Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úročení produktů bank

Úročení produktů bank

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje bankovnímu sektoru, konkrétně způsobu úročení v této oblasti. Popsány jsou jednotlivé metody výpočtu úroků v různých situacích a podmínkách.

Obsah

1.
Peníze a peněžní trh
a) Historie peněz
b) Moderní formy peněz
c) Charakteristika peněz
d) Ochranné prvky
e) Přeměna peněz v bankách při obchodování probíhá 3 způsoby:
f) Funkce peněz
g) Vlastnosti peněz
h) Množství peněz v oběhu
i) Fischerovy rovnice
j) Peněžní trh
k) Druhy poptávky po penězích
l) Proč se subjekty zajímají o peníze?
m) Tvorba peněz (nabídka)
n) Tvorba peněz graficky
o)Rovnováha na trhu peněz
2.
Inflace, podstata, formy a příčina
a) Deflace
b) Stagflace
c) Desinflace
d) Typy inflace
e) Formy inflace
f) Příčiny inflace
g) Důsledky inflace
h) Protiinflační politika
3.
Tvorba úroků
a) Poptávka po penězích vyplývá z motivů držby peněz
b) Nabídka peněz
c) Rovnovážná úroková sazba
d) Nominální úroková míra
e) Reálná úroková míra
f) Jednoduchý a složený úrok
g) Četnost připisování
h) Úroční vkladů
i) Úrok závisí na:
j) Pro započítávání období existují různé metody
k) Čistý úrokový výnos
l) Nominální úroková míra
m) Efektivní úroková míra
n) Časová hodnota peněz
o) Faktor času se uplatňuje zejména:
p) Časová hodnota peněz
q) Metody složitého úrokování
r) Budoucí hodnota peněz
s) Současná hodnota peněz
t) Časová hodnota anuity
u) Budoucí hodnota anuity placené pozadu
v) Současná hodnota anuity placená pozadu
x) Budoucí hodnota anuity placená dopředu
y) Současná hodnota anuity placená dopředu
4.
Úroková politika banky a její řízení
5.
Úrokové riziko
a) Řízení úrokového rizika
6.
Cenová politika jako součást marketingu
a) Cena
b) Cenová politika
7.
Postup při stanovení ceny
a) Vlivy působící na tvorbu ceny
8.
Hlavní cíle podniku při stanovení ceny
9- Cena orientovaná na spotřebitele a na konkurenci
a) Metoda orientovaná na konkurenci
b) Metoda podle vnímané hodnoty zákazníkem
c) Metoda orientovaná na poptávku
d) Konkurzní a smluvní cena
10.
Cenová strategie
11.
Současná praxe úrokové politiky bank
12.
Definice vědeckého řízení

Úryvek

"Vlivy působící na tvorbu ceny
Faktory působící na stanovení ceny jsou:
1. vnitřní
- cíle podniku
- strategie podniku
- organizace podniku
- náklady
2. vnější
- trh a poptávka
- konkurence
- ostatní okolí
Hlavní cíle podniku při stanovení ceny:
• zisk – je to většinou rozhodující cíl, je stanoven zejména ve fázi zralosti životního cyklu výrobku, cena by měla být stanovena tak, aby pokryla náklady a přinesla určitou míru zisku
• maximalizace zisku – cena je stanovena tak, aby zajistila max. celkové tržby z prodeje, ve fázi zralosti
• tržní podíl – je cílem pro podniky, které očekávají, že dlouhodobý zisk jim přinese dominantní postavení na trhu, zejména v počáteční fázi produktu, zprvu prodělečné, získání zákazníků, dlouhodobě ale dosažení max. možného zisku
• růst objemu tržeb – jedná se většinou o krátkodobý cíl (povánoční výprodej)
• nárůst investice – je dlouhodobá strategie, u finančně orientovaných podniků, u nových výrobků, kdy se porovnává vynaložení investic na výrobu příslušného výroku s možností jejich vynaložení do jiné podnikatelské aktivity
• špičková kvalita výrobků – je cíl podniku dosahovat vedoucího postavení na trhu v kvalitě výrobku, výše ceny je úměrná výši kvality
• jiné cíle – např. snaha udržení se na trhu „status quo“ nebo snaha zabránit vstupu nové konkurence na trhu

Cena orientovaná na spotřebitele a na konkurenci
Metody stanovení ceny závisí na :
- záměrech podniku
- krátkodobých a dlouhodobých cílech
- podmínkách, v nichž se podnik nachází
- fází životního cyklu
Nákladově orientovaná metoda – podnik při jejím používání stanoví průměrnou míru zisku (přirážku), kterou přičte k nákladům na výrobu
Náklady jsou: - fixní (nemění se s objemem výroby)
- variabilní (mění se) – ty se dále dělí na: - progresivní (rostou rychleji)
- degresivní (rostou pomaleji)
Indiferentní náklady – nemají s objemem výroby žádná vztah (manka, škody)

Metoda orientovaná na konkurenci
- orientuje se na ceny počítané konkurencí
- podnik si stanovuje ceny vyšší, nižší, ale většinou stejné jako konkurence
- používá se v případě, že se podnik snaží o udržení na trhu a udržení svého tržního podílu
- tato metoda se používá v době, kdy klesl tržní podíl firmy nebo nedosáhl žádoucího stavu
- firma musí zohlednit, zda výrobek není zcela odlišný, pak může jeho cenu stanovit podle hodnoty vnímané zákazníkem
- pokud je výrobek stejný s konkurenčním, pak je cena stanovena podle konkurence
výhoda: - jednoduchost stanovení ceny
nevýhody: - nepřihlíží se ke skutečným nákladům na výrobu, tím cena nemusí zajistit žádoucí množství zisku
- ceny konkurence nemusí vždy zobrazovat reálnou situaci na trhu a následování cen konkurence vede k cenové válce
Metoda podle vnímané hodnoty zákazníkem
- vychází z marketingové koncepce podniku, zahrnuje ocenění výrobku nebo služby z pohledu zákazníka
- nevychází se z nákladů, ale z toho jakou hodnotu to má pro kupujícího
- hodnota se stává základem stanovení ceny
- používají se rozšiřující efekty výrobku, reklama, forma a místo prodeje
- tato metoda je většinou zaměřena na maximalizaci zisku
výhoda: - reálnost ceny"

Poznámka

Velmi podrobná práce, psána formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6716
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse