Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Určení síly a její rozklad - maturitní otázka

Určení síly a její rozklad - maturitní otázka


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka pojednávající o síle. Nejdříve definuje, sílu a popisuje Newtonovy pohybové zákony. Poté se zabývá určením a rozkladem síly. V závěru zmiňuje využití síly v konkrétních příkladech.

Obsah

0.
Úvod
1.
Síla
1.1.
Newtonovy pohybové zákony
2.
Určení síly
3.
Rozklad sil
4.
Využití v konkrétních případech
4.1.
Překlady a nosníky
4.2.
Stavebnictví a strojírenství
5.
Shrnutí

Úryvek

"Síla se obvykle značí písmenem F a v soustavě SI má jednotku newton se značkou N přičemž rozměr síly je kg.m.s-2 .Je to vektorová fyzikální veličina,která vyjadřuje míru vzájemného působení těles nebo polí. Pojem síly je základním pojmem pro vektorovou formulaci mechaniky a elektrodynamiky.Síla je vektorovou veličinou.Síla působící na hmotný bod je vázaným vektorem (tj. působiště síly je v tomto bodě).
Síla se měří siloměrem. Různé mincíře a mnohé druhy vah jsou v podstatě siloměry, které měří tíhu předmětů.
Síla se projevuje - Statickými účinky-je příčinou deformace těles
- Dynamickými účinky – je příčinou změny pohybového stavu těles (hmotného bodu)
např. uvedení tělesa z klidu do pohybu nebo naopak, či změny velikosti nebo směru rychlosti tělesa.
Pojem síly je zaveden pomocí Newtonových pohybových zákonů
a) Zákon SETRVAČNOSTI : Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová pak těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu
(př: Se setrvačností se setkáváme denně. Například při prudkém brždění nebo rozjíždění dopravních prostředků. Při náhlé změně směru jízdy v zatáčce. Při vyklepávání prachu z rohožky nebo při setřásání kapek vody z mokrých rukou.)
b) Zákon SÍLY : Jestliže na těleso působí síla,pak se těleso pohybuje se zrychlením,které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa (Čím větší síla působí, tím větší jsou účinky. Čím větší hmotnost tělesa, tím jsou účinky síly menší. Proti pohybu tělesa vždy působí třecí síly, které brzdí jeho pohyb)

c) Zákon AKCE A REAKCE : Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany. Síly současně vznikají a zanikají. Třetí Newtonův zákon říká, že působení těles je vždy vzájemné. Přitom účinky sil akce a reakce se navzájem neruší. Nelze je sčítat, protože každá z těchto sil působí na jiné těleso.( nejedná se proto o rovnováhu sil)
Př. Výstřel z pušky,pistole

URČENÍ SÍLY : Sílu jako vektor lze znázornit orientovanou úsečkou.Pro dokonalé určení síly v rovině je nutno udat její velikost,směr působení a působiště.
K určení síly používáme pravoúhlý souřadnicový systém x-0-y,který je na obr. II-1a.
V některých případech není důležité znát působiště síly.Potom stačí určit její velikost,směr působení (úhel alfa) a úsek na ose x nebo y,to je hodnotu xF nebo xF (obr II-1b).Tyto úseky zjistíme posunutím síly po její nositelce až do průsečíku s osou x nebo y.
Sílu lze také určit pomocí dvou složek Fx , Fy působících ve směru souřadnicových os (obr.II-1 c). tento způsob určení síly je založen na platnosti třetího axiomu statiky ,ten se používá velmi často.(3.axiom statiky o nahrazení dvou sil jedinou výslednicí,která je dána úhlopříčkou rovnoběžníka sestrojeného na těchto silách)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 3 stran. Práce obsahuje schémata.
Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://fyzweb.cz/materialy/sily/obecne/obecne.php; http://wapedia.mobi/cs/S%C3%ADla; http://cs.wikipedia.org/wiki/Newtonovy_pohybov%C3%A9_z%C3%A1kony; http://www.sse-lipniknb.cz/7ucivo/fyzika/Fyzika%204.doc.; http://ireferaty.lidovky.cz/302/4420/Newtonovy-pohybove-zakony; http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=700; http://fyzweb.cz/materialy/sily/shrn/shrn.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse