Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do občanského práva, základní právní pojmy - přednáška 4/5

Úvod do občanského práva, základní právní pojmy - přednáška 4/5


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky v přehledně členěných heslech vymezují základní právní pojmy z oblasti občanského práva dle níže uvedeného seznamu. Velká pozornost je věnována jednotlivým typům řízení (soudnímu, exekučnímu a insolvenčnímu). Předchozí část přednášek naleznete zde Správní řízení - přednáška 3/5 a následující zde Správní právo - přednášky 5/5.

Obsah

1.
Dualismus práva
2.
Znaky právního státu
3.
Funkce práva
4.
Obecné zásady v právu
5.
Systémy práva
6.
Prameny práva
7.
Judikatura
8.
Právní normy
9.
Působnost právních norem
10.
Aplikace právních norem
11.
Analogie
12.
Právní řád
13.
Právní vztah
13.1
Subjekty
13.2
Objekt
13.3
Obsah
14.
Zastoupení
14.1
Plná moc
15.
Právní úkon
15.1
Druhy právních úkonů
15.2
Náležitosti právních úkonů
15.3
Následky vadných právních úkonů
16.
Odpovědnost
16.1
Odpovědnost za škodu
16.2
Škoda
16.3
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
16.4
Náhrada škody způsobené při usmrcení
17.
Bezdůvodné obohacení
18.
Právní následky neplatnosti právního úkonu: bezdůvodné obohacení, náhrada škody
19.
Promlčení
20.
Prekluze
21.
Zvláštní druhy řízení
22.
Druhy civilního procesu
23.
Alternativní řešení sporů
24.
Věcná práva
24.1
Třídění věcných práv
24.2
Sousedské vztahy
25.
Dědická práva
26.
Rodinné právo
27.
Občanské právo
27.1
Ochrana subjektivních práv
27.2
Soudní ochrana subjektivních práv
27.3
Pojmy
27.4
Korupční jednání
27.5
Podmínky v občanském právu
27.6
Odporovatelnost
27.7
Lhůty
27.8
Pravidla počítání času
27.9
Právní domněnky a fikce
27.10
Převod práva
27.11
Přechod práva
28.
Závazkové právo
29.
Obchodní právo
30.
Soudní řízení
31.
Exekuční řízení a způsoby provedení výkonu rozhodnutí
32.
Insolvenční řízení

Úryvek

"Podmínky v občanském právu
a) odkládací = suspenzivní
- odkládá se účinnost: př. až při uhrazení finanční částky nastává účinnost již platně uzavřené kupní smlouvy
b) rozvazovací = rezolutní
- př. účast v občanském sdružení zaniká splněním určité podmínky

Odporovatelnost
- = dlužník se snaží zbavit majetku, aby znemožnil uspokojení svých věřitelů
- je možné odporovat veškeré úkony dlužníka, pomocí kterých úmyslně vyvádí majetek ze svého vlastnictví a tím zkracuje uspokojení pohledávek svých věřitelů
- odpůrčí žaloba se podává proti osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn
- musí zde být úmysl dlužníka zkrátit své věřitele a známost dlužníkova úmyslu druhé straně

Lhůty
- lhůty hmotně právní – způsobují právní následky v oblasti občanského práva hmotného - př. zánik závazku)
- lhůty procesní – př. lhůta ke splnění dluhu stanovená ve výroku rozsudku nepůsobí splatnost pohledávky, má jen procesní následky (možnost exekuce)
- lhůty pořádkové - jejich uplynutí nezpůsobí zánik oprávnění či povinností, př. lhůta k vyzvednutí opravené věci - do 1 měsíce od vyrozumění o provedení opravy, jinak hradí uskladnění, pokud uplyne 6 měsíců, může opravna věc prodat
- lhůty zákonné - př. k odvolání proti soudu 1. st. v obč. a v obch. věcech zákonem stanovená lhůta 15 dní ode dne doručení soudního rozhodnutí

Pravidla počítání času
- lhůta určená počtem dní - začíná dnem, který následuje po dni, ve kterém vznikla skutečnost zakládající běh lhůty
- lhůta stanovená podle týdnů - skončí v den posledního týdne lhůty, který se svým názvem shoduje se dnem, kdy nastala skutečnost zakládající běh lhůty
- lhůty stanovené podle měsíců a let se skončí v den posledního měsíce lhůty, který se svým číselným označením shoduje se dnem, ve kterém nastala skutečnost
- lhůtou půl měsíce se rozumí vždy 15 dnů
- připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se její konec na nejbližší příští pracovní den
- u hmotně právních lhůt platí, že projev vůle musí v poslední den adresátovi dojít
- zletilosti se nabývá začátkem dne dovršení 18-tého roku, tj. v 00:00 hodin tohoto dne

Právní domněnky a fikce
- domněnka – vychází z lidských zkušeností
- a) právní domněnky vyvratitelné (př. domněnka otcovství)
- b) právní domněnky nevyvratitelné (důkaz opaku není přípustný: př. nedošlo-li do 3 let zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li podán návrh na jeho vypořádání soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali tak, že každému přináleží to, co jako vlastník užíval. O nemovitostech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví)
- fikce = skutečnost, která neexistuje, ale přihlíží se k ní jako by existovala

Převod práva
- právním úkonem (př. kupní smlouvou), vždy mezi živými (1 strana je vždy živá, druhá strana může být i stát, či PO)

Přechod práva
- jiným způsobem (př. dědictvím)..."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21457
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse