Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Válka v Jugoslávii

Válka v Jugoslávii


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4

Charakteristika: Práce se podrobně věnuje popisu historických souvislostí v Jugoslávii a válečného konfliktu v této oblasti. Vysvětleny jsou příčiny vzniku občanské války a její průběh v jednotlivých zemích Balkánu. Závěr je vyjádřením k otázce nezávislosti Kosova v souvislosti s nedávnými historickými událostmi.

Obsah

1.
Nástin historických událostí
2.
Příčiny vzniku občanské války v bývalé Jugoslávii
3.
Průběh války v jednotlivých zemích
4.
Nezávislost Kosova na základě historie
5.
Přílohy
6.
Závěr
7.
Použitá literatura

Úryvek

"Autoritativní a charismatický srbský prezident byl ovšem typem politika, který nerezignuje ani při sebevětším neúspěchu. Vždy se zuby nehty držel moci a své původní záměry se snažil uskutečnit alespoň v částečné podobě. Od plánu na získání dominance v celé jugoslávské federaci přešel ke koncepci Velkého Srbska. Počítal s tím, že se mu po odchodu Slovinska z federace podaří pod srbskou nadvládou zachovat územně sice zmenšený, ale přesto stále ještě relativně rozsáhlý jugoslávský stát. Ten měl podle jeho představ kromě Srbska a Černé Hory zahrnovat též Makedonii, Bosnu a Hercegovinu, ale také oblasti Chorvatska kontrolované tamním srbským obyvatelstvem. Miloševićova skupina doufala, že pro své záměry využije krátce předtím přijatý mírový plán OSN. Tento tzv. Vanceův plán rozhodl o rozmístění mezinárodních jednotek OSN na linii bojů v Chorvatsku a o zřízení demilitarizovaných zón mezi znepřátelenými stranami. Srbští nacionalisté počítali s tím, že s jeho pomocí vytvoří vhodné podmínky pro postupnou anexi těchto teritoríí.
Již v průběhu jarních měsíců roku 1992 se tyto agresivní plány, které využívaly sebeurčovacích snah srbských komunit v Chorvatsku a Bosně, začaly hroutit. Zcela reálnou se stala hrozba vyhlášení mezinárodních sankcí. Miloševićova skupina pochopila, že s pomocí zbraní se jí nepodaří realizovat ani redukované cíle. Rozhodla se proto ustoupit od metody otevřených anexí a pokusila se dále manévrovat.
23. dubna 1992 byla v Bělehradě schválena nová ústava, která se sice právně vztahuje na celý stát, ve skutečnosti se však týká pouze Srbska. (vč. Vojvodiny a Kosmetu) a Černé Hory, tedy v západní terminologii ,,zbytku Jugoslávie.'' Stát, který se nazývá ,,Federativní republika Jugoslávie'' (FRJ), si činí nárok na uznání právního nástupnictví dřívějšího spolkového státu Jugoslávie.
Neúspěch velkosrbského programu, který byl od poloviny 80. let základní ideovou i programovou platformou většiny srbských opozičních sil, vyostřil v závěru jara 1992 vnitropolitickou krizí v zemi. Přispělo k tomu i rapidní zhoršení hospodářské situace, provázené stále rostoucí hyperinflací. V závěru března 1992 dosáhla inflace závratných 2000% měsíčně. Během půl roku se citelně zhoršila životní úroveň rozhodující části srbského obyvatelstva. Sociální situaci navíc výrazně zkomplikoval příchod statisíců, většinou zcela nemajetných uprchlíků z Chorvatska a Bosny.
V průhěhu roku 1993 se sociální krize vyhrotila do katastrofálních rozměrů. Ekonomiku SRJ, která se za reforem Ante Markoviće ani v náznaku nevymanila z dlouholetého hlubokého útlumu, výrazně oslabily náklady na pomoc prečanským Srbům a ohromné výdaje na zbrojení.
Na jaře 1993 otřásl jugoslávskou ekonomikou ohromný finanční skandál. Dvě soukromé banky vábily klienty k devizovým vkladům příslibem ohromných úroků. Ve skutečnosti však šlo o podvod na principu pyramidové hry. Obě banky byly řadou kontaktů provázány s vládnoucí ologarchií. Část finančních zdrojů z těchto bank zřejmě proudila do státního rozpočtu. Přes nedávnou negativní zkušenost se zablokováním devizových účtů uvěřilo několik desítek tisíc Srbů i Černohorců lákavé nabídce a uložilo v těchto bankách své úspory. Chtěli tak své úspory uchránit před stále se zvyšující hyperinflací. V březnu 1993, po krachu obou bank, však o své úspory přišli.
Když tedy Srbové dosáhli většiny svých cílů v Chorvatsku (kontrolovali 30% území republiky), rozhodli se změnit taktiku. Od samotného počátku války dělali vše proto, aby znesnadnili práci mezinárodním pozorovatelům, vyslaným EHS do Slovinska a Chorvatska kvůli neustálému porušování příměří, a zároveň důrazně odmítali jakýkoliv zásah evropských zprostředkovatelů. Najednou však svůj názor změnili a 12. listopadu 1991 se na OSN obrátili s žádostí o vyslání modrých přilb na válečná území, s jasným záměrem, aby tam hájili jejich územní zisky. Z Krajiny totiž už spěchali do Bosny a Hercegoviny, kde v polovině října sarajevský parlament vyhlásil suverenitu republiky, což vzbudilo silný odpor srbského obyvatelstva západně od Driny.
Mezitím, po sérii přípravných kroků, požádala počátkem prosince 1991 vláda ve Skopji o mezinárodní uznání samostatnosti a nezávislosti Republiky Makedonie. Rozhodnutí definitivně vystoupit z již de facto rozpadlé jugoslávské federace přitom ovlivnily jiné důvody než které motivovaly separatistické snahy Slovinska a Chorvatska.
Makedonská politická reprezentace se po vypuknutí jihoslovanské krize po dlouhou dobu upřímně snažila zachovat stávající federaci. Svazový stát jižních Slovanů oprávněně považovala za nejlepší, v jistém smyslu jedinou záštitu makedonské státnosti. Obávala se, že rozpad SFRJ a následné vnitřní a zahraniční komplikace by mohly dokonce ohrozit svébytnost historicky stále ještě velmi mladého makedonského národa."

Poznámka

Obsahuje obrázky. Práce je kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13495
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse