Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do teorie práva - česky a slovensky

Úvod do teorie práva - česky a slovensky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text v českých a slovenských výpiscích přehledně shrnuje pojem předmět a formy práva. Popisuje právní dějiny, vztahy mezi právem a morálkou a spravedlností. Věnuje se také problematice pramenů, tvorby, výkladu a aplikace práva. Poslední okruh tvoří právní geografie, která stručně charakterizuje jednotlivé právní okruhy a popisuje vybrané právní systémy z nich.

Obsah

1.
Problematika pojmu právo
2.
Definiční znaky práva
3.
Forma práva
4.
Problematika práva (objektivní vs. subjektivní právo)
5.
Dělení právních škol
5.1
Přirozené právo
5.2
Středověké právní myšlení
5.3
Právo Huga Grotia
5.4
Po druhé světové válce
5.5
Koncepce právního pozitivismu
5.6
Právní sociologové
5.7
Ekonomická analýza práva (škola)
6.
Právo a morálka
6.1
Úplná jednota morálky a práva
6.2
Úplné oddelenie práva a morálky
6.3
Prienik morálky a práva
7.
Vzťah práva a spravodlivosť
7.1
Spravodlivo usporiadaná spoločnosť podľa Rawlsa
7.2
Walzer
7.3
Koncepcia tzv. spravodlivej vojny
8.
Problematika prameňov práva
8.1
Formálne pramene práva vs. materiálne pramene práva
8.2
Právna obyčaj
8.3
Precedens
8.4
Normatívna zmluva
8.5
Právne doktríny
8.6
Právny predpis
9.
Problematika tvorby práva
9.1
Nedostatky pri tvorbe práva
9.2
Návrh zákona
10.
Právna geografia
10.1
Právne kultúry
10.2
Romanogermánska právna kultúra
10.2.1
Francúzske právo
10.2.2
Nemecké právo
10.2.3
Škandinávsky okruh
10.3
Angloamerická právna kultúra
10.3.1
Anglické právo
10.3.2
Právo USA
10.4
Náboženské a tradičné právne kultúry
10.4.1
Islamské právo
10.4.2
Právo čínske a krajín ďalekého východu
10.4.3
India
11.
Právna norma
11.1
Formy poznávania
11.2
Štruktúra právnej normy
11.3
Druhy právnych noriem
12.
Členenie práva
12.1
Súkromné (just privatum)
12.2
Verejné (just publicum)
12.3
Medzinárodné
12.4
Vnútroštátne právo
12.5
Vzťah medzi medzinárodným a vnútroštátnym právom
12.6
Európske právo
13.
Realizácia práva
13.1
Realizácia práva najmä v právnych vzťahoch
13.2
Kategórie subjekt a objekt
14.
Aplikácia práva
15.
Metódy výkladu práva

Úryvek

“Právo a morálka

„Štát a právo sa podobajú zubom. Čím sú skazenejšie a človek na ne siahne, tým viacej bolia“ (G. B. Shaw)

Existujú nejaké spoločné body prieniku medzi právom a morálkou. S tým sú spojené aj viaceré otázky typu existuje etické minimum v práve, sú morálne normy pochopiteľné, uchopiteľné a použiteľné pre právo?

Právo je normatívny systém, tzn. systém noriem. Aj morálka predstavuje nejaký systém noriem.

MORÁLKA – existujú o nej rôzne predsudky (morálka sa netýka len problémov sexuality, promiskuity – cirkev kritizuje pokles morálky,...) Morálka má ďaleko širší záber, tzn. reguluje oveľa širší obsah.
Ďalším predsudkom o morálke je tvrdenie, že je to vznešený systém ideálov, ktorý je úplne nepoužiteľný pre prax. Obvykle to tvrdia rôzni podnikatelia, ktorí tvrdia, že ako náhle prídete do praxe, tak uvidíte, čo je život a pod. Treba si uvedomiť, že morálka ako taká, pokiaľ nie je použiteľná pre prax, trpí určitým defektom. Morálka, ktorá by však nebola použiteľná pre prax, by bola niečím iným ako morálkou.
Morálka je použiteľná aj pre prax, a aj tí ktorí tvrdia, že na ňu „kašlú“, tak sa jej dovolávajú (napr. zvýšené dane nie sú dobré,... – toto všetko znamená dovolávanie sa morálky.)
Ďalším predsudkom je, že morálka je len akýsi systém jednotlivých systémov príkazov a zákazov, typu nepoklameš, nepokradneš (lekár má povinnosť pomáhať na jednej strane a na druhej informovať pacienta o jeho zdravotnom stave). Preto by mala byť schopná riešiť aj takéto situácie.
Morálka musí poskytovať komplexnejšie riešenie, nie je to len systém určitých príkazov a zákazov.

Vzťah morálky a práva

MORÁLKA – systém pravidiel správania sa pre opakujúce sa situácie, ktoré spoločnosť prijíma a považuje za správne.

Vzťah morálky a práva:
- jednota medzi právom a morálkou
- úplné oddelenie morálky a práva
- prienik morálky a práva

1. Úplná jednota morálky a práva
- Tomáš Akvinský sa domnieval, že na jednej strane nie je dobré aby sa človek podriaďoval zo strachu pred sankciami.
- je veľmi šľachetnou úlohou pre právo vynucovať z neho morálku – pedagogická funkcia práva.
- bije sa tú dobro s dobrým.
- vzniká problém, lebo nevieme definovať čo je dobro a človeka nedokážeme chápať ako zodpovednú bytosť. Ak mu právo prikazuje čo má konať v súlade s morálkou, tak stráca zodpovednosť.

2. Úplné oddelenie práva a morálky
- odpoveď nie je ľahká, ale dá sa formulovať.
- Kelzen povedal, že za celé stáročia existencie ľudstva sme sa nedopracovali k určitým hodnotám, ktoré by boli večné a existovali vo všetkých spoločenstvách. (napr. právo na život medzi kanibalmi a kresťanmi, alebo ako otroctvo charakterizoval Aristoteles, ktorý ho prijímal a určití Američania, ktorí ho odmietali). Sudca by sa nemal pýtať či je určité správanie v súlade s morálkou, ale len s právom.
Nedostatkom tejto teórie je: prečo rešpektovať právo, ktoré je nemorálne?

3. Prienik morálky a práva
 Koncepcia ľudskej dôstojnosti, ktorá je určitou právnou fikciou.
Kantova ľudská dôstojnosť – človeka treba vnímať vždy aj ako ciel, nielen ako prostriedok.

 Radbruchova formula – bola aplikovaná nemeckým ústavným súdom. (Nemecký žid ušiel do Holandska, kde zomrel počas vojny. Na jeho potomkov by sa podľa tohto malo vzťahovať holandské dedičské právo. Nemecký ústavný súd sa rozhodol aplikovať na jeho dedičov nemecké dedičské právo). Platné právo štátu treba rešpektovať aj keď je nespravodlivé, okrem situácie keď by rozpor medzi právom a spravodlivosťou dosiahol neznesiteľnú mieru, tzn. až po určitú hranicu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16720
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse