Územní samospráva

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky, které stručně popisují např. regionální samosprávu, regiony soudržnosti nebo obecní samosprávu, další důležitou částí je popsání zákonodárné, výkonné moci.

Obsah

1.
Regiony
2.
Zákonodárná moc
3.
Výkonná moc
4.
Vláda ČR
5.
Ústřední orgány státní správy

Úryvek

"Zákonodárná moc
- parlament - zákonodárný orgán ČR, dvoukomorový:
- poslanecká sněmovna - ustavena 1. 1. 1993, 200 poslanců, volených na 4 roky ve volebních krajích na zásadě poměrného zastoupení volebních stran; aktivní volební právo mají všichni občané starší 18 let, pasivní občané starší 21 let; činnost PS je upravena zákonem - jednací řád; části PS:
- plénum - zasedání stálé, přijímají se všechna rozhodnutí PS - min přítomnost 1/3 poslanců, k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných (neplatí u ústavního zákona a mezinárodní smlouvy - 3/5)
- předseda a místopředseda - voleni plénem; předseda svolává a řídí schůze, podepisuje zákony, zastupuje PS navenek, jmenuje státní funkcionáře, místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti
- organizační výbor - předseda, místopředseda a zástupci poslaneckých klubů v poměrném zastoupení; připravuje program činnosti PS a koordinuje práci výborů
- výbory PS - asi 10, povinný - mandátní a imunitní; další jsou odvětvové nebo funkční; jsou pomocnými, kontrolními a iniciativními orgány PS
- komise - stálé na celé funkční období nebo dočasné
- poslanecké kluby - k ustanovení je potřeba min 5 poslanců
- politické grémium - předsedové poslaneckých klubů, předseda PS a místopředseda; přijímá pouze doporučení k práci PS a jejímu programu
- PS také může ustavovat některé státní orgány (Rada České televize, členy NKÚ)

Senát
- vytvořen 1996, 81 senátorů, volených na 6 let v 81 zhruba stejných volebních obvodech na základě většinového systému; volby dvoukolové tak, aby zvolený senátor dosáhl vždy nadpolovičního podílu odevzdaných hlasů; aktivní volební právo mají všichni občané starší 18 let, pasivní občané starší 40 let; každé dva roky je 1/3 senátorů obměňována; orgán doplňují a vyvažující k PS; v případě rozpuštění PS má Senát pravomoci přijímat zákonná opatření ve věcech, jež by jinak vyžadovaly přijetí zákona. Vnitřní struktura orgánů je obdobná jako u PS (výbory, komise, kluby)
- společná působnost Parlamentu - volba prezidenta republiky, přijímá Ústavu (je ústavodárný orgán), přijímá a mění zákony, schvaluje mezinárodní smlouvy

Výkonná moc
Prezident republiky - hlava státu, volen Parlamentem na období 5 let max. 2x za sebou; nelze ho zadržet, stíhat trestně či pro přestupek, může být stíhán pouze pro velezradu, na základě žaloby Senátu; pravomoci:
- první skupina - pravomoci absolutní: jmenování, odvolávání a přijímání demise vlády, podepisuje zákony, má právo vrátit zákony PS, jmenuje soudce Ústavního soudu, předsedu a místopředsedu Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, prezidenta a viceprezidenta NKÚ, právo milosti…
- druhá skupina - vázaný na souhlas předsedy vlády: zahraniční vztahy (zastupování státu navenek, ratifikace mezinárodních smluv,…), věci obrany (vrchní velení armádě, jmenování generálů), soudnictví (amnestie, jmenování soudců), volební záležitosti, propůjčování a udělování státních vyznamenání.
- kancelář prezidenta republiky - PO, vlastní kapitola ve SR, může zřizovat příspěvkové organizace; zabezpečuje výkon pravomocí prezidenta, protokolární povinnosti, veřejnou činnost prezidenta a správu nemovitého majetku ČR v areálu Pražského hradu a zámku Lány
- vojenská kancelář - vojenský útvar Armády ČR, součástí je Hradní stráž; zabezpečuje úkoly spojené s funkcí prezidenta jako vrchního velitele

Vláda ČR
- vrcholný orgán výkonné moci, skládá se z předsedy, místopředsedy a ministrů. Vytvoření vlády je vícefázový proces - vládu sestavuje volební vítěz, prezident nejprve jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh pak ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných správních úřadů; po jmenování musí vláda do 30 dnů předstoupit před PS a požádat ji o vyslovení důvěry na základě Programového prohlášení; Vláda funguje jako kolektivní orgán - schází se min 1x týdně, usnesení není obecně závazným předpisem
- předseda vlády - organizuje činnost vlády, řídí schůze a vystupuje jejím jménem; nemůže být samostatně odvolán, navrhuje prezidentovi ke jmenování všechny členy; zastupuje ho místopředseda
- Úřad vlády - PO, zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády; v čele je vedoucí - jmenuje a odvolává ho vláda
- Legislativní rada - pomocný a poradní orgán Vlády; v čele je člen vlády; vláda vydává legislativní směrnice pro tvorbu právních norem
- Rada hospodářské a sociální dohody (Tripartita) - organizačně technickou základnou je Úřad vlády; členy jsou zástupci vlády (vždy MPSV + další), zástupci odborářů a zaměstnavatelů, v počtu 21 osob.; každoročně uzavírá Generální dohodu udržovat sociální smír
- další poradní orgány a rady

Ústřední orgány státní správy
- resorty: 15 ministerstev (v čele je vždy člen vlády) a ostatní
- z věcného pohledu tvoří 3 typy:
- odvětvové ÚOSS (školství, kultura,…)
- průřezové a svodné orgány (věci financí, práce, plánování, cen, ŽP,…)
- jiné specifické (pro věci církve, privatizaci,…)"

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28122
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse