Úvod do sociologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky v základech seznamují s vybranými tématy sociologie. Krátce zachycují její vznik a využití a vymezují její předmět. Poté se heslovitě dotýkají problematiky socializace, sociálních skupin, sociálních hnutí, institucí a organizací nebo sociální deviace.

Obsah

1.
Předmět a vznik sociologie
2.
Sociologické instituce v ČR
3.
Využití
4.
Základní metody sociologické práce
5.
Předměty sociologie
6.
Socializace člověka
7.
Modely chování
8.
Sociální skupiny
9.
Sociální komunikace
10.
Konflikty
11.
Sociální kontakty
12.
Společensko-historické formace
13.
Sociální hnutí
14.
Instituce a organizace
15.
Sociální deviace

Úryvek

"S O C I O L O G I E

sociés = společnost, logie = věda  sociologie je moderní věda o společnosti

Vzniká v polovině 19. století, zakladatelem je August Compte.
Sociologie se zabývá vztahy ve společnosti, společenskými strukturami a dynamikou jejich změn (člověk ve vztahu k jiným lidem, k okolnímu světu) (struktury- rodina, škola, politická strana, občanské hnutí, stát jako takový). Společnost se strukturovaně mění (nyní více politických stran a organizací než např. v 80.letech). Jestli budeme přijati do EU, stát ztratí nějaké své struktury.

Vzniká ve Francii, k nám se dostává díky T. G. Masarykovi koncem 19. st. (1833), po určité stagnaci se opět rozvíjí (stagnace- 2.sv. válka a socialismus. Socialismus nahrazoval sociologii marxismem). V současné době se opět rozvíjí, studuje se na univerzitách jako 5-ti letý obor a využívá se i na dalších pracovištích (obory sociálních studií). Dnes vychází i mnoho odborné literatury a fungují další instituce nezbytné pro sociologii – instituce veřejného výzkumu (mínění)– SOPRES FAKTUM, IVVM (instituce výzkumu veřejného mínění), STEM. Nejširší kampaně tohoto typu jsou označovány celostátně, v pravidelných intervalech (sčítání lidí, domů a bytů).

Využití:
Jako společenská věda spolupracuje sociologie se všemi ostatními společenskými vědami (politika, dějepis, ekonomie, právo, náboženství, umění, kultura; obory: sociologie umění, kultury, práva, víry,...). Nejvíce jsou soc. výzkumy využívány v činnosti médií, v činnosti politiků (vysvětlují názory ve společnosti, požadavky, využívají se prognosticky).

Základní metody sociologické práce
1) formulovat problém (stanovit úkol), např. zjistit míru religiosity u žáků gymnázia v Jevíčku (věřící, sekty, církve). Je stanovena otázka, vymezena lokalita a osoby.
2) stanovení pramenů – z jakých zdrojů můžeme čerpat – anketa (ústní, písemná)
3) vyhodnocení odpovědí
4) shrnutí – k jakým výsledkům jsme dospěli

K nejčastěji používaným metodám patří průzkum = anketa, sčítání, srovnávací metoda (buď mezi lokalitami nebo časová).
Sociologie je praktický příklad pozitivistické metody, sociologie maximálně využívá pozitivistických metod.

Předměty sociologie:
- člověk v sociálních vztazích – socializace lidského jedince, začleňování člověka do společnosti, sociální učení, komunikace, interakce (vztahy), konflikty a jejich zvládání, vztahy mezi lidmi, sociální interakce
- sociální útvary – lokální seskupení a útvary, skupiny, rodina, organizace a byrokracie, instituce
- sociální procesy – označuje déle trvající vlivy na člověka specifického zaměření – mravní výchova, právní vzdělávání, umění, tradice, zvyky, pracovní návyky, patologické vlivy (špatné vlivy- kriminalita, deviace (úchylka))
- sociální struktury – stratifikace – rozčlenění společnosti z ekonomických nebo politických hledisek – psychologické rozdělení
- nerovnost, moc, autorita
- třídy a vrstvy"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24987
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse