku (minulé transakce a zkušenosti s podnikem, otevřenost, způsob komunikace aj.), úroveň managementu (kvalifikace, znalosti a schopnosti, minulé působení – historie manažerů).

Speciální ratingové systémy:
IQRS (International Quality Rating System) - umožňuje objektivní a kvantitativní měření podnikatelských výsledků a výkonnosti organizace. Organizaci poskytne podrobný návod na cestě k dosažení dokonalosti tím, že vede organizaci v jednotlivých etapách procesu neustálého zlepšování od úrovně 1 až k dosažení podnikatelské výjimečnosti (Business Excellence), tj. dosažení úrovně"

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulku. Čistý text je cca 4 strany.
Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23920
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse