Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do politologie - přednášky letní semestr

Úvod do politologie - přednášky letní semestr

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší přehledně a obsáhle zpracované zápisky z přednášek úvodu do politologie. Objasňuje znaky, projevy nebo vývoj vybraných politických ideologií a následně se obrací k problematice totalitních a nedemokratických režimů. Zpracovává také otázku přechodu těchto režimů k demokracii a poté se zaměřuje na vymezení, klasifikaci či popis funkcí politických stran. Po přiblížení podstaty, druhů a cílů voleb text charakterizuje politologii jako vědní obor a nakonec dodává tabulku s přehledem významných autorů a jejich děl. Zápisky ze zimního semestru naleznete na Úvod do politologie - přednášky zimní semestr.

Obsah

1.
Marxismus a komunismus
1.1.
Vymezení
1.2.
Karl Marx
1.3.
Tři podoby marxismu
1.3.1.
Klasický marxismus
1.3.2.
Ortodoxní komunismus
1.3.3.
Moderní marxismus
1.4.
Leninismus, stalinismus
1.5.
Kritika
2.
Fašismus a nacismus
2.1.
Fašismus
2.1.1.
Vymezení
2.1.2.
Původ fašismu
2.1.3.
Fašismus jako ideologie
2.1.4.
Představitelé
2.1.5.
Fašistický stát
2.1.6.
Kult vůdce
2.1.7.
Korporativismus
2.2.
Nacismus
2.2.1.
Vymezení
2.2.2.
Představitelé
3.
Anarchismus
3.1.
Vymezení
3.2.
Vývoj anarchismu
3.3.
Nedostatky anarchismu jako hnutí
3.4.
Proti čemu se obrací anarchismus
3.5.
Proudy anarchistického myšlení
3.5.1.
Individualismus
3.5.2.
Mutualismus
3.5.3.
Kolektivismus
3.5.4.
Anarchokapitalismus
3.5.5.
Anarchokomunismus
3.6.
Cesta k anarchii, význam anarchie
4.
Environmentalismus
4.1.
Ekologie
4.2.
Environmentalismus
4.3.
Inspirace a myšlenkové zdroje
4.4.
Autoři
4.5.
Směry
4.5.1.
Anarchoenvironmentalismus
4.5.2.
Sociální ekologie
4.5.3.
Ekofeminismus
4.5.4.
Zelené hnutí
4.6.
Ekoanarchismus a ekoterorismus
5.
Totalitarismy a nedemokratické režimy
5.1.
Terminologie – historická označení nedemokratických režimů
5.2.
Původ pojmu
5.3.
Klíčová díla
5.4.
První generace
5.5.
Druhá generace
5.6.
Terminologické problémy
5.7.
Definice totalitního režimu
5.8.
Kritika konceptu
5.9.
Definice autoritářského režimu
5.10.
Problematika nedemokratických systémů v Evropě před rokem 1989
5.11.
Rozdíl mezi autoritářskými a totalitními režimy
5.11.1.
Totalitní režim
5.11.2.
Autoritářský režim
5.11.3.
Post-totalismus
5.12.
Rozlišení znaků
5.12.1.
Pluralismus
5.12.2.
Idologie
5.12.3.
Mobilizace
6.
Nedemokratické režimy a přechody k demokracii
6.1.
Přechody k demokracii
6.2.
Ukončení nedemokratického režimu
6.3.
Transakce, kolaps a sebevyloučení
6.4.
Proces ukončení režimů
6.5.
Transformace dle Samuela Huntingtona
6.6.
Průběh přechodu – liberalizace a demokratizace
6.7.
Triple transition
6.8.
Výsledky přechodů
6.9.
Úspěch demokracie
6.10.
Demokratická konsolidace
6.11.
Faktory ovlivňující výsledek konsolidace podle Samuela Huntingtona
7.
Politické strany
7.1.
Úvod
7.2.
Díla
7.3.
Význam politických stran
7.4.
Pojem politická strana
7.5.
Definice a pojem
7.6.
Kritéria
7.7.
Politická strana vs. jiné hnutí
7.8.
Původ stran
7.9.
Funkce politických stran
7.10.
Vývoj stran
7.11.
Typologie politických stran
7.12.
Témata a výzkum stran
7.13.
Vznik a zánik stran
7.14.
Systémy stran
8.
Volby
8.1.
Typy ustavovacích technik
8.2.
Čím se volby liší od jiných ustavovacích technik
8.3.
Definice voleb
8.4.
Druhy a funkce
8.5.
Základní znaky svobodných voleb
8.6.
Cíle a funkce
8.7.
Správné, řádné, nefalšované volby
8.8.
Ústava
8.9.
Aktivní a pasivní právo
8.10.
Proč volit
8.11.
Situace v ČR
9.
Politologie jako vědní obor
9.1.
Politologie jako vědní disciplína
9.2.
Rozsah politologie
9.3.
Název oboru
9.4.
Maurce Duverger o politologii
9.5.
Přístupy vycházející z německé tradice
9.6.
Politologie a jiné společenské disciplíny
9.7.
Institucionalizace politologie
9.8.
Politologie v USA
9.9.
Politologie ve Francii
9.10.
Politologie v českých zemích
10.
Přehled autorů

Úryvek

"- CO TO JE?
o Společenské a politické uspořádání
o Systém, kde panuje komunistická strana
o Jakékoliv hnutí, které chce zavést komunismus jako politický ideál
- KARL MARX (1818-1883)
o Život
 Německý filosof, ekonom a politický myslitel
 Otec komunismu 20. století
 Aktivní revolucionář, spisovatel přednášející na univerzitě, novinář
 Žil v Londýně
 Finančně podporován svým přítelem Bedřichem Engelsem, se kterým společně vypracovali Komunistický manifest
o Myšlenky
 Vycházel z Hegela, britské politické ekonomie a francouzského socialismu
 Myslel, že objevil vědeckou formu socialismu (odhaluje podstatu společenského a dějinného vývoje, nikoliv pouze kritizuje kapitalismus)
 „Mladý“ a „starý“ Marx – rozdílnost myšlenek
 Třída je základní kategorií společnosti
 Kritika nerovného a nestabilního kapitalismu - panující ideologie je ideologie vládnoucí třídy, vlastníků výrobních prostředků
 Fáze dělby práce (systém společnosti) = předtřídní systém, asijské společenství, antika, feudalismus, kapitalismus
 Přeměna soukromého vlastnictví na kolektivní – umožní to přerozdělování všem podle potřeb, práce a schopností
o Díla: Kapitál, Občanská válka ve Francii, Německé ideologie, Komunistický manifest, Kritika Gothajského programu,
- TŘI PODOBY MARXISMU
o Klasický marxismus
 Hlavní pojmy:
• Historický materialismus = materialistické pojetí dějin → ekonomická základna společnosti určuje právní a politickou nástavbu, zákony a podobu vládnoucí třídy
• Dialektická změna = hnací silou dějinných proměn je proces vzájemného působení protichůdných sil (rozpor v rámci výrobního způsobu)
• Odcizení = pracovní síla je redukována na zboží → lidé jsou kapitalismem odcizování od své práce, která je hlavním zdrojem sebenaplňování a realizace
• Třídní boj = rozpory ve společnosti jsou zapříčiněny soukromým vlastnictvím → oddělení buržoazie (jedinci, kteří ovládají kapitál) a proletariátu (dělníci bez majetku, kteří jsou vykořisťováni)
• Nadhodnota = úsilí o zisk nutí buržoazii ždímat z proletariátu nadhodnotu a to tím, že jim platí méně, než kolik činí skutečná hodnota jejich práce → kapitalismus je nestabilní, protože tohle si proletariát nenechá líbit věčně
• Proletářská revoluce = kapitalismus je odsouzen k zániku
 Průběh změny společnosti
• Vykořisťovaná třída / dělníci / proletariát si uvědomí, že jsou zneužívání / třídní vědomí → stanou se revoluční silou → revoluce → svržení kapitalismu / buržoazie → revoluční diktatura proletariátu / socialismus → naprostý komunismus / beztřídní a bezstátní společnost založená na společném vlastnictví → systém tvorby užitkových hodnot, jehož hlavní hnací silou bude uspokojování skutečných potřeb lidí → lidé budou naplno realizovat svůj potenciál
• Nejdříve ve vyspělých kapitalistických státech, kde výrobní síly dosáhly svých mezí"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek, orientační body textu jsou tučně značeny.
Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 3 strany.
Zápisky z přednášek předmětu Úvod do politologie 2.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23807
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse