Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Utváření středověké Evropy, křesťanství, Evropa v kontaktu s arabskou kulturou

Utváření středověké Evropy, křesťanství, Evropa v kontaktu s arabskou kulturou

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje otázku na téma utváření středověké Evropy, křesťanství, Evropa v kontaktu s arabskou kulturou.

Obsah

1.
Charakteristika středověku, utváření feudálních vztahů v západní Evropě
2.
Vývoj křesťanské církve a její význam při utváření středověké Evropy
3.
Francká říše, vikingská expanze, vznik anglického státu, Francie, Německé říše

Úryvek

"Francká říše
• první stabilní říše, která v Evropě vznikla
• zakladatel: Chlodvík z rodu Merovejců, Dagobert
-> sjednotil kmeny Franků, založil říši na území dnešní Francie a části Německa
• 5. stol. - 1. germánský kmen přijal křesťanství -> rozšíření po celé říši, postupně vzniká církevní hierarchie, církev získává majetek. Nechal se pokřtít se svou manželkou v REMEŠI
• majordomové - správci a úředníci říše. Nástup KARLOVCU-říše dělena na 3 části-AUSTRASIE-centrum Remeše.NEUTRIE-paříž.BURGUNDSKO-Orléans.
o Pipin II-687 spojil všechny části.
o Karel Martel - vojevůdce, 732 bitva u Poitiers (Tour) - porazil Araby a stáhl je na Pyrenejský poloostrov
o Pipin Krátký - 751 sesadil rod Merovejců a stal se králem => Karlovci
o Karel Veliký - násilný křest Sasů
-> zisky: Bavorsko, Česká Marka, Frialuská Marka, Sasko, S-Itálie( titul langobardského krále), Španělská Marka
- nebyl moc vzdělaný
- 800 - titul císaře
- konkurent: Byzantská říše
• Karel Veliký podporoval umění a vzdělanost, na svůj dvůr v Cáchách zval největší vzdělance své doby -> písmo: Karolínská minuskule => karolínská renesance
• hradská soustava - objížděl části říše a kontroloval území, založil školu
• nástupce: Ludvík Pobožný
• zánik - 843 - rozdělení říše Verdunskou smlouvou:
1. část - Lothar - > Lotharingie, střed říše (zanikla)
2. část - Karel Holý ->Západofrancká říše (později Francie)
3. část - Ludvík Němec -> Východofrancká říše (dnešní Německo)
• organizace říše:
o hrabství - v čele hrabě
o marky - v čele markrabě
o trojpolní systém - jař, ozim, úhor
• feudální systém:
o lenní systém (léno = feudum = cizí pozemek)
o vazalství
o trojí lid (šlechta, církev, poddaní)
Vikingové
• normanové, varjagové
• kmenové svazy, thingu =shromáždění svobodných mužů
• původně žili na úrovni vojenské demokracie
• živili se zemědělstvím (dobytek, rybolov), řemeslem, obchodem, výroba železných nástrojů, stavba lodí (drakary)

Expanze:
• kmeny Dánské: Anglie, Skotsko, Irsko, La Manche- Francie, J. Evropy = Normané
• kmeny Švédské (Varjagové): Rusko, pravlast Slovanů (založení dynastie Rurikovců)
• kmeny Norské: západoatlantické souostroví, Irsko, Island, Grónsko (Erik Rudý) -> 1000 podnikl výpravu na Z Erikson, který původně jako první doplul k břehům Ameriky
1. pol. 10. stol.:
• Vikingové se usazují a zakládají nové severské státy: Norsko (Harald Krásnovlasý), Dánsko (Sven rozčísnutý vous, Knut Veliký), Švédsko

EDDA - severské písně
RUNY - znakové písmo

Erik Rudý (Thornwaldson) - založil kolonii (Gronsko)
Leif Erikson - A. Amerika
Thornwald Erikson
Dánové -> dobyli Paříž, vypálili Londýn

Vznik Anglie:
• kmeny: Anglů, Sasů, Yutů = Anglosassové a Keltové se stáhli do Walesu, Skotska a Irska
• anglosassové utvořili království, král: Alfred Veliký:
o původně král pouze Wessexu, který porazil Dány a rozšířil území
o území na S Dánům přenechal, aby byl mír
o vybudoval systém obrany země
o zřídil flotilu
o sídlo královského dvora ve Winchestru (kulturní centrum státu)
o podporoval vzdělanost, zákoník, literatura v národním jazyce
• 2 území: Dánů a území Alfréda
• 955 - sjednocení 7 království do 1 = ANGLIE
• 1016 - útoky Dánů vrcholily pod vedením dánského krále Knuta Velikého -> dobyl Anglii, stal se králem Anglie i Norska
• vláda Normanů
• 1066 - b. u Hastings, kdy Vilém Dobyvatel zvítězil a stal se králem Anglie
-> sepsal půdu: Domesday Book"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29696
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse