Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do statistiky - její znaky, služby, publikace výsledků

Úvod do statistiky - její znaky, služby, publikace výsledků

Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je úvodem do oboru statistiky. Heslovitou formou seznamuje se statistickými znaky. Zabývá se publikací výsledků statistického zpracování, které je zde doplněno mnoha názornými grafickými příklady. Dále definuje statistický rozbor, a uvádí statistické charakteristiky úrovně a variability.

Obsah

1.
Úvod
2.
Statistické znaky
2.1.
Organizace statistické služby
2.2.
Etapy statistických prací
2.3.
Statistické zjišťování
3.
Publikace výsledků statistického zpracování
3.1.
Slovní popis
3.2.
Statistické tabulky
3.2.1.
Náležitosti tabulky
3.2.2.
Používané značky tabulky
3.3.
Grafické znázorňování
3.3.1.
Druhy grafů
4.
Statistický rozbor
5.
Statistické charakteristiky úrovně a variability
5.1.
Aritmetický průměr
5.1.1.
Prostý
5.1.2.
Dle četnosti – vážený aritmetický průměr
5.1.3.
Dle intervalové četnosti
5.2.
Ostatní střední hodnoty
5.2.1.
Modus
5.2.2.
Medián
5.3.
Ukazatel variability (měnlivosti)
5.3.1.
Variační rozpětí
5.3.2.
Průměrná odchylka
5.3.3.
Relativní průměrná odchylka
5.3.4.
Rozptyl
5.3.5.
Variační koeficient

Úryvek

"Statistika

Pod pojmem statistika si obvykle představíme určité číselné informace různého charakteru, které lze využít k mnoha účelům. Statistiku je třeba vidět i jako praktickou činnost, spojenou se sběrem, zpracováním, zaznamenáváním a rozborem příslušných údajů.
=> ø prospěch ve třídě = všechny známky / počet předmětů

Statistika zkoumá hromadné jevy u osob (pracovníků, občanů, zaměstnanců apod.), u organizací (obchodní společnosti), u věcí (budovy, stroje) a událostí (úrazy, nehody). Osoby, organizace, věci a události označujeme jako statistické jednotky, souhrn statistických jednotek poté jako statistické soubory. Statistická jednotka lze charakterizovat:
• Věcně
• Časově
• Místně

Statistické znaky
U statistických jednotek zjišťujeme její vlastnosti, které označujeme jako statistické znaky (stáří, cena pod.). Statistické znaky máme dvojí:
• Číselné
• Slovní
Statistické údaje se stávají předmětem statistických výpočtů, kterým říkáme statistické charakteristiky. Statistické znaky můžeme získat:
• Přímým pozorováním
• Dotazem
• Měřením
• Spočítáním

Organizace statistické služby
Statistické práce jsou zajišťovány soustavou různých orgánů, těžiště je v orgánech státní statistiky. Státní statistika je budována na územním principu. Orgány:
• Český statistický úřad
• Česká statistická rada
• Městská statistická správa po hlavní město Prahu
• Krajské statistické správy
• Okresní statistické správy
Tyto orgány provádí různá šetření (například sčítání lidu. Vytváří soustavu národohospodářských ukazatelů, působí při vytváření různých databank. ČSU vydává statistickou ročenku. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 6 stran. Práce obsahuje tabulky, grafy a vzorce. Vzorce jsou vloženy jako grafické objekty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14706
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse