Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejná a státní správa

Veřejná a státní správa


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá charakteristikou veřejné a státní správy na území České republiky. Pozornost je věnována podrobnějšímu definování pojmů, dělení správ a jejich účinnosti.

Obsah

1.
Veřejná správa
1.1.
Funkce veřejné správy
1.2.
Reforma veřejné správy
2.
Státní správa
2.1.
Orgány státu

Úryvek

"Veřejný sektor má v našem právním státě nezastupitelnou roli. Zatímco soukromé podniky vyvíjejí aktivity za účelem dosažení maximálního ekonomického efektu z pohledu vlastního podnikání, smyslem fungování organizací veřejného sektoru je především uspokojování cílů společenských. Efektivní správa je tak důležitým faktorem ekonomického růstu. „Správa je cílevědomá společenská činnost směřující k naplnění a dosažení cíle, který má charakter veřejný nebo soukromý.“ Správa dále funguje prostřednictvím právních norem, které určují meze činnosti správy a je možné jí podle vlastnických práv ke spravovanému subjektu členit na správu:
- Veřejnou
- Soukromou
Je-li spravovaný objekt věcí veřejnou nebo je-li spravovaný objekt veřejným majetkem, pak se jedná o veřejnou správu. „Veřejná státní správa bývá charakterizována jako správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Tím je dána její nenahraditelná úloha jako specifické společenské činnosti řídícího a organizačního charakteru zaměřeného na veřejné činnosti a determinované veřejným zájmem.“ Naopak je-li spravovaným objektem věc soukromá a občan, fyzická nebo právnická osoba má vlastnická práva ke spravovanému objektu nebo ke spravované věci, pak se jedná o správu soukromou.
Veřejná správa je správa lidské činnosti zorganizované ve státě se státním zařízením. Veřejnou správou se rozumí:
- Správa území (státu, kraje, obce),
- Správa věci (veřejného sektoru, ve kterém má veřejnost vlastnická práva, jedná se o věci movité, např. dopravní prostředky a věci nemovité, například komunikace, budovy, pozemky),
- Správa záležitostí (veřejné záležitosti, služby veřejnosti, služby občanům),
- Správa financí (správa peněžních prostředků, veřejných financí, veřejných rozpočtů),
- Správa objektů (užívání veřejných objektů a zařízení, přírodních zdrojů, veřejných informací).

Veřejnou správu charakterizují její funkce:
- Mocenská,
- Ochranná,
- Organizační,
- Regulační,
- Služby veřejnosti.

Mocenská funkce
Veřejná správa realizuje svou moc ve společnosti prostřednictvím právního řádu a působením státního zřízení. Základem veřejné moci je formální autorita, která se rozděluje na moc centrální (dále rozdělována na moc výkonnou, zákonodárnou a soudní) a necentrální (územní samospráva).

Ochranná funkce
Veřejná správa má funkci ochrannou, zajišťuje:
- Vnitřní ochranu, veřejný pořádek a bezpečnost,
- Vnější ochranu a bezpečnost.
Činnost orgánů veřejné správy je zaměřena na služby a ochranu veřejných záležitostí, ochranu a bezpečnost občanů a obranu a bezpečnost státu."

Poznámka

VŚB TU Ostrava

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28419
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse