Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vědecké řízení - přednáška

Vědecké řízení - přednáška

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto přednášky se v souvislém nijak výrazně nečleněném textu věnuje popisu a charakteristice metod vědeckého řízení. Nejprve seznamuje s vývojem vědeckého řízení, nejznámějšími osobnostmi, pojmy a vybranými definicemi. Poté charakterizuje metody manažerskou vědu a oblasti, ve kterých se dají metody vědeckého řízení využít. Další část se věnuje uchopení podstaty problému z hlediska vědeckého řízení a náležitostem a typům modelování.

Obsah

1.
Vývoj vědeckého řízení
1.1
Definice
1.2
Frederick Winslow Taylor
1.3
Frank Gilbreth
1.4
Henry Gantt
1.5
Harrington Emerson
1.6
Vedoucí pracovníci by měli
1.7
Henry Fayol
1.8
Vybrané definice
2.
Manažerská věda
2.1
Většina nástrojů a technik, využívaných manažerskou vědou se vyznačuje:
2.2
Mechanizmy manažerské vědy
2.3
Produkční a operační management P/OM
3.
Oblasti využití metod vědeckého řízení
4.
Podstata „problému“ v procesu vědeckého řízení
5.
Princip modelování
5.1
Klasifikace modelů
5.1.1
Ikonický (obrazový) model
5.1.2
Analogický model
5.1.3
Symbolický model
5.1.4
Podle očekávaného použití
5.1.5
Podle míry určitosti modelovaného procesu
5.1.6
Podle charakteru modelového experimentu
5.1.7
V modelech vystupují dva typy veličin
6.
Druhy modelů
6.1
Matematické programování
6.2
Podstata bilančních modelů
6.3
Podstata grafických modelů
6.4
Podstata modelů hromadné obsluhy
6.5
Podstata modelů řízení zásob
6.6
Podstata lokalizačních modelů
6.7
Podstata teorie her
6.8
Podstata modelů počítačové simulace
6.9
Podstata prognostických modelů
7.
Otázky do semináře

Úryvek

„11.6 Druhy modelů

Matematické programování, Bilanční modely, Grafické modely, Modely hromadné obsluhy, Modely řízení zásob, Lokalizační modely, Teorie her, Modely počítačové simulace, Prognostické modely

Matematické programování - Metody matematického programování patří k modelům, které umožňují najít optimální variantu řešení rozhodovacího problému, k modelům, jejichž využití ve vědeckém rozhodování doznalo největších efektů. Může se jednat např. o optimalizaci výrobního programu, optimalizaci struktury projektů, přiřazování výrobních úkolů na pracoviště, optimalizaci přepravních tras, nalezení maximálního toku v síti, nalezení minimální cesty v síti a další.
Modely matematického programování:
Lineární programování - Simplexová metoda, Duální algoritmus
Distribuční úlohy - Dopravní úlohy, Vícestupňové dopravní úlohy
Řezné plány
Vektorová optimalizace – Globální účelová funkce, Lexikografická metoda, Metoda cílového programování, Celočíselné programování, Modely lineárního programování s požadavkem celočíselnost proměnných, Modely lineárního programování s binárními proměnnými, Řešení okružních dopravních úloh v geograficky orientovaných databázích, Řešení úloh celočíselného lineárního programování v prostředí Microsoft Excel
Nelineární programování - Konvexní programování
Stochastické programování - Úlohy lineárního programování s náhodnými prvky vektoru, Úlohy lineárního programování s náhodnými omezeními
Dynamické programování - Možnosti využití Excelu pro výpočty při řešení úloh dynamického programování

Nejrozšířenější skupina modelů rozhodovacích situací jsou modely lineárního programování.

Charakteristickou vlastností a vymezením možností aplikace úloh lineárního programování je lineární závislost proměnných v omezujících podmínkách a účelové funkci. Úspěšné řešení úloh lineárního programování vyžaduje:
- rozumět problému (jasný cíl, maximalizace nebo minimalizace?)
- určení proměnných (co určuje chování řešeného problému a dává odpověď na cíl úlohy?)
- určení účinku proměnných (jak ovlivňují jednotlivé proměnné výsledné chování?)
- stanovení omezujících podmínek, které zásadně omezují varianty hodnot proměnných

Nejčastěji využívanými modely jsou ekonomický a matematický model úlohy lineárního programování.

Ekonomický model úlohy lineárního programování obsahuje především:
- Cíl analýzy
- Popis procesů, které v systému probíhají a které mají vliv na definovaný cíl analýzy; každému procesu lze přiřadit jeho úroveň nebo intenzitu;
- Popis činitelů, které ovlivňují realizaci procesů;
- Popis vztahů mezi procesy, činiteli a cílem.

Matematický model úlohy lineárního programování má stejnou strukturu jako ekonomický:
- Cíl analýzy je vyjádřen jako lineární funkce, jejíž extrém (maximum nebo minimum) je třeba nalézt; tato funkce se označuje jako účelová nebo kriteriální funkce;
- Každému procesu z ekonomického modelu je v matematickém modelu přiřazena jedna proměnná; proměnné jsou označovány jako strukturní proměnné modelu);
- Činitelům odpovídají lineární rovnice nebo nerovnice.

Podstata bilančních modelů
Bilanční modely patří k nejrozšířenějším a historicky nejstarším popisným modelům v ekonomice. Hlavní oblastí použití bilančních modelů je plánovací proces, ve kterém umožňují algoritmizaci bilančních propočtů, které jsou nutné pro tvorbu podnikových plánů distribuce, výroby a zásobování a operativního rozpisu výrobních úkolů. Bilanční model je soustavou rovnic, většinou lineárních a cílem jeho řešení soustavy je nalezení hodnot požadovaných veličin ze zadaných parametrů.“

Poznámka

Obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19111
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse