Úvod do psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledně uspořádané zápisky z přednášek úvodu do psychologie nejprve charakterizují předmět psychologie a nahlížejí do jejích počátků. Poté jsou rozděleny psychologické disciplíny a představy metody psychologie. Dále přednášky třídí a popisují psychické jevy a nakonec pozornost patří osobnosti a některým jejím složkám.

Obsah

1.
Úvod do psychologie
2.
Historie psychologie
2.1.
Nejstarší období
2.2.
I. P. Pavlov
2.3.
Charles Darwin
2.4.
Vznik psychologie jako vědy
3.
Rozdělení disciplín
4.
Metodologie
4.1.
Pozorování
4.2.
Experiment
4.3.
Rozhovor
4.4.
Dotazník
4.5.
Testy
4.6.
Škály
4.7.
Sociometrie
5.
Psychické jevy
5.1.
Psychické procesy
5.1.1.
Poznávací procesy
5.1.1.1.
Vnímání
5.1.1.2.
Představy a fantazie
5.1.1.3.
Myšlení a řeč
5.1.1.4.
Paměť
5.1.2.
Motivační procesy
5.1.2.1.
Vůle
5.1.3.
Citové procesy
5.2.
Psychické stavy
5.2.1.
Citové stavy
5.2.1.1.
Stupeň aktivace
5.2.2.
Stavy pozornosti
6.
Specificky získané dispozice
7.
Vlastnosti osobnosti
8.
Rysy osobnosti
9.
Temperament
10.
Osobnost, teorie osobnosti

Úryvek

"Úvod do psychologie
Systém psychologických disciplín, soubor disciplín
Věda o lidské psychice
Je blízká i matematickým oborům nejen přírodním a společenským vědám
Psychika – duševní život člověka

 Předmětem psychologie je prožívání a chování jedince.
 Psychologie je empirická, přírodně-společenská věda o člověka. Přírodní – popis míchy a nervové soustavy. Společenská – vznikla z filozofie a souvisí i se sociologií.
 Úkolem psychologie je zkoumat: zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběh lidského prožívání a chování, které jsou východiskem k poznání osobnosti člověka.

Prožívání – souhrnný název pro všechny vnitřní subjektivní procesy a stavy, které tvoří celek. Můžeme rozlišit vědomě a nevědomé prožívání. Vědomí to co právě teď prožívám. Prožívání se projevuje na venek v chování. Chování je souborem vnějších projevů, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka. (činnost, pohyby, jednání, reakce, řeč, výrazy člověka, atd….)
Chování a prožívání jsou vždy projevem osobnosti určitého člověka s jeho individuálními vlastnostmi a dispozicemi ve vzájemném působení s prostředím.

Historie psychologie
Psychologie byla součástí filozofie
Celá řada filozofů se zabývala psychologickými otázkami

Nejstarší období
Lidi zajímalo proč člověk červená, když je nervózní, proč utíká, když má strach
Roli psychologů zaujímali šamani, kouzelníci, druidové, kněží, porodní báby, mastičkáři
Poradní báby a mastičkáři – znali určité přírodní zákonitosti
Dokázali rozpoznávat psychické stavy člověka

V 17. a 18. Století bylo filozofické myšlení stále výrazněji ovlivňováno přírodními vědami. Rozvíjelo se psychologické myšlení na úrovni přírodních věd. Patří sem Descartes, Spinoza, Leibniz. Pokládali za hlavní lidskou poznávací schopnost rozum, který je do značné míry nezávislý na smyslové zkušenosti a dovede vyvozovat nové ideje. Tito myslitelé založili filozofickou tradici racionalismu, což byl vedle empirismu druhý významný gnozeologický směr.
V 2. pol. 19. stol. se vytvořily podmínky pro vznik psychologie jako samostatné vědy, která měla ve svých počátcích empirický a experimentální charakter. Tomu odpovídají i předpoklady jejího vzniku, k nimž patří filozofický pozitivismus, vývojové teorie, rozvoj fyziologie a neurologie a vznik psychofyziky.

Přírodovědci, kteří pomohli vybudovat základy psychologie
I.P.Pavlov
-laboratoř pro výzkum klasického podmiňování, později známou jako „Věž ticha“.
Při svých výzkumech používal psy, kterým byl v ústní dutině chirurgicky implantován vývod, jímž bly sliny odčerpávány do malé nádobky. Badatelé tak mohli sledovat produkci slin při přijímání potravy, kterou byla moučka z masa a sucharů lehce smočená ve vodě. Pavlov si všiml, že za několik dní od zahájení pokusů začínají psi slinit ještě předtím, než maso ucítili, např. v okamžiku, kdy laboratorní zřízenec přinášející potravu otevíral dveře, nebo dokonce při zvuku jeho kroků. Tento neočekávaný výsledek svých experimentů označil jako podmiňování. Termín podmiňování je odvozen z toho, že vnější podmínky, které byly původně zcela neutrální, vyvolávají vrozenou reflexní reakci.
Jeho přínos pro psychologii podmíněné reflexy, nepodmíněné reflexy, neurózy
Neurózy – mají skon krajní typy jako Melancholik a cholerik. Vyvíjí se v závislosti na typu vyšší nervové činnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27534
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse