Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do vybraných disciplín psychologie

Úvod do vybraných disciplín psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek poskytují přehledný a srozumitelný úvod do některých, především základních, disciplín psychologie. Po seznámení s jejím předmětem, metodami a historickým vývojem jsou probírána témata psychologie osobnosti a obecné psychologie, psychologie učení, vývojové psychologie, sociální psychologie i psychopatologie.

Obsah

1.
Psychologie jako vědní obor, její předmět
1.1.
Psychologie jako věda
1.2.
Psychologické vědy
2.
Metody psychologie
3.
Historický vývoj psychologie
4.
Problematika lidské psychiky
5.
Psychologie osobnosti
6.
Psychické jevy
7.
Vnímání
8.
Představivost
9.
Fantazie
10.
Paměť
11.
Myšlení
12.
Psychické procesy citové a volní
13.
Psychické stavy
14.
Pozornost
15.
Aktivačně motivační vlastnosti
16.
Vztahově postojové vlastnosti
17.
Seberegulační vlastnosti
18.
Výkonové vlastnosti
19.
Dynamické vlastnosti
20.
Vůle
21.
Psychologie učení
22.
Efektivní studium
23.
Vývojová psychologie
24.
Vývojová období
25.
Náročné životní situace – frustrace, deprivace, stres
26.
Sociální psychologie
27.
Socializace
28.
Interakce a komunikace
29.
Konflikt a jeho řešení
30.
Asertivita
31.
Duševní hygiena a duševní zdraví
32.
Psychopatologie

Úryvek

"Psychologie jako vědní obor, její předmět

Psychologie jako věda

- původně byla součástí filosofie, jako samostatná věda se vyčleňovala ve 2. polovině
19. století
= empirická, přírodovědně-společenská věda o člověku
= věda o prožívání a chování =) předmět psychologie
= zkoumá člověka, jeho duševní život, činnost a vývoj

prožívání = vnitřní, subjektivní život člověka
chování = vnější projevy člověka


Psychologické vědy

Základní
Obecná psychologie – věnuje se základním teoretickým otázkám a podává celkový obraz
o člověku, zabývá se problematikou poznávacích procesů, stavů
a vlastností, vznikem a vývojem lidské psychiky a vědomí
Psychologie osobnosti – zabývá se strukturou a vývojem osobnosti, podobnostmi
a odlišnostmi mezi lidmi
Vývojová psychologie – popisuje vývoj psychiky v jednotlivých fázích lidského života,
zkoumá činitele ovlivňující vývoj
Sociální psychologie – řeší formy a mechanismy socializace člověka, sociálních skupin,
zkoumá samotné sociální skupiny a mezilidské vztahy
Psychopatologie – zkoumá duševní poruchy, příčiny jejich vzniku, jejich léčbu a odstranění

Speciální
Zoopsychologie – zkoumá duševní život zvířat a využívá poznatky při vysvětlení psychických
jevů u člověka
Diferenciační psychologie – zkoumá rozdíly v psychice lidí podle znaků

Aplikované
Pedagogická psychologie – zkoumá problémy výchovy a vzdělání, problematiku účinného
vyučování i poznávání žáka
Klinická psychologie – popisuje diagnostiku duševních nemocí a potíží, orientuje se
na psychoterapeutickou péči o nemocné
Poradenská psychologie – řeší školské, výchovné i partnerské problémy
Forenzní psychologie – zabývá se studiem zločinnosti, pachateli trestných činů,
psychologickými expertizami -) posuzování věrohodnosti

Metody psychologie

= způsoby, jakými psychologie získává poznatky, dál je předává a vyhodnocuje
Pozorování
- sleduje člověka a jeho projevy chování, usuzuje na jeho vlastnostech a jeho prožívání
- nemá na klienta negativní vliv, není potřeba zvláštního vybavení, ale nezjistíme jím příčinu pozorovaného jevu, velké nároky na pozorovatele
Experiment
- zkoumání duševních jevů v záměrně vytvořených podmínkách
- dělení: přirozený – nestresuje zkoumané osoby, není možné zajistit pro každého stejné
podmínky (škola, práce, ulice)
laboratorní – lze zajistit všem stejné podmínky, ale negativně ovlivňují
zkoumaného
Dotazník
- rozhovor vedený písemně, zkoumá jev v širším měřítku, statisticky se vyhodnocuje
- za malé množství času získáme hodně údajů, ale chybí zde osobní kontakt a nelze posoudit pravdivost odpovědí (lži skóre), nelze člověka poznat komplexně
Rozhovor
- rozbor slovního projevu, vedený ústně pomocí otázek a odpovědí
- získáme velké množství informací o člověku, také sledujeme chování člověka, náročnost pro psychologa
- údaje získáváme i z nonverbální komunikace
Rozbor výsledků činnosti
- hodnocení deníků, dopisů, slohových prací, kreseb -) lze z nich usuzovat na schopnosti, dovednosti, názory, postoje,..
Sociometrie
- zjišťuje a analyzuje postavení a vztahy mezi členy malých skupin
pracuje na základě principu výběru a odmítnutí
Anamnéza
- zjišťování podstatných faktorů o vývoji zkoumané osoby a o podmínkách tohoto vývoje
- subjektivní (samotná osoba) a objektivní (blízké osoby)"

Poznámka

Součástí práce je schéma. Některé dílčí body jsou v přednáškách zaznačeny nadpisem, ale dále nerozvedeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27521
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse