Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Urbanistické obvody Prahy, terénní průzkum

Urbanistické obvody Prahy, terénní průzkum

Kategorie: Demografie, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: Práce se zabývá pěti vybranými urbanistickými obvody v Praze. Ty zkoumá terénním průzkumem z hlediska počtu jejich obyvatel, podílu dětí a vzdělanostní struktury. Dále se věnuje podmínkám života pro místní obyvatele. Konkrétně pojednává o dopravní dostupnosti, úrovni služeb a kvalitě životního prostředí. Zaobírá se také hlavními problémy místních obyvatel.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pražská hrad
2.1
Charakter území
2.2
Mapa
2.3
Struktura obyvatelstva
2.4
Podmínky života
3.
Karlín – západ
3.1
Charakter území
3.2
Struktura obyvatelstva a její vývoj v 90. letech 20. stol.
3.3
Podmínky pro život a charakteristické problémy
4.
Kesnerka
4.1
Charakter území
4.2
Struktura obyvatelstva
4.3
Podmínky pro život
5.
Jižní Město – Horní Opatov
5.1
Charakter území
5.2
Struktura obyvatelstva
5.3
Podmínky pro život
6.
Přední Kopanina
6.1
Charakter území
6.2
Struktura obyvatelstva
6.3
Podmínky pro život

Úryvek

„Karlín-západ
Charakter území
Urbanistický obvod Karlín-západ se nachází v blízkosti centra města. Za hranice tohoto obvodu můžeme považovat: na severu koryto Vltavy, na východě ulici Šaldovu, na jihu Pernerovu ulici či železniční trať vedoucí na úpatí kopce Vítkova, západní hranicí je most na kterém vede silniční magistrála, oddělující Karlín od Prahy-1.
Dopravní obslužnosti urbanistického obvodu slouží hlavně tramvajová doprava (linky 24, 8 + noční 54) a podzemní dráha, která sem byla prodloužena z centra v 1. polovině 90. let 20. století. Přímo v centru obvodu je zastávka metra Křižíkova. V současné době je však tramvajová doprava nahrazena autobusovou (linka X 8) z důvodu poničení podkladu tramvajové trati povodněmi, které postihly Prahu v srpnu 2002. Problémy vzniklými kvůli povodním (i dopravním problémům) se bude více zabývat třetí část práce, proto se zde o nich dále nebudu zmiňovat. Karlínem dále procházejí dvě železniční trati spojující (následující) nádraží Praha-Hlavní nádraží a Praha –Masarykovo nádr. s nádražími Praha-Bubny a Praha – Libeň. Pro samotné obyvatele Karlína tyto trati ale větší dopravní význam nemají, protože v Karlíně není železniční zastávka. (Na rozdíl od situace v 1. polovině 20. století, kdy trať vedla centrální částí Karlína a zastávka zde byla.) V jihozápadní části obvodu se nachází velice důležité autobusové nádraží Praha-Florenc spojující hlavní město s mnoha destinacemi v České republice ale i v zahraničí.
Domovní zástavba je v urbanistickém obvodu Karlín-západ zastoupena hlavně činžovními domy z počátku 20. století. Od devadesátých let téhož století postupně dochází k rekonstrukci mnoha z nich. Přibližně ve stejném období bylo postaveno několik zcela nových objektů i komplexů. Příkladem je například hotel Karl-Inn stojící rohu ulic Sokolovská a Šaldova nebo Centrum Nový Karlín (Křižíkova*Thámova) s velikým množstvím moderních kancelářských prostor. Na tomto místě je jistě nutné zmínit kostel Sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí, který byl postaven v 19. století.
Z průmyslových objektů můžeme jmenovat třeba tovární halu ČKD, která ale již několik desítek let není v provozu. Pro trávení volného času venku může Karlín nabídnout svým obyvatelům dva parky, první je v blízkosti kostela a druhý (nachází se již na území Karlína-východ) obklopuje Vojenský historický archív na Invalidovně.

Struktura obyvatelstva a její vývoj v 90. letech 20. století
V Karlíně žije převážná část obyvatelstva příslušející k nižší-střední a střední třídě. Silně je zastoupena romská menšina. Pro tuto skupinu lidí je charakteristické, že obývají přízemní byty horší kvality. Co se týká věkové struktury obyvatelstva, je možné ze statistických dat vysledovat stárnutí populace (zcela standardní jev v celé ČR) během 90. let 20. století. V roce 1991 byl podíl dětí na celkovém počtu obyvatel 18 % ale v roce 2001 byl již jen 13,43 %.
Z hlediska vzdělanostní struktury obyvatelstva (v roce 2001) můžeme konstatovat lehce nadprůměrný podíl vysokoškoláků okolo 11%. (ve srovnání s průměrem ČR). Detailnější popis vzdělaností struktury ukazuje následující graf, ve kterém si můžeme všimnou nezanedbatelných (až výrazných) rozdílů ve struktuře vzdělání v závislosti na pohlaví. V časovém období 1991-2001 se relativní podíl vysokoškoláků prakticky nezměnil.“

Poznámka

Práce obsahuje mapy, grafy a tabulky. Čistý text práce dosahuje cca 9 stran. Práce byla vypracována pro Univerzitu Karlovu v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2827
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse