Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústava 1920

Ústava 1920

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952, Praha 6

Charakteristika: Text seznamuje s ústavou z roku 1920. Uvádí okolnosti vzniku tohoto dokumentu. Na základě srovnání s dnešní Ústavou České republiky blíže upřesňuje její obsah. Popisuje moc zákonodárnou a výkonnou, i soudcovskou. Věnuje se problematice lidských práv a ochraně národních, náboženských a rasových menšin.

Obsah

1.
Úvod
2.
Okolnosti vzniku ústavy
2.1.
Ustavení československého státu
2.2.
Prozatímní ústava
2.3.
Projev Jana Herbena
2.4.
Tvorba a schvalování ústavy
3.
Ústava 1920 a její srovnání s dnešní Ústavou ČR
3.1.
Ústava 1920 obecně
3.2.
Všeobecná ustanovení
3.3.
Moc zákonodárná
3.4.
Moc vládní a výkonná
3.5.
Moc soudcovská
3.6.
Lidská práva a svobody
3.7.
Ochrana menšin národních, náboženských a rasových
4.
Závěr

Úryvek

"G: Ochrana menšin národních, náboženských a rasových

Menšinová problematika byla po celou dobu trvání Československé republiky jedním z největších problémů, se kterým se tehdejší vlády musely vypořádat. Již na Versailleské mírové konferenci bylo jasné, že v nástupnických státech po Rakousku-Uhersku bude nutné vyřešit problematiku velké národnostní pestrosti tohoto území. Nově vzniklé Československo proto samozřejmě přistoupilo na podepsání Malé saint-germainské dohody.
Tato hlava, která v dnešní ústavě také nemá obdoby, byla v podstatě vnitrostátní formulací závazků, které přijalo Československo podepsáním mezinárodních smluv.

Ohledně obsahu posledního úseku dokumentu si dovolím citovat Evu Broklovou: „Ústava stanovila rovnost všech státních občanů Republiky československé, pokud šlo o občanská a politická práva, přístup do veřejné služby, k úřadům a hodnostem, vykonávání živnosti nebo povolání, ohledně užívání jakéhokoli jazyka ve stycích soukromých, ve věcech náboženství, v tisku a jakýchkoli publikací nebo ve veřejných shromážděních lidu.”
Pravděpodobně nejdůležitější právo, které se týkalo menšin na území ČSR, bylo tzv. právo 20 procent, kdy se v okresech, kde žilo více jak 20 % obyvatel jiného než československého jazyka mohlo úřadovat v jazyce dané menšiny.

V dnešní době hovoříme o menšinách národnostních, nikoliv národních. I tato drobná verbální odlišnost má svůj účel. Zpravodaj ústavního výboru JUDr. Václav Bouček ji na 112. schůzi ÚV zdůvodňoval takto: „Zde jsme chtěli zabránit tomu, co se v Maďarsku dálo, že např. Slováci, Rumuni, Chorvaté a Srbové nebyli pokládáni za národ, nýbrž jen za národnosti. My něco takového nechceme míti u nás, a proto zvolili jsme výraz národních a nikoli národnostních, aby bylo patrno, co jsme intendovali.“ Na tomto příkladu můžeme pozorovat, s jakou vážností bral ústavní výbor velký počet menšinového obyvatelstva na území Československa a závazky pramenící ze saint-germainské smlouvy.

Současný ústavní pořádek nemusí brát práva menšin v potaz, neboť jsou obsaženy v Listině základních práv a svobod, která je k němu přiložena. Hlava šestá v ní definuje Českou národní banku, sedmá část se zabývá územní samosprávou a poslední nese název „Přechodná a závěrečná ustanovení”.

IV. Závěr

Pokusím-li se na základě poznatků, získaných při psaní mé seminární práce zhodnotit první československou ústavu, dostávám se k názoru, že byla opravdu kvalitně a pečlivě sestavena, nicméně s sebou nesla i taková negativa, která nakonec nepřímo způsobila konec tehdejší republiky. Byla to ústava demokratická a pokroková, díky níž se mohl stát svobodně rozvíjet a prosperovat, čímž si získal obdiv a respekt okolních zemí. Největší chybou však bylo neopatrné řešení německé menšiny a zanedbání síly jejího vlivu, které vedlo k odtržení pohraničních oblastí na základě Mnichovského diktátu a následného rozpadu Československa a jeho okupaci. Můžeme jen spekulovat, jak dalece by se první republika dostala, nebýt „zrady” mocností, které si tvůrci Ústavy 1920 brali za vzor při jejím sestavování."

Poznámka

Seminární práce pro předmět Moderní dějiny I. - Gymnázium Nad Alejí.
Práce čerpá z následujících nepřiznaných zdrojů: http://pravni.nazory.cz/ustavni-pravo/ustavni-listina-z-roku-1920/; http://blisty.cz/2006/11/22/art31348.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18638
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse