Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ústava - maturitní otázka

Ústava - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je ústava. V úvodu je uvedena základní charakteristika ústav a rozlišeny její druhy. Další část se konkrétně zabývá Ústavou České republiky. Autor se věnuje rozdělení dokumentu a úřadům, které z něj vycházejí (parlament, poslanecká sněmovna, vláda, prezident). Závěr je pak věnován Listině základních práv a svobod.

Obsah

1.
Co je to ústava
1.1
Druhy
1.2
Obsah
2.
Ústava ČR
2.1
Rozdělení
2.2
Parlament ČR
2.3
Poslanecká sněmovna ČR
2.4
Senát ČR
2.5
Prezident ČR
2.6
Vláda
2.7
Ústavní soud
3.
Listina základních práv a svobod
3.1
Rozdělení

Úryvek

„Ústava ČR
Ústava České republiky je nejvýše postaveným zákonem vedle Listiny základních práv a svobod v České republice.
Byla přijata Českou národní radou 16. prosince 1992 a platnosti nabyla 1. ledna 1993.
Tento tzv. „základní zákon“ státu upravuje hlavní instituty státního zřízení, zejména soustavu nejvyšších státních orgánů, jejich působnost, vzájemné vztahy, principy územní samosprávy a základní práva a svobody občanů.
Ustanovení obsažená v Ústavě České republiky a další ústavní zákony lze měnit nebo rušit opět jen formou ústavního zákona. Doposud byla ústava ČR změněma pětkrát.
Ústava ČR je uvozena tzv. preambulí (úvodním prohlášením), má osm hlav, které tvoří 113 článků. Součástí Ústavy České republiky je i Listina základních lidských práv a svobod.
Rozdělení:
1. Hlava první – Základní ustanovení = vymezuje v základnách ustanoveních podstatu a zásady našeho demokratického státu a politického systému, státní moc a poměr občana k této moci nebo také lidská práva. Hovoří se v ní o hranicích státu, hlavním městě a státních symbolech.
2. Hlava druhá – Moc zákonodárná
3. Hlava třetí – Moc výkonná
4. Hlava čtvrtá – Moc soudní
Hlavy druhá až čtvrtá stanovují pravomoci nejdůležitějších státních orgánů podle principu dělby moci na 3 složky. Hlava druhá definuje dboukomorový parlament = Senát a Poslanecká sněmovna, hlava třetí upravuje moc výkonnou, která je tvořena vládou, prezidentem a státním zastupitelstvem a halva čtvrtá vymezuje moc soudní, tvořenou Ústavním soudem a soustavou soudů.
5. Hlava pátá – Nejvyšší kontrolní úřad = zavádí nezávislou kontrolní moc v podobě Nejvyššího kontrolního úřadu, který vykonává kontrolu státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem.
6. Hlava šestá – Česká národní banka = hovoří o ústřední bance státu.
7. Hlava sedmá – Územní samospráva = vymezuje územní samosprávu a členění státu.
8. Hlava osmá – Přechodná a závěrečná ustanovení = uvádí přechodná ustanovení
v souvislosti s očekávaným zahájením činnosti Senátu a rozdělením Československa.
Podle Ústavy ČR je ČR svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává zprostředkovaně nebo přímo.“

Poznámka

Práce z části vychází z tohoto zdroje: http://tomlery.txt.cz/clanky/61851/zsv-1b.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17766
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse