Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ústava ČR a Listina Základních práv a svobod - maturitní otázka 2/5

Ústava ČR a Listina Základních práv a svobod - maturitní otázka 2/5

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze společenských věd. Nejdříve definuje vybrané základní pojmy z oblasti ústavního práva, poté se již věnuje Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Stručně, ale výstižně charakterizuje jednotlivé hlavy obou dokumentů. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Základní právní pojmy - maturitní otázka 1/5, následující Politické strany a volební systémy - maturitní otázka 3/5.

Obsah

1.
Ústavní pořádek
2.
Ústavní právo
3.
Ústava
4.
Ústava ČR
4.1.
Preambule
4.2.
Hlava 1. – Základní ustanovení
4.3.
Hlava 2. – Moc zákonodárná
4.4.
Hlava 3. – Moc výkonná
4.5.
Hlava 4. – Moc soudní
4.6.
Hlava 5. – Nejvyšší kontrolní úřad
4.7.
Hlava 6. – Česká národní banka
4.8.
Hlava 7. – Územní samospráva
4.9.
Hlava 8. – Přechodná a závěrečná ustanovení
5.
Listina základních lidských práv a svobod
5.1.
Struktura listiny
5.2.
Hlavní rysy listiny
5.3.
Hlava 1. – Obecná ustanovení
5.4.
Hlava 2. - Základní práva a svobody, Politická práva
5.5.
Hlava 3. – Práva národnostních a etnických menšin
5.6.
Hlava 4. – Hospodářská, sociální a kulturní práva
5.7.
Hlava 5. – Právo na soudní i jinou ochranu

Úryvek

"Ústava ČR
- je součástí Ústavního pořádku společně s Listinou základních lidských práv a svobod
- platnost (přijata): 16.12.1992, účinnost: 1.1.1993
- preambule (úvodní prohlášení), 113 článků a 8 hlav

Preambule
- vyjádřena věrnost občanů k tradicím a odhodlanost chránit, budovat a rozvíjet ČR
- ochrana lidské důstojnosti, svobod a rovnoprávnosti, úcta k lidským právům
1. hlava – Základní ustanovení
- ČR je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana
- zdroj moci – lid, svobodný vznik politických stran a jejich soutěžení
- Určuje státní symboly (státní vlajku, státní pečeť, státní znak, státní hymnu)
- Mezinárodní smlouvy mají přednost před zákonem (musí být v souhlasu s Ústavou)
- „Každý občan může činit to, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá.“

2. hlava – Moc zákonodárná
- Náleží parlamentu ČR
- parlament: - dolní komora – poslanecká sněmovna
- horní komora - senát
- především legislativní činnost (přijímání a projednávání zákonů)
- schůze komor jsou veřejné
- poslancům i senátorům ústava zaručuje tzv. imunitu (např. nelze trestně stíhat bez souhlasu příslušné komory Parlamentu)
- komory parlamentu jsou usnášení schopné v přítomnosti jedné třetiny všech, k přijetí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných, k přijetí ústavního zákona: tři pětiny všech
- k ratifikaci (přijetí mezinárodní smlouvy) je nutný souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů
- zákonodárná iniciativa = právo navrhnout zákon Poslanecké sněmovně, Parlament má povinnost se tímto návrhem zabývat
• poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda, zastupitelstvo vyššího samosprávního celku

a) poslanecká sněmovna
- 200 členů, min. 21 let, voleni na 4 roky na základě poměrného volebního systému
- vyslovuje důvěru vládě, může být na rozdíl od senátu rozpuštěna, a to prezidentem
- volný mandát – nikomu se neváží, zodpovídají se jen sami sobě
b) senát
- 81 členů, min. 40 let, voleni na 6 let většinovým systémem, každé 2 roky se mění třetina senátorů
- má „stabilizační funkci“
- inkompatibilita – nikdo nemůže být současně členem senátu a poslanecké sněmovny
- společná schůze PS a senátu: při volbě prezidenta a při jeho slibu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15646
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse