Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Úvod do psychologie, evoluční psychologie a duševní poruchy - maturitní otázky

Úvod do psychologie, evoluční psychologie a duševní poruchy - maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato obsahuje vypracované maturitní otázky z psychologie. Nejdříve uvádí základní pojmy, charakterizuje např. základní psychické jevy, obranné mechanismy, emoce, myšlení a řeč, představy, i učení. Dále se věnuje evoluční psychologii, zmiňuje stavbu nervové soustavy, psychoanalýzu Sikmunda Freuda, i zásluhy pro psychologii Carla Gustava Junga. Závěr detailněji popisuje duševní poruchy.

Obsah

1.
Úvod do psychologie
1.1.
Reflexi dělíme na nepodmíněné a podmíněné
1.2.
Základní psychické jevy
1.3.
Obranné mechanismy
1.4.
Emoce
1.5.
Myšlení a řeč
1.6.
Myšlení
1.7.
Představy
1.7.
Paměť
1.8.
Temperament
1.9.
Učení
2.
Evoluční psychologie
2.1.
Stavba nervové soustavy
2.2.
Evoluční biologie
2.3.
Sikmund Freud - psychoanalýza
2.4.
Carl Gustav Jung
3.
Duševní poruchy
3.1.
Psychózy
3.1.1.
Schizofrenie
3.1.2.
Maniodepresivní psychóza
3.2.
Neurózy
3.2.1.
Stres
3.2.2.
Neurastenie
3.2.3.
Hysterie
3.2.4.
Psychastenie
3.3.
Poruchy chování
3.4.
Poruchy intelektu

Úryvek

"Myšlení
Vyšší typ poznávacího procesu navazuje na vnímání a doplňuje jej. Získáváme jím zprostředkované a zobecňující poznání skutečností zejména jejich podstatných znaků. Myslíme v pojmech k nimž se váží určité představy.
Pokud více lidí používá pojem loď každý spojuje s tímto pojmem trochu jinou představu ale pokaždé všechny lodí nesou určité kvality vlastně všem lodí a právě tyto obecné kvality jsou vystiženy pod pojmem loď.
Základní myšlenkovými (analýzami) operacemi
- analýza, syntéza rozbor X shrnutí
- srovnávání x třídění
- abstrakce x konkretizace

Představy
Psychické jevy které zobrazují předmět či děj působící v přítomném čase na naše smyslové orgány. Podobně jako vjemy i představy jsou obrazy. Jsou to však obrazy méně přesné, méně ostré, méně zřetelné.
Rozdíl je také v původu: vjemy mají původ periferní, když to představy vznikají v mozku a mají původ centrální. Duševně zdraví lidé považují vjemy za skutečné, kdežto představy za neskutečné. Řada duševních poruch je však doprovázena záměnou vjemu a představ. Příkladem mohou být halucinace, kdy vznikají smyslové požitky bez přítomnosti vnějších podmětů.
Rozdělujeme představy vzpomínkové a fantazijní, důležité je však to, že představy jako obrazy jsou spojeny do dlouhých řetězů tzv. asociacemi. Této skutečnosti využívá prakticky především tzv. psychoanalýza.

Paměť
Je to velice složitý psychický jev, který nám slouží k zapamatování, uchování a následné vybavení si určitých informací. Na těchto procesech se podílí celá řada mozkových struktur.
Uchovávané vzpomínky mají podobu paměťových stop, což jsou aktivní neuronové okruhy. Jednotlivé stopy se překrývají, ty které jsou překryty k nim máme horší přístup, pak si ty informace obtížněji vybavujeme.

Temperament
Je to celý soubor psychických vlastností, které se projevují způsobem reagováním, chování a přizpůsobování člověka, zvláště pak tím jak jsou reakce silné, jak snadno vznikají a jak rychle se střídají.
Temperament je z velké části vrozený. Je to celý soubor kvalit, kam patří osobní tempo, převažující citové ladění, síla emočních projevů atd.
Temperament studoval ruský neurofyziolog J. P. Pavlov, který mluvil o třech základních vlastnostech procesů - síla, vyrovnanost a pohyblivost. A na základě těchto vlastností definoval čtyři čisté temperamentové lidské typy - cholerika, melancholika, sangvinika a flegmatika. Pavlov už věděl že žádný člověk není čistým tipem, všichni jsme tipy smíšené s tendencí blížit se jednomu určitému tipu čistého.

Učení
Je to složitý psychický jev, který zalištuje získávání zkušeností. Biologickým základem učení jsou podmíněné reflexi. Existuje ohromné množství forem učení, důležité pro nás jsou zejména ty, které nám umožňují začlenit se do společnosti. Pokud jde o toto sociální učení, tak důležité jsou zejména následující formy:
1) učení formou odměn a trestů
2) učení observační - člověk se učí už jen tím, že pozoruje za jaké jednání jsou odměňováni a trestáni jiní lidé
3) učení napodobování
4) identifikace - nejde o napodobování vnějšího jednání našeho vzoru, je zde přítomna snaha získat stejné kvality a osobní vlastnosti jako náš vzor
5) učení formou anticipace - jde o formu manipulace, kdy druhého donutím k nějakému jednání tím, že vyjádřím určité přání"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.
Práce čerpá z: http://ondra.vanis.cz/znalosti/hysterie.asp.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15378
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse