Úvod do statistiky

Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je úvodem do statistiky. Definuje statistiku a její základní pojmy: statistický soubor, jednotka, znak. Důraz je kladem na popis jednorozměrných a vícerozměrných statistických souborů. Zabývá se středními hodnotami, aritmetickým průměrem, modusem a mediánem. Popisuje kvantily, šikmost a špičatost, míry variability, počet pravděpodobnosti, metody odhadu, intervalový odhad, testování hypotéz a časové řady. Práce obsahuje příklady z popisné statistiky, analýzy časových řad a matematické statistiky.

Obsah

1.
Statistika
1.1.
Statistický soubor
1.2.
Statistické zkoumání (šetření)
2.
Popis jednorozměrných a vícerozměrných statistických souborů
2.1.
Střední hodnoty
2.2.
Aritmetický průměr
2.2.1.
Některé další průměry
2.3.
Modus
2.4.
Medián
2.5.
Kvantily
2.6.
Šikmost a špičatost
2.7.
Míry variability
2.7.1.
Rozptyl a směrodatná odchylka
2.7.2.
Relativní
2.7.3.
Střední chyba průměru
2.7.4.
Korelační a regresní analýza
2.8.
Počet pravděpodobnosti
2.8.1.
Statistická definice
2.8.2.
Matematická statistika
2.8.3.
Náhodná veličina
2.9.
Metody odhadu
2.9.1.
Bodové odhady
2.10.
Intervalový odhad
2.10.1.
Odhad průměru základního souboru
2.10.2.
Odhad rozptylu základního souboru
2.10.3.
Odhad pravděpodobnosti výskytu určitého jevu v základním souboru
2.11.
Testování hypotéz
2.11.1.
Postup při testování hypotéz
2.12.
Časové řady
2.12.1.
Okamžiková časová řada
2.12.2.
Intervalová časová řada
2.12.3.
Vyrovnávání časových řad

Úryvek

"Popis jednorozměrných a vícerozměrných statistických souborů

Zajímá-li nás u statistického souboru jen jedna vlastnost jeho jednotek, pohlížíme na soubor jako jednorozměrný, je naším úkolem jej uspořádat (setřídit) do tabulky a vypočítat takové zhuštěné charakteristiky, které by nám umožnily srovnání s jiným souborem:
• rozsah souboru (celkový počet prvků) n
• uspořádat hodnoty znaku podle velikosti a počet výskytů těchto hodnot nazýváme absolutními četnostmi ni. Již zde při porovnávání absolutních četností u dvou nebo více souborů můžeme někdy udělat správné závěry. Ovšem s patřičnou opatrností, když se základní soubor v němž jev sledujeme mění a jsou li porovnávané soubory nehomogenní. Např.: stará zástavba – sídliště, město – vesnice, při srovnávání věku, vzdělanosti, apod.. Při porovnávání výskytu určitého jevu v souborech různé velikosti používáme četnosti na stejný počet statistických jednotek (např.: výskyt jevu na 1000, nebo na 100 000 statistických jednotek).
• Četnosti vztažené k celkovému počtu prvků nazýváme relativními četnostmi. Ty charakterizují soubor (také uspořádaný podle velikosti, hodnoty znaku), resp. jeho strukturu v % a obvykle se značí pi. I zde je třeba opatrnosti při posuzování ukazatelů struktury. Především je chybou porovnávat více souborů v jednom jediném řádku strukturní tabulky, nebo i v jediném sloupci.
• Omyly nastávají i při používání procent. Procento je počítáno tam kde věcně nemá smysl. Počítat procenta z malých souborů je nepřesné a bez dalšího statistického hodnocení je bezcenné. Při udávání procenta je třeba uvést rozsah souboru ze kterého bylo počítáno, případně další charakteristiky. Rozsah výběru pro spolehlivý výpočet procenta a při porovnávání procent u různých souborů je třeba použít metod odhadu a testování hypotéz z oblasti statistické inference.
• kumulativní četnosti říkají kolik prvků, resp.poměrná část má hodnotu znaku menší než danou.
• četnosti lze znázornit graficky, tj. spojíme-li body určené souřadnicemi hodnoty znaků a četnostmi, dostaneme mnohoúhelník (polygon) četností.

Má-li znak příliš mnoho variant znaku, shrneme vždy několik hodnot znaku do skupin (intervalů) podle velikosti hodnoty znaku. Podle potřeby určíme i středy intervalů. Aby tabulka byla přehledná je vhodné, aby intervalů nebylo příliš mnoho, i když zase příliš velká délka intervalu může způsobit nepřesnosti. Zařazení prvků do intervalu musí být jednoznačné, konec jednoho intervalu nemůže být začátkem druhého. Někdy krajní intervaly nemusí být uzavřené."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 18 stran. Obsahuje schémata a tabulky. Obsahuje vzorce, které jsou vkládané jako grafické prvky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14652
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse