Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, kapitola Syndrom CAN - výtah z knihy

Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, kapitola Syndrom CAN - výtah z knihy

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je nejprve definován syndrom CAN a jsou uvedeny jeho tři základních varianty - zanedbávání dítěte, týrání fyzické či psychické a sexuální zneužívání. U každého typu varianty autorka poté popisuje rizikové skupiny rodičů rodiče a děti, u kterých se syndrom může projevit. Upozorňováno je i na signály, které mohou napomoci k odhalení syndromu u jednotlivců. V závěru pak rozebírá rovněž důsledky zanedbávání, týrání a zneužívání na psychiku dětí.

Obsah

1.
Syndrom CAN - tři varianty
2.
Zanedbávání dítěte
2.1
Rizikoví rodiče
2.2
Rizikové děti
2.3
Signály v postojích rodičů
3.
Syndrom týraného dítěte
3.1
Rizikoví rodiče
3.2
Rizikové děti
3.3
Obranné mechanismy dětí
4.
Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte
4.1
Typické znaky
4.2
Rizikoví dospělí
4.3
Rizikové děti
4.4
Závažnost důsledků
4.5
Typické reakce na trauma
5.
Použitá literatura

Úryvek

Týrání a zneužívání dítěte lze definovat jako každý projev chování rodičů (či jiných osob), které dítě duševně či tělesně poškozuje. Nejvýznamnější charakteristiku tohoto syndromu tvoří dvě skutečnosti:
1) Dítěti někdo ubližuje, ono tím fyzicky či psychicky trpí a tato zkušenost ohrožuje jeho další vývoj.
2) Osoby, jež dítě týrají, jsou velmi často jeho rodiče, kteří by pro ně naopak měli představovat jistotu a bezpečí.
Jakákoli forma týrání představuje závažnou komplexní zátěžovou situaci, která zahrnuje jak deprivační zkušenost, tak silný stres. Týrání mnohdy ohrožuje samu existenci jedince.
Riziko ohrožení dítěte je zvýšené v rodinách, kde jsou vztahy mezi jejími členy narušené. Násilí vůči dítěti je jedním z projevů nakumulovaného napětí, které rodina nedokáže řešit jinak. Dítě se jako nejslabší člen rodiny stává obětí její dysfunkce.

Rizikoví rodiče:
- lidé, kteří mají obecně zvýšený sklon reagovat násilím a nedovedou se dostatečně ovládat, tj. psychopati, duševně nemocní, alkoholici, toxikomani, jedinci s organickým poškozením mozku.
- lidé, kteří jsou soustředěni na své problémy nebo zájmy. Jde např. o lidi v dlouhodobé stresové situaci, nezaměstnané, zatížené stresem nezralého manželství apod.
- lidé, kteří o děti obecně nestojí, jsou jim na obtíž, mají jiný hodnotový systém.
Jsou různé významné situační faktory, které mohou působit jako spouštěč násilného chování.

Rizikové děti – nějakým způsobem se odchylují od normy:
- děti, jejichž chování je nesrozumitelné, a proto je jejich výchova náročnější. Např. úzkostné děti, neslyšící nebo mentálně retardované
- děti, které svým chováním nadměrně zatěžují, dráždí a vyčerpávají rodiče. Např. děti hyperaktivní, nemocné apod.
- děti, jež nesplňují očekávání rodičů. Např. děti nehezké, postižené, neprospívající, nešikovné, neobratné apod.
- děti, které vymáhají uspokojení svých potřeb provokujícím chováním, protože jim jejich rodiče běžně nevěnují dostatečnou pozornost. Takto reagují např. děti deprivované.

Obranné mechanismy:
- přijetí role špatného dítěte
- podivné a nepochopitelné lpění na týrajících rodičích
- nutkavá potřeba dítěte, negativní prožitek zopakovat
- identifikace s agresorem.
Důsledkem týrání je postupná fixace negativního sebehodnocení a z něho vyplývajícího nedostatku sebedůvěry a sebevědomí týraného dítěte."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17831
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse