Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do psychologie - přednášky

Úvod do psychologie - přednášky

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované přednášky z předmětu úvod do psychologie, které byly také využity jako studijní materiál k zápočtovému testu. V práci jsou vysvětleny tyto pojmy: psychika, ovlivňující faktory (činitelé - biologičtí, sociální, přírodní), historie psychologie, psychologické disciplíny (základní, aplikované), metody psychologie, pozorování, experiment, dotazník, rozhovor, sociometrie, psychodiagnostika, psychické jevy osobnosti, psychické procesy, procesy poznávací (vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeč), základní myšlenkové operace, procesy paměti, procesy motivační (citové a volní), psychické stavy, aktivace, pozornost, nálady, specificky získané dispozice (dovednosti, vědomosti, postoje, návyky, zájmy), psychické vlastnosti osobnosti (rysy, temperament, charakter, schopnosti), talent, nadání, genialita, typologie rysů osobnosti (Kretschmer, Pavlov, Eysenc), poznávání individuality, motivace, dělení potřeb - Maslow, inteligence, teorie učení, klasické podmiňování, instrumentální podmiňování, operační podmiňování, sociální učení, verbální učení, učení vhledem, psychologie osobnosti, vlastnosti, psychopatologie, poruchy odpovědnosti (neurózy, psychopatie), poruchy inteligence (demence, mentální retardace) a psychózy (schizofrenie, paranoia, endogenní deprese).

Obsah

1.
Psychologie
a) Ovlivňující faktory
b) Historie
c) Disciplíny
d) Metody
e) Doplňující metody
2.
Souhrn všech psychických jevů osobnosti
3.
Psychické procesy
a) Kognitivní procesy
b) Procesy paměti
c) Motivační procesy
4.
Psychické stavy
5.
Specificky získané dispozice
a) Vědomosti
b) Dovednosti
c) Návyky
d) Zájmy
e) Postoje
6.
Psychické vlastnosti osobnosti
a) Schopnosti
b) Rysy
c) Charakter
d) Temperament
e) Typologie rysů osobnosti
f) Poznávání individuality
7.
Inteligence
8.
Teorie učení
a) Teorie
b) Transfer a interference
9.
Psychologie osobnosti
a) Vlastnosti
b) Poruchy

Úryvek

" I. Kognitivní procesy

A) Procesy názorného poznávání

• poznávání je základem našeho reagování, jakékoliv naší praktické činnosti a přináší uspokojení
• rozvíjelo se dřív než myšlení a řeč, je vývojově starší

Vnímání
• veškeré naše poznávání začíná ve vnímání = psychický proces, kterým zachycujeme to, co aktuálně působí na naše smyslové orgány (analyzátor, receptor, vjem, počitek)
• Vnímání zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním (bolest, zadýchání)
• Vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů
• Umožňuje základní orientaci v prostředí, respektive v aktuální situaci. Výsledky vnímání jsou počitky a vjemy
• Počitek je nejjednodušším elementem našeho vnímání a je základním materiálem pro složitější procesy: paměť, myšlení. Jedná se o výsledný prvek jednoho analyzátoru (smyslu) – např. receptor + nerv + mozek. Tvoří obraz jednoho znaku vnímaného předmětu (např. modrá barva). Výsledkem většího množství počitků je vjem. Při zpracování počitků do větších celků se uplatňuje i myšlení, takže výsledný vjem je víc než suma jednotlivých částí.
• Druhy vnímání: prostoru, času, pohybu, tvaru, barev, ...

Představy
• stopy uchované v mozku, umožňují si později vybavit to, co jsme vnímali dříve
• vzpomínkové - reprodukují, nepřesné s chybami
• fantazijní - výtvor něčeho relativně nového = fantazie

Fantazie
• základem je vždy nějaká zkušenost, vybavují se pomocí asociací
• rekonstrukční - technika, geografie
- na základě slovního popisu
• tvůrčí - umělecká tvorba, vynálezy
• bezděčná - i ve spánku, či spánek v bdělém stavu
• záměrná - např.: dle architektonického výkresu"

Poznámka

Psané formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8140
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse