Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Věcná práva - přednáška 2/5

Věcná práva - přednáška 2/5

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška zpracovává problematiku věcných práv, charakterizuje jejich subjekty a předměty. Seznamuje tedy s obsahem vlastnického práva a jeho nabýváním, rozlišuje mezi oprávněnou a neoprávněnou držbou a přibližuje principy společného jmění manželů. Všímá si omezování vlastnických práv a představuje jednotlivé typy věcných práv k cizím věcem. Předchozí část přednášek naleznete zde Občanskoprávní vztah, způsobilost k právním úkonům - přednáška 1/5 a následující zde Správní řízení - přednáška 3/5.

Obsah

1.
Věcná práva
1.1
Věc
2.
Vlastnická práva
2.1
Nabývání vlastnických práv
2.2
Držba
2.3
Oprávněná držba
2.4
Neoprávněná držba
2.5
Uživatel
2.6
Spoluvlastnictví
2.6.1
Podílové
2.6.2
Společné jmění manželů
2.7
Omezení vlastnického práva
2.7.1
Sousedská práva
2.7.2
Ze zákona
2.8
Zánik vlastnického práva
3.
Věcná práva k cizí věci
3.1
Věcná břemena
3.2
Zástavní právo
3.3
Podzástavní právo
3.4
Zadržovací (retenční) právo

Úryvek

"Vlastnická práva
- vlastnické právo patří mezi základní lidská práva (zakotveno v LZPS)
o každý má právo vlastnit majetek
o vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu
o dědění se zaručuje
- obsah vlastnického práva:
a) právo věc držet = vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet (= mít věc fakticky ve své moci),
b) užívat a požívat její plody a užitky = vlastník může realizovat užitnou hodnotu věci
c) s věcí nakládat = vlastník může realizovat směnnou hodnotu věci (prodat, darovat, půjčit, pronajmout)
d) právo na ochranu věci proti všem třetím osobám = všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana
- vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje; může se domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje

Nabývání vlastnického práva
- vlastnictví věci lze nabýt: kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu, na základě jiných skutečností stanovených zákonem
a) originálně: výrobou, zpracováním, zhotovením
b) odvozeně:
o převodem (koupě, darování): převod nastává vždy mezi živými
o přechodem (dědictvím): jeden ze subjektů není živý
o rozhodnutím soudu, ze zákona

Držba
- může se vyskytovat ve dvou podobách:
o jako součást obsahu vlastnického práva
o jako samostatné právo, kdy subjektem držby je osoba odlišná od vlastníka
- předpoklady držby:
o faktické ovládání věci určitou osobou
o držitel s věcí nakládá jako s vlastní (nebo vykonává právo pro sebe)
- předmět držby: jakákoliv věc (movitá, nemovitá), práva (pouze práva, která připouští trvalý nebo opětovný výkon: př. právo odpovídající věcnému břemenu)
- druhy držby: oprávněná, neoprávněná

Oprávněná držba = držitel je v dobré víře, že mu věc nebo právo patří
- oprávněný držitel má stejná práva jako vlastník (má též právo na plody a užitky z věci po dobu oprávněné držby)
- vlastnické právo nelze promlčet: ale oprávněný držitel může vlastnické právo nabýt vydržením"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21429
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse