Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Věcná a osobní působnost Obchodního zákoníku - 21/33

Věcná a osobní působnost Obchodního zákoníku - 21/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech vymezuje působnost Obchodního zákoníku, je věcnou a osobní působnost. Zabývá se předmětem úpravy a možnostmi jak rozšířit působnost Zákoníku. Poslední část popisuje vztah Obchodního a Občanského zákoníku. Předchozí část naleznete zde Spotřebitelské smlouvy - 20/33, následující Vklad společníka - 22/33.

Obsah

1.
Vymezení rozsahu působnosti ObZ (Obchodního zákoníku)
2.
Věcná působnost
3.
Tento předmět úpravy ObZ je charakterizován třemi okruhy otázek
3.1
Postavení podnikatelů
3.2
Obchodní závazkové vztahy
3.3
Některé jiné vztahy s podnikáním související
3.
Osobní působnost
4.
Okruh osob podléhající režimu ObZ
5.
Rozšíření působnosti může provést
6.
Vztah obchodního zákona a občanského zákoníku
6.1
Prameny obchodního práva
6.2
Povaha jednotlivých ustanovení obchodního zákoníku

Úryvek

„VZTAH OBCHODNÍHO ZÁKONA A OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Prameny obchodního práva:
• Obchodní zákoník
• předpisy práva občanského (OZ, z. o nájmu a podnájmu nebyt. prostor, z. o vlastnictví bytů)
• obchodní zvyklosti a zásady

- protože prozatím nebyla přijata jednotná soukromoprávní úprava majetkoprávních vztahů, ale naopak doposud přetrvává její "dvojkolejnost", vyvstal problém vzájemného vztahu občanského zákoníku a obchodního zákoníku a z toho vyplývající interpretační problémy
- v současné době je vztah obou předpisů takový, že občanský zákoník je "lex generalis" a obchodní zákoník "lex specialis"
- v případě, že obchodní zákoník jako předpis speciální některou otázku neupravuje komplexně, nebo ji neupravuje vůbec, bude aplikován zákoník občanský - § 1 odst. 2 ObchZ
- vzhledem k tomu se lze setkat s trojím způsobem úpravy otázek spadajících pod obecné vymezení předmětu úpravy obchodního zákoníku:
1) některé otázky jsou v ObZ upraveny výlučně tak, že použití občanského zákoníku prakticky nepřichází v úvahu (např. ručení, promlčení práv ze závazkových vztahů, uznání závazku, kupní smlouva o movité věci, smlouva o dílo, splnění závazku, úprava obchodních společností a družstev)
- jde jak o otázky v občanském zákoníku upravené (uznání, promlčení, smlouva o dílo), tak i o otázky v občanském zákoníku neupravené (např. smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi najaté věci, bankovní záruka, veřejný návrh, prokura)
2) případy, kdy sice některá otázka v ObZ upravena je, ale úprava není úplná, má pouze povahu odchylek nebo doplňků úpravy občanského zákoníku (např. jednání o uzavření smlouvy, smluvní pokuta)
- při řešení konkrétních případů musejí být aplikována jak ustanovení ObZ, tak i ustanovení OZ v otázkách, které nejsou obchodním zákoníkem upraveny
3) případy, kdy určité otázky nejsou ObZ upraveny vůbec, a tak se musejí řešit výlučně podle OZ (např. smluvní zastoupení podnikatele, smlouvy upravené pouze v OZ, jako je např. KS o nemovitosti, DS, smlouva o sdružení, smlouva pojistná, změna závazku dohodou, zástavní právo, s výjimkou zástavního práva k obchodnímu podílu, podmínky v právních úkonech)…“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18154
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse