Veřejná ekonomika a správa


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Soubor 24 zpracovaných otázek z veřejné ekonomiky a správy seznamuje s důležitými pojmy, poznatky, teoriemi, postupy, organizacemi či institucemi dané oblasti. Jednotlivé otázky jsou přehledně strukturované a informace jsou podány srozumitelným a ucelených způsobem.

Obsah

1.
Veřejná ekonomie, veřejná ekonomika, veřejná politika
2.
Veřejné statky, zabezpečování veřejných statků, externality, poručnický statek
3.
Úloha státu v ekonomice – funkce státu, tržní a vládní selhání, význam sociálního státu
4.
Veřejná volba, volební proces, aktéři, pravidla hlasování, přímá a nepřímá demokracie
5.
Veřejný sektor – definice, vymezení, faktory, velikost, efektivnost
6.
Veřejný vládní sektor – organizační složky, příspěvkové organizace (státu a územních samospráv)
7.
Občanský sektor – geneze, nestátní neziskové organizace, zdroje financování
8.
Stát a veřejná správa – veřejný zájem, pojem VS, VS a veřejný sektor
9.
Samospráva a přímá demokracie – územní samospráva, kraje a obce
10.
Veřejné finance – poslání, funkce, státní rozpočet, soustava veřejných rozpočtů (příjmy, výdaje)
11.
Rozpočtový proces a rozpočtová skladba, rozpočtový deficit, veřejný dluh, mezinárodní finance, význam, struktura
12.
Nástroje veřejné ekonomiky - veřejné investice, veřejné projekty, podpora, veřejné zakázky
13.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), význam, proces přípravy
14.
Veřejná informatika, trendy, prioritní oblasti, informační společnost, e-government
15.
Informace a systémové pojetí veřejné správy, činnosti ve VS, rozhodování
16.
Kontrola ve veřejné správě – parlamentní, vládní, NKÚ
17.
Moc zákonodárná, ústavní pořádek a právní řád ČR, Parlament
18.
Organizace a fungování výkonné moci - prezident, vláda, ministerstva
19.
Soudnictví - druhy soudnictví, organizace soudů v ČR, stání zastupitelství
20.
Instituce ve veřejné správě, organizační součásti, funkční místa
21.
Personální zajištění veřejné správy, obsazování funkčních míst, úředníci
22.
Materiálně technická stránka veřejné správy – budovy, autoprovoz, MTZ
23.
Ekonomika a efektivnost VS - způsoby hospodaření a financování
24.
Dokumentace ve VS, typy dokumentů, spisová služba, archivy

Úryvek

"1) Veřejná ekonomie, veřejná ekonomika, veřejná politika
(veřejná ekonomika – VE, veřejný/á/é – V, veřejná správa – VS)

Veřejná ekonomie
- vznikla vedle makroeko a mikroeko jako věda o neziskových sektorech
- je vědní disciplína, která zkoumá příčiny existence, zákonitosti fungování a efektivnost neziskového sektoru – té části národ. hospod., která má neziskový charakter a ve které nepůsobí zákonitosti trhu.

Základní problémy, které jsou ve vztahu k veřejné ekonomii jsou:
- role vlády ve vztahu k ekonomice (míra zásahů států do ekonomiky)
- míra redistribuce a velikost daňového zatížení
- velikost a dynamika veřejného dluhu
- rozsah zajištění veřejných statků
- pojetí spravedlnosti

Veřejná ekonomie
- patří k nejmladším specializovaným oblastem obecné ekonomie. Má s ní společný teoretický základ, který aplikuje na problémy související s hospod. aktivitou státu a na způsoby, kterými vláda organizuje veřejnou ekonomiku.
- aplikuje obecnou teorii efektivnosti na vynakládání veřejných výdajů a jejich zkoumání věnuje prvořadou úlohu.
- zkoumá vliv státu na ekonomickou rovnost a efektivnost na chování podnikatelských subjektů v souvislosti s různými daň. systémy a na chování jednotlivců v oblasti soukromé spotřeby.
- jejich součástí je poznání reálných rozhodovacích a alokačních mechanismů.

3 významné kategorie VE:
- veřejné statky
- veřejné externality
- teorie veřejných voleb

Veřejná ekonomika
- je velmi široký pojem související s úlohou státu v ekonomice. Zabývat se jeho vymezením, zkoumáním funkcí a problematikou její efektivnosti, má smysl pouze v tržní ekonomice.
- analyzuje výsledky hospodaření. Posuzování efektivnosti vynaložených nákladů je založeno na přímé vyjádření získaného efektu.
Veřejné náklady jsou finančně kvantifikovatelné (v Kč vyjádřené náklady na mzdy, investice)
Získaný efekt není finančně kvantifikovatelný – je vázán na uspokojení určité společenské potřeby.

Veřejná ekonomika se zabývá těmi částmi národního hospodářství, kde dochází ke smíšení soukromého a veřejného a kde část tohoto segmentu či odvětví produkuje statky soukromé a část statky či služby veřejného charakteru (ekonomiku obrany, VS, justice, kultury, školství, zdravotnictví, bydlení, dopravy, život. prostř.)"

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 3 stran. Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26191
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse