Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do marketingu - přednášky

Úvod do marketingu - přednášky


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje přednášky k předmětu úvod do marketingu. Uvádí základní marketingové definice, a charakterizuje význam marketingu. Popisuje jeho historický vývoj. Věnuje se současným trendům, vnějším, i vnitřním vlivům, i chování kupujícího. Zabývá se chováním organizací a domácností. Zmiňuje základy marketingového mixu.

Obsah

1.Definice marketingu
2.Význam marketingu
3.Historie marketingu
4.Podnikatelské koncepce (výrobní, výrobková, prodejní, marketingová, sociální)
5.Prostředí marketingu (vnitřní vlivy, vnější vlivy)
6.Marketingový informační systém
7.Současné vývojové trendy marketingu
8.Kritéria rozhodující o tom, zda firma bude provádět marketingový výzkum
9.Chování kupujícího
9.1.
Typy nákupního chování,
9.2.
Vlivy působící na chování kupujících (interní, externí faktory)
10.Chování domácností
11.Chování organizací
12.Marketingový mix
12.1.
Výrobek (dělení výrobků, stádia životnosti výrobku, výrobní sortiment, značka výrobku, obal, vývoj a výroba)
12.2.
Cena (cena a cenová politika, cíle při stanovování ceny, metody stanovení ceny, strategie stanovení ceny, změna ceny)
12.3.
Propagace (komunikace a stimulování prodeje, principy marketingové komunikace, reklama a její cíle, podpora prodeje, nástroje podpory prodeje spotřebitelům, publicita a její nástroje.)
12.4.
Distribuce (přímý marketing, distribuce výrobku, prodejní cesty a jejich funkce, organizace prodejních cest, velkoobchod, maloobchod, obchodní jednotka)
13.
Marketingové strategické plánování (cíle organizace, předmět podnikání, určení strategie, alokace zdrojů)
14.
Portfolio analýza (BCG, portfolio analýza GE)

Úryvek

"Komunikační a informační: informuje zákazníky prostřednictvím propagace výrobku a jeho vlastnostech, službách spojených s jeho prodejem a jeho fyzické distribuci. Zpětná vazba - oddělení marketingu přenáší informace o zákazníku v podobě např. o budoucí poptávce, zákaznících, odběratelích, spotřebitelé, distributoři výrobků.
Koordinační: oddělení marketingu vstupuje do vzájemného styku s vnějším mikroprostředím. Komunikuje a spolupracuje i s ostatními celky podniku a na sestavení a plnění jeho marketingového plánu.
Analytická: Oddělení marketinku shromažďuje a analyzuje činitele působící v okolí podniku. Předává zpracované informace vedení podniku. Na základě provedených analýz se rozhoduje o cílech předmětu podnikání a strategii podniku v dalším období.

Vnitřní prostředí tvoří oddělení marketinku, technického rozvoje, finanční oddělení, výrobní úsek, vrcholný management firmy.
Vnější mikroprosředí: dodavatelé, zprostředkovatelé, finanční instituce, zákazníci, distributoři, ostatní veřejnost, konkurenční firmy aj.

Partnerské firmy: spolupráce s řadou firem, které, se podílejí na aktivitách podniku na základě smluv (dodavatelé – firmy prodávající produkty nebo poskytují služby, které podnik potřebuje pro plnění cílů). Vhodnější je uzavírat dlouhodobé kontrakty s více dodavateli.

Zprostředkovatelé: osoby nebo firmy, které vyhledávají zákazníky. Projednávají se zákazníky možnost prodeje zboží. Další firmy poskytující marketingové služby (reklamní firmy, průzkum trhu). Je důležitý správný výběr partnera.

Finanční instituce: banky a pojišťovny. Je nutno hodnotit momentální i budoucí situaci na peněžním trhu. Možnosti úvěru, podmínky pojištění zboží apod.

Zákazník: zaměření na cílový trh, cílový trh domácnosti, průmyslový trh apod.

Veřejnost: vedení určité skupiny obyvatelstva, které mohou ovlivnit chování podniku, stanovení cílů a jejich plnění. V širším smyslu:
a) Místní komunita: okolí podniku, kde je podnik situován. Tvořen obyvatelstvem bydlícím v oblasti organizacemi a úřady v ní sídlící.
b) Zájmové skupiny občanů: shromažďují občany, kteří mají snahu prosazovat buď celospolečenské zájmy nebo zájmy určité skupiny občanů.
c) Sdělovací prostředky: mohou silně ovlivnit pohled široké veřejnosti na vliv podniku
d) Zaměstnanci:
e) Široká veřejnost:

V zájmu každé firmy je, aby vytvářela co nejlepší vazby ve vztahu k veřejnosti. Stykem s veřejností se zabývá v podnikové organizaci zvláštní oddělení tzv. PUBLIC RELATIONS. Na vnější makroprostředí ovlivňující základní trendy vývoje společnosti mají vliv především následující jevy:
1) ekonomické
2) demografické
3) technické
4) přírodní
5) politické
6) kulturní"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download_this_unauthorized=4820, http://www.issho.cz/iss/marketing.pdf, http://utb_zlin.kotyza.com/cast_1.pdf, hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/545/podncinx.doc.
Práce obsahuje graf, tabulku a schémata. Čistého textu v práci je cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15106
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse