Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Utilitarismus a etika komunikativního jednání - výpisky z přednášek

Utilitarismus a etika komunikativního jednání - výpisky z přednášek

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky se zabývají popisem utilitarismu a etiky komunikativního jednání. Charakterizují hlavní východiska obou směrů a uvádí jejich významné představitele a jejich myšlenky. Utilitarismus je popsán na základě myšlenek J.S.Milla a hédonismu. V následujících odstavcích je také porovnán s etikou principů a jsou naznačeny jeho nedostatky. Poslední část je pak věnována popisu etiky komunikativního jednání, jejím představitelům a společenskému dopadu.

Obsah

1.
Hédonistická etika
1.1
Aristippa z Kyrény
2.
Úpravy hédonistické etiky
2.1
Epikuros
3.
Východiska utilitarismu
4.
J. S. Mill
4.1
Kvantitativní aspekty
4.2
Kvalitativní aspekt
5.
Problémy utilitarismu
6.
Srovnání Kantovy etiky norem a utilitarismu
7.
Etika komunikativního jednání
7.1
J. Habermas
7.2
Kvalitní rozhovor (pravidla, kterými by se měl řídit)
8.
Celospolečenský dopad etiky komunikativního jednání

Úryvek

"Etika komunikativního jednání
Strategické jednání se zaměřuje na dosažení cílů, zatímco komunikativní jednání je orientované na získání souhlasu těch, kterých se týká
- J. Habermas- rozdíl od předchozí etiky: nepracuje s tradičními pojmy (př. ctnost, mravní norma) - předchozí etiky založeny spíše na strategickém jednání (snaha dosáhnout cíle) - základní myšlenky: a) důsledky našeho jednání nesou druzí lidé- moje jednání ovlivní druhé
b) zamýšlené jednání je předmětem komunikace- tato etika ukládá povinnost vést rozhovor s druhými o mnou zamýšleném jednání s cílem dosáhnout jejich souhlasu
- pokud vím, že mé jednání ovlivní druhé, musím s nimi vést rozhovor a ptát se, zda s mým jednáním souhlasí: pokud s důsledky jednání souhlasí, je mé jednání mravné - pokud mají námitky musím se jednání zříci

Kvalitní rozhovor – pravidla, kterými by se měl řídit1) nepoužívat moc (nebo vyhrožovat mocí), polopravdy, demagogické argumenty- souhlas musí mít hodnotu, váhu (souhlas získaný násilím nebo manipulací ji nemá)1) pravidlo pravdivosti- vždy uvádět pravdivé skutečnosti, ne polopravdy - pravda je to, na čem se v rozhovoru oba shodnou (vychází z konsenzuální teorie pravdy)
2) pravidlo rovnosti všech partnerů v dialogu- všichni účastníci stejná práva - důležité nejen mluvit, ale i dát prostor druhému, aby formuloval svá stanoviska (díky tomu mohu získat nový pohled na věc)4) kompetentnost mluvčího- člověk by měl mluvit o tom, čemu rozumí5) správnost a srozumitelnost vyjádření- často problém mluvčího, že věci sice rozumí, ale neumí se správně vyjádřit- racionálně odůvodňovat6) pravidlo vstřícnosti- lidé mají do dialogu vstupovat s nejlepšími úmysly: netajit informace- člověk by neměl partnera v dialogu ihned podezřívat z neupřímnosti 7) pravidlo usilovat o zachování komunikativního společenství- vést dialog vždy tak, abychom v něm mohli vždy pokračovat- nesmí dojít k ukončení dialogu (dialog ohrožuje např. neupřímnost, protikladnost názorů)8) pravidlo tolerance vůči druhým- existují určité meze tolerance (př. existuje u nás zákon o nepopiratelnosti holocaustu)9) pravidlo neporušování základních pravidel logiky a předchozích pravidel- př. láhev nemůže být současně lahví a hadrem na podlahu- př. nelze porušovat pravidlo rovnosti, kdy nás druhý nepustí ke slovu10) držet se tématu a neuhýbat od něj- postupovat od povrchového k hlubšímu poznání daného tématu Akademický x politický dialog a) akademický dialog - polopravdy nepřípustné b) politický dialog - cílem prosadit zájmy- často použití polopravd, aby člověk druhé získal na svou stranu- u obou dialogů je snaha dosáhnout konsenzu, ale prostředky pro jeho dosažení se liší- politický dialog by se měl co nejvíce blížit akademickému: argumentovat na základě věcné znalosti problému (nemožné) "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17444
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse