Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Uzavírání smluv v obchodních vztazích

Uzavírání smluv v obchodních vztazích

Kategorie: Obchodní jednání, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s problematikou uzavírání smluv v obchodních vztazích. V první kapitole vysvětluje základní pojmy a charakterizuje některé typy smluv. V následující analytické části se zabývá uzavřením kupní smlouvy v praxi. Upozorňuje na nejčastější chyby, na co si dát pozor a jak udržet dobrý vztah i po uzavření smluvního obchodu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Smluvní vztahy
2.1
Subjekty práva občanského
2.1.1
Fyzické osoby
2.1.2
Právnické osoby
2.2
Subjekty práva obchodního
2.3
Závazkové vztahy
2.3.1
Smlouvy dle obchodního zákoníku
2.3.2
Smlouvy dle občanského zákoníku
2.3.3
Smlouvy dle obou zákoníků
2.4
Proces uzavírání smluv
2.4.1
Návrh smlouvy
2.4.2
Uzavření smlouvy
2.4.3
Obchodní podmínky
2.5
Druhy smluv
2.5.1
Kupní smlouva
2.5.2
Smlouva o dílo
2.5.3
Smlouva o obchodním zastoupení
2.5.4
Smlouvy bankovních služeb
3.
Uzavírání smluv v obchodních vztazích
3.1
Uzavření kupní smlouvy
3.1.1
Náležitosti kupní smlouvy
3.1.2
Práva a povinnosti účastníků
3.1.3
Forma kupní smlouvy
3.2
Chyby při uzavírání smluv
3.3
Získávání a udržení obchodních partnerů
4.
Závěr
5.
Literatura
6.
Přílohy

Úryvek

"2.1. Subjekty práva obchodního
Subjektem obchodního práva jsou především podnikatelé. Podnikatelé jsou osoby zapsané do obchodního rejstříku, osoby podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění, osoby provozující zemědělskou výrobu podle zvláštních předpisů. Subjektem obchodního práva je dále stát a územní jednotky, ovšem jen za předpokladu, pokud vystupují v rámci vztahů týkající se zabezpečování veřejných potřeb. V obchodním právu jsou subjekty závazkových vztahů i účastníci, kteří nejsou podnikatelé, ale charakter obchodu vyplývá z věcné stránky právního vztahu. Např. při nekalé soutěži může být poškozen i spotřebitel, tj. běžný občan – nepodnikatel, který má pak stejná práva jako podnikatel.

2.2. Závazkové vztahy
Závazkové právní vztahy definuje občanský zákoník v ustanovení § 488 jako právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění od dlužníka a dlužníkovi povinnost splnit závazek. Je to tedy vztah mezi dvěma a více osobami, jejichž ekonomické zájmy jsou ve vzájemné shodě a mezi nimiž vzniká soubor konkrétně vymezených práv a povinností zavazujících zásadně pouze účastníky tohoto vztahu, ze kterého vznikají určitá práva a povinnosti jednomu účastníku vůči druhému. Závazek spočívá v povinnosti něco dát, udělat, něčeho se zdržet nebo něco strpět. Obchodní závazkový vztahuje v souladu s ustanovením § 261 obchodního zákoníku, patří mezi ně závazkové vztahy mezi podnikateli týkající se jejich podnikatelské činnosti. V obchodně závazkových vztazích se především uplatňují tzv. pojmenované smlouvy, tj. takové, které jsou jako smluvní typy upraveny občanským nebo obchodním zákoníkem.

2.3.1. Smlouvy dle obchodního zákoníku
Typy těchto smluv se použijí, když se občanský zákoník nezabývá určitým smluvním typem. Jedná se především o následující: smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, smlouva o inkasu, smlouva o otevření akreditivu. Patří sem i smlouva o koupi najaté věci, která je kombinací smlouvy nájemní a smlouvy kupní.

2.3.2. Smlouvy dle občanského zákoníku
Obchodní zákoník neobsahuje úpravy některých smluvních typů uzavíraných i mezi podnikateli, proto se v těchto případech podnikatel řídí při uzavírání smluv úpravou provedenou zákoníkem občanským a to v plném rozsahu. Jedná se o smlouvy: darovací smlouva, smlouva o sdružení, smlouva o výpůjčce, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě osob atd.

2.3.3. Smlouvy dle obou zákoníků
Jedná-li se o obdobný smluvní typ, jehož úprava je v obchodním i v občanském zákoníku, použije se pro vztahy mezi podnikateli odchylná úprava dle obchodního zákoníku, pro ostatní neobchodní vztahy se použije úprava dle občanského zákoníku. Jde např. o smlouvy: kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o úvěru, smlouva mandátní, smlouva o uložení věci, smlouva o skladování, zasílatelská smlouva, smlouva o přepravě věci, smlouva o běžném účtu atd."

Poznámka

Práce obsahuje jednu tabulku o rozsahu 0,5 strany a přílohy v délce 3,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20108
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse