Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejná ekonomika a správa - přednášky

Veřejná ekonomika a správa - přednášky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se 2 zpracované otázky do předmětu Veřejná ekonomika a správa. Práce se zabývá veřejnou informatikou a rozvojem informační společnosti a systémem veřejné kontroly. První otázka uvádí základní pojmy, zmiňuje Zákon o svobodném přístupu k informacím a jeho základní principy. Věnuje se e-govermentu a jeho typologii, informačnímu systému veřejné správy, jeho klasifikaci, standardům a registrům. Systém veřejné kontroly je pak členěn z různých pohledů (užší a širší pojetí, časové hledisko kontroly, členění podle subjektů a objektů a podle formy). Věnuje se základnímu pojetí kontroly, druhům kontrol a nejdůležitějším zásadám pro kontrolní činnost. Vyjmenovává kontrolní instituce České republiky, sleduje problematiku finanční, občanské a odborné kontroly.

Obsah

1.
Veřejná informatika a rozvoj informační společnosti
1.2.
Základní pojmy
1.3.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
1.3.1.
Základní principy zákona
1.4.
E-goverment
1.4.1.
Typologie vládních e-služeb
1.5.
Informační systém veřejné správy
1.5.1.
Klasifikace
1.5.2.
Registry
1.5.3.
Standardy
2.
Systém veřejné kontroly
2.1.
Pojetí kontroly
2.1.1.
Užší a širší pojetí
2.1.2.
Časové hledisko kontroly
2.1.3.
Členění podle subjektů a objektů
2.1.4.
Členění podle formy
2.2.
Základní pojetí kontroly
2.3.
Druhy kontrol
2.4.
Nejdůležitější zásady pro kontrolní činnost
2.5.
Kontrolní instituce v ČR
2.5.1.
Parlament
2.5.2.
Vláda
2.5.3.
Nejvyšší kontrolní úřad ČR
2.5.4.
Česká národní banka
2.5.5.
Veřejný ochránce práv
2.5.6.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
2.5.7.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
2.5.8.
Energetický regulační úřad
2.5.9.
Státní inspekce
2.6.
Finanční kontrola
2.6.1.
Složení
2.6.2.
Hlavní cíle
2.7.
Občanská kontrola (laická)
2.8.
Profesionální kontrola (odborná)

Úryvek

"Veřejná informatika a rozvoj informační společnosti

V důsledku zásadní změny orientace společnosti na informace a znalosti se stále více o 21.století hovoří jako o století inform.společnosti (IS).
IS je termín používaný v souvislosti se zaváděním, rozvojem a šířením nových, před.inform. a komunikačních technologií a informací v datové, zvukové a audiovizuální do nejrůznějších oblastí každodenního života.
V souvislosti s rozvojem informačních technologií se objevily úvahy o jejich praktickém využití pro účely veřejné správy a její efektivnější služby.
Tyto úvahy jsou postupně uskutečňovány s cílem vytvořit a podporovat společnost založenou na znalostech.
S rozvojem IS jsou kladeny stále vyšší požadavky na schopnost orientovat se v rostoucím množství informací, tyto informace hodnotit a využívat je při řešení různých úkolů. To podmiňuje i změny ve vzdělávacím systému společnosti.
Mluvíme o tzv. informační gramotnosti, která zahrnuje také umění práce s informacemi.
Pro úplné porozumění rozvoje IS je třeba definovat některé často používané základní pojmy jako:
 Informace – veřejné – Zákon o svobodném přístupu k informacím, občané mají na ně právo, podléhají veřejnému zájmu (zákon č. 106/99)
Neveřejné – nemáme na ně právo – osobní údaje, data, r.č., licence, patenty
 Informační systém
 E-government

V ČR je svobodný přístup k informacím zakotven:
 V Ústavě, resp. Listina základních práv a svobod v podobě projevu a práva na informace
Obecným právním předpisem v oblasti svobodného přístupu k informacím v ČR je Zákon o svobodném přístupu k informacím.( č. 106/99)

Zákon o svobodném přístupu k informacím definuje:
 Subjekty, které jsou povinné poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, co jsou státní orgány, orgány územní samosprávy, veřejné instituce, hospodařící s veřejnými prostředky …
 Oprávněnými subjekty, tedy subjekty s právem na přístup k informacím, jsou typické a právnické osoby

 Zákon vymezuje přímo veřejné informace

Mezi základní principy zákony, jehož účinnost je od roku 2000, patří:
• Na informace má nárok každý, bez ohledu na důvod žádosti
• Úřady poskytují informace, které mají k dispozici
• Žádost musí být vyřízena co nejdříve (do 14 dnů)
• Odepření informace musí být konkrétně odůvodněno
• Odepření části informace není důvodem k odepření zbylé části informace
• Proti odepření musí být možnost odvolat se, rozhodnutí musí být přezkoumané soudem
• Poplatek za poskytnutí informace nesmí být nepřiměřená"

Poznámka

Práce má převážně heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10410
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse