Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ústavní vývoj našeho státu a současný politický systém - maturitní otázka 9/23

Ústavní vývoj našeho státu a současný politický systém - maturitní otázka 9/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze společenských věd. Nejdříve autor stručně charakterizuje jednotlivé části Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Poté seznamuje s ústavním vývojem našeho státu až do současnosti. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Sociální struktura, normální a patologické jevy - maturitní otázka 8/23 a následující zde Rodinné právo a řešení majetkových otázek v rodině - maturitní otázka 10/23.

Obsah

1.
Ústava
1.1.
Funkce ústavy
1.2.
Ústava ČR
1.2.1.
Preambule
1.2.2.
Základní ustanovení
1.2.3.
Moc zákonodárná
1.2.4.
Moc výkonná
1.2.5.
Moc soudní
1.2.6.
Nejvyšší kontrolní úřad
1.2.7.
Česká národní banka
1.3.
Listina základních práv a svobod
2.
Vývoj ústavního práva v Českých zemích
2.1.
V letech 1848 – 1918
2.2.
V letech 1918 – 1992
2.3.
Od roku 1993

Úryvek

"Preambule je napsána slavnostní formou. Je uvozujícím prohlášením, které obsahuje odkaz na tradice zemí koruny české i státnosti československé. Je zde zakotveno odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelnosti lidské důstojnosti a svobody a uznávaných moderních hodnot a ideálů jako součást společenství evropských a světových demokracií. Návaznost na tradici se projevuje mimo jiné i ve schválených státních symbolech a státních svátcích.

V základních ustanoveních je Česká republika charakterizována jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát. Zdrojem státní moci je lid, mluvíme proto o suverenitě lidu. Lid, který je nositelem státní moci, vykonává tuto moc prostřednictvím státních orgánů zákonodárné, výkonné a soudní moci. Politická rozhodnutí v našem státě vycházejí z vůle většiny, která je zajišťována na základě svobodného hlasování. Při rozhodování musí většina brát ohled na zachování práv menšin. Česká republika se v ústavě zavazuje usilovat o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního prostředí a kulturního bohatství.

Moc zákonodárnou (legislativu) představuje u nás Parlament ČR, jehož hlavní úlohou je hlasováním se usnášet na zákonech. K platnosti přijatého zákona je nezbytné, aby byl vyhlášen (publikován) ve Sbírce zákonů České republiky. Parlament je rozdělen na dvě komory – Poslaneckou sněmovnu a Senát
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na období čtyř let. Aby mohli být voleni, musí dosáhnout věku 21 let. Jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, poměrným systémem voleb. Poslanecká sněmovna může být podle Ústavy rozpuštěna.
Senát je tvořen 81 senátory, kteří jsou voleni na dobu šesti let, přičemž každé dva roky je volena třetina senátorů. Senátor musí mít alespoň 40 let. Senátoři jsou voleni rovněž tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, ovšem systémem většinovým.
Nutností je složení slibu poslance nebo senátora. S mandátem poslance či senátora souvisí i imunita.

Moc výkonnou (exekutivu) v ČR nesou prezident a vláda. Prezident je podle ústavy hlavou státu, je nejvyšším státním představitelem. Je volený každých pět let oběma komorami Parlamentu. Zastupuje stát navenek (mezinárodní jednání hlav státu), svolává zasedání poslanecké sněmovny, tu může i rozpustit; může vetovat zákony, kromě ústavních. Dále jmenuje a odvolává předsedu vlády a členy vlády, je vrchním velitelem ozbrojených sil státu, jmenuje generály, soudce a další významné funkcionáře, propůjčuje nejvyšší státní vyznamenání. Může odpouštět nebo zmírňovat tresty jednotlivým osobám (právo poskytovat milost) nebo vyhlašovat amnestii (odpouštět a zmírňovat tresty hromadně)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20332
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse