Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Věcná práva a společné jmění manželů - výpisky z přednášek

Věcná práva a společné jmění manželů - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisy z přednášek. Zabývá se problematikou věcného práva a společného jmění manželů. Věnuje se vlastnickému právu, právu k věcem cizím, držbě apod. Stručně pojednává o společném jmění manželů - jeho vzniku i zániku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Věcná práva
3.
Vlastnické právo
3.1.
Obsah vlastnického práva
3.2.
Nabývání vlastnictví
3.3.
Druhy
3.4.
Ochrana vlastnického práva
3.5.
Zánik
3.6.
Spoluvlastnictví
4.
Práva k věcem cizím
4.1.
Právo zadržovací
4.2.
Věcná břemena
5.
Společné jmění manželů

Úryvek

"Vlastnické právo

-je základní věcné právo
-je chráněno Listinou (čl. 11 – každý má právo vlastnit majetek)
-vyvlastnění pouze ve veřejném zájmu, za náhradu a na základě zákona
-vl. právo je v objektivním slova smyslu, je to soustava norem upravujících společenské vztahy při ovládaní věci (výrobních prostředků)
-v subjektivním slova smyslu – oprávnění vlastníka držet, užívat a disponovat s ní (zákonem daná míra možnosti chování vlastníka)


Obsah vlastnického práva

-souhrn oprávnění
1.věc držet - mít ji jen pro sebe
2.věc užívat a požívat z ní užitky nebo přírůstky nebo jí neužívat
3.s věcí disponovat
-povinnosti vlastníka
1.nezneužívat svého vlastnického práva vůči ostatním
2.vykonávat vl. právo tak, aby nedocházelo k poškozování životního prostřední nad míru stanovenou zákonem
3.sousedské vztahy

Nabývání vlastnictví

1.smlouvou (darovací, kupní, jinou....)
2.dědění
3.rozhodnutím státního orgánu – zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání SJM
4.na základě jiných skutečností – vydření (faktické ovládání věci, kdy držitel nakládá s věcí jako vlastní, doba držení – movitá věc 3 roky, nemovitá 10 let = po té době nabudeme k věci vlastnické právo)

Druhy
1.originární – vzniká poprvé
2.delivátní – nabyvatel odvozuje vl. právo od svého předchůdce

Převod vlastnictví – nabytí vl. práva na základě projevu vůle (kupní, darovací smlouva)
Přechod vlastnictví – nabytí vlastnictví na základě zákona nebo rozhodnutí soudu (vyvlastnění pozemku)

Okamžik nabytí vlastnictví k věci

-movitá věc - okamžikem převzetí není-li uvedeno jinak
-nemovitá věc – okamžikem vkladu do katastru nemovitostí, pokud se nezapisuje do katastru je to okamžikem účinnosti smlouvy

Ochrana vlastnického práva

1.obecná – ochrana státními orgány, především soudy, obecním úřadem, svépomoci
2.zvláštní – různé druhy žalob, která dávám k soudu, aby jsme chránili své vlastnictví, žaloba na vydání věci, žaloba na zdržení se neoprávněného zásahu do vl. práva, žaloba na určení vlastnictví"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14485
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse