Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ústavní právo - přednáška

Ústavní právo - přednáška

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje formou souvislého textu pojem ústavního práva a charakterizuje Ústavu a Listinu základních práv a svobod.

Obsah

1.
Předmět
2.
Prameny ústavního práva
A. Ústava České republiky
1.
Základní ustanovení
2.
Moc zákonodárná
3.
Moc výkonná
4.
Moc soudní
5.
Nejvyšší kontrolní úřad
6.
Česká národní banka
7.
Územní samospráva
B. Listina základních práv a svobod
1.
Charakteristika Listiny základních práv a svobod
2.
Obsah Listiny základních práv a svobod
2.1
Lidská práva a občanské svobody
2.2
Politická práva
2.3
Práva národnostních a etnických menšin
2.4
Hospodářská, sociální a kulturní práva
2.5
Právo na soudní a jinou právní ochranu

Úryvek

“B. Listina základních práv a svobod
Charakteristika Listiny základních práv a svobod
Východiskem pro právní úpravu základních práv a svobod je teorie přirozených lidských práv, která již byla vyjádřen v Deklaraci práv člověka a občana z r. 1789. Především se vychází z nedotknutelnosti a universálního charakteru přirozených lidských práv, která stát lidem "nepřiděluje" (existují nezávisle na rozhodnutí státu), nýbrž pouze je uznává, prohlašuje a utvrzuje jejich nezcizitelnost a neporušitelnost. Z této povahy lidských práv a svobod také vyplývá, že jejich platnost nemá záviset na státních hranicích, neboť jejich ochrana je podřazena mezinárodněprávním zárukám.
Tyto principy navazují na obecně sdílené hodnoty lidství, jež mají dávné tradice a v poválečném období byly vyjádřeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, přijaté Valným shromážděním OSN v r. 1948. Později byly obsaženy zejména v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
Je to právní norma nejvyšší právní síly.
Listina základních práv a svobod byla vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady z 16.12.1992 (uveřejněno ve Sbírce zákonů ČR pod č. 2/1993 součástí ústavního pořádku České republiky. Tato skutečnost byla již vyjádřena v Ústavě (čl. 3). Znamená to, že je součástí souboru předpisů (ústavních zákonů) tvořících Ústavu České republiky.
Listina základních práv a svobod byla již v roce 1991 tehdejším Federálním shromážděním ČSFR schválena jako ústavní zákon (č. 23/1991 Sb.) a vyhlašovacím aktem předsednictva ČNR bylo vyjádřeno, že práva a svobody v tomto předpisu obsažené prohlašuje za základní práva a svobody znovu i parlament tehdy vznikající samostatné České republiky.
Obsah Listiny základních práv a svobod
Preambule Listiny, při rozlišování základních práv na lidské a občanské, vychází z představy, že některá základní práva náleží člověku na základě příslušnosti k lidské rase a jiná pak vyplývají z jeho postavení občana. Původ lidských práv je přičítán přírodě, Bohu nebo rozumu. Naproti tomu občanská práva jsou lidu dávána státní mocí za účelem ochrany a prosazování svých lidských práv. .."

Poznámka

Zpracovaná přednáška do předmětu Právo na VŠB-TU. Klíčová slova jsou v textu označena tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10565
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse