Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do marketingu - přednášky

Úvod do marketingu - přednášky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznání, předvídání, ovlivňování, uspokojení, splnění cílů organizace. Vývoj marketingu - marketingový přístup se vyvinul z těchto koncepcí (výrobní podniková koncepce, výrobková podnik. koncepce, prodejní podnik. koncepce, klasická marketingová podnikatelská koncepce, humání kocepce). Klasická marketingová koncepce - dosažení zisku firmy, uspokojení potřeb zákazníka, veřejný zájem. Význam Marketingu, obsah Marketingu - market. Mix = výrobek, cena, komunikace, distribuce, segmentace trhu, otázky marketingového mixu. Prostředí marketingu - marketing uvnitř podniku plní několik rolí (komunikativní a informační, analitická), vnější vlivy (mikro prostředí, makro prostředí). Chování kupujících - individuální kupující, kupující v podobě domácností, firmy a organizace, marketing dále rozeznává několik rolí kupujících (iniciátor, kupující, rozhodovatel, ovlivňovatel). Proces rozhodování - hledání informací =>zhodnocení alternativ => rozhodnutí o nákupu => vyhodnocování nákupu. Výrobek - značkový výrobek, generické (neznačkové) zboží, značky výrobců a obchodní značky, vývoj výrobku (výběr námětu, podnikatelská analýza, rozvoj výrobku, testování na trhu, komercializace). Životní cyklus výrobku - uvedení výrobku na trh, fáze růstu, fáze zralosti, fáze úpadku. Cena a cenová politika - metody stanovení ceny (nákladově orientovaná tvorba cen, metoda orientovaná na konkurenci, metoda dle hodnoty, kterou u výrobku vnímá zákazník, konkursní cena.

Obsah

1.
Poznání, předvídání, ovlivňování, uspokojení, splnění cílů organizace
2.
Vývoj marketingu
3.
Klasická marketingová koncepce
4.
Význam Marketingu, obsah marketingu
5.
Prostředí marketingu
6.
Chování kupujících
7.
Proces rozhodování
8.
Výrobek
9.
Životní cyklus výrobku
10.
Cena a cenová politika

Úryvek

"Prostředí marketingu:

Na marketing stejně jako na celý podnik působí řada vlivů, vnějších i vnitřních.

Marketing uvnitř podniku plní několik rolí:

a) Komunikativní a informační – tzn. že marketing podává informace zákazníkům a přináší informace od nich
b) Koordinační – marketing má nejvíce informací a proto je používá na koordinaci činností mezi odděleními
c) Analitická – marketing zpracovává velké množství informací, které poté využívá i vedení firmy

Vnější vlivy:

a) Mikro prostředí:
a. Konkurence – marketing by měl vytvořit takovou kombinaci charakteristik, aby jeho výrobky nebo služby byly na trhukonkurenceschopné nebo nejlepší. Musí také studovat a předvídat strategii konkurentů, aby byl schopen nabídnout takové výrobky, které budou lepší než u konkurence.
b. Partnerské firmy:
i. Dodavatelé
ii. Zprostředkovatelé
iii. Banky a pojišťony
c. Zákazníci – vše je okolo zákazníka a to ať jde již o jakýkoli trh (domácnosti, průmysl, státy)
d. Veřejnost – důležitý faktor vnějšího mikroprostředí a veřejností zde myslíme: skupiny dle různého dělení:
i. Místní komunita – komunita tam, kde je podnik fyzicky situován
ii. Zájmové skupiny – posuzují celospolečenské zájmy, mohou mít velký vliv, kladně či záporně působí na image firmy
iii. Sdělovací prostředky – velké firmy jim věnujou velkou pozornost
iv. Změstnanci – hl. u velkých firem je snaha o dobrý vzáj. vztah, protože ten potom firmu vhodně reprezentuje
v. Široká veřejnost – velmi významný je její pohled z hlediska image firmy, proto firmy podporují různé nadace, akce …
b) Makro prostředí:
a. Ekon. vlivy – působící na firmu, světové, národní
b. Regionální podmínky – podmínky různých oblastí, rozdíly norem, výše zaměstnanosti,důchodů, přírodními podmínkami
c. Demografické vlivy – populační vlivy jsou velmi důležité, populaci tvoří zákazníci a zákazníci tvoří trh
d. Přírodní prostředí – kvalita přír. prostředí v současnosti výrazně ovlivňuje migraci lidí, marketing musí také brát v potaz ekologii výroby
e. Politické vlivy – legislativa,“pravidla hry“, mají význam pro firmy z hlediska např ochrany před nekalou soutěží a na druhé straně mohou působit na omezení propagace (chlast, čutky), nebo naopak osvětové programy moho zvyšovat spotřebu (ovoce, zelenina)
f. Kulturní vlivy – celá řada faktorů vyplývající z hodnot, zvyků, preferencí obyvatel určité země a dávající předpoklad k určitému chování dané společnosti. Např.: stravovací návyky atp…

Chování kupujících:

Kupující je někdy rozdělován do 3 kategorií:

• Individuální kupující – osoba se sama rozhoduje, většinou bez velkého uvažování, na základě zkušeností
• Kupující v podobě domácností – rozhoduje více zainteresovaných osob
• Firmy a organizace – o běžných věcech příslušný referent, ale o dražších či investičních věcech až top managemant

Marketing dále rozeznává několik rolí kupujících:

• Iniciátor – osoba, která projeví potřebu nákupu
• Kupující
• Rozhodovatel
• Ovlivňovatel (lobista) – osoba, která nebude výrobek užívat, ale spolupůsobí ve prospěch iniciátora"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5989
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse