Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejná ekonomika - výpisky

Veřejná ekonomika - výpisky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek postihují oblast veřejné ekonomiky. Poskytují úvodní seznámení s danou problematikou, vymezují veřejný sektor a vysvětlují základní pojmy. Věnují se teorii potřeb i statků, zabývají se externalitami a také efektivností veřejného sektoru. Dále se zaměřují na veřejnou správu, rozebírají veřejné rozpočty a financování oblastí veřejného sektoru. Poté se zmiňují o managementu obcí, krajů i státní správy a v závěru si všímají financování vybraných oblastí veřejného sektoru, například vědy, zdravotnictví, či církví.

Obsah

1.
Veřejná ekonomika jako vědní disciplína
1.1.
Disciplíny, subjekty, vymezení
1.2.
Teorie potřeb
1.3.
Veřejná volba, hlasovací paradox, teorém středního voliče
1.4.
Netržní aktivity státu
1.5.
Polarizace bohatství a chudoby
1.6.
Veřejný sektor
1.7.
Činnosti veřejného sektoru
1.8.
Cíle ekonomické funkce
1.9.
Cíle sociální funkce
1.10.
Cíle politické funkce
1.11.
Cíle etické funkce
1.12.
Členění veřejného sektoru
1.13.
Činnosti státního sektoru
1.14.
Občanský sektor
1.15.
Rozsah veřejného sektoru
1.16.
Veřejný sektor ovlivňují následující faktory
1.17.
Teorie statků
1.18.
Existují dvě základní kritéria statků
1.19.
Smíšené statky
1.20.
Externality a jejich dělení
1.20.1.
Problém společných zdrojů
1.20.2.
Řešení externalit
2.
Efektivnost ve veřejném sektoru
2.1.
Obecně k efektivnosti
2.2.
Kde hledat příčiny neefektivnosti veřejného sektoru
2.3.
Důsledky selhávání veřejného sektoru
2.4.
Faktory efektivnosti veřejného sektoru
2.5.
Politické uspořádání společnosti
2.6.
Fungování ziskového sektoru
2.7.
Konkurenční prostředí uvnitř veřejného sektoru
2.8.
Financování veřejného sektoru podle jeho užitků a výkonů
2.9.
Vnitřní faktory efektivnosti
3.
Veřejný sektor a veřejná správa
3.1.
Pojetí veřejné moci a veřejné správy
3.2.
Územní samospráva
3.3.
Funkce obce
3.4.
Vyšší stupně územní samosprávy v ČR
3.5.
Samostatná působnost kraje
3.6.
Přenesená působnost kraje
4.
Veřejné rozpočty
4.1.
Faktory růstu veřejných výdajů
4.2.
Pojem a funkce veřejného rozpočtu
4.3.
Státní rozpočty, rozpočty obcí
4.4.
Daně
5.
Financování odvětví ve veřejném sektoru
5.1.
Justice
5.2.
Policie
5.3.
Požární ochrana
5.4.
Obrana
6.
Management
6.1.
Základní členění
6.2.
Manažerské funkce
6.3.
Regionální management
6.4.
Subjekty managementu ve státní správě
6.5.
Management obcí a krajů
6.6.
Aplikace manažerských metod ve veřejné správě
7.
Financování odvětví veřejného sektoru
7.1.
Financování vědy a výzkumu
7.2.
Financován sportu
7.3.
Financování zdravotnictví
7.4.
Financování sociálního zabezpečení
7.5.
Financování dopravy
7.6.
Financování bydlení
7.7.
Financování církví

Úryvek

"Veřejná ekonomika jako vědní disciplína - pokračování
Netržní aktivity státu
Alokace – stát a územní samospráva alokují finanční prostředky na zabezpečení veřejných statků, které jsou zajišťovány veřejným sektorem nebo formou veřejných zakázek u soukromého sektoru, případně soukromoprávní neziskovou organizací

Redistribuce – cílem nezmírnit nerovnosti a nespravedlnost v rozdělování – polarizace bohatství a chudoby

Stabilizace – snaha o zmírnění dopadů nepříznivé fáze hospodářského cyklu, stát jako jeden ze subjektů trhu zvyšuje agregátní poptávku s cílem zabránit neefektivnosti v rámci cyklického vývoje ekonomiky a zabránit nebo zmírnit hospodářské krize a recese

Regulace a legislativa – vytváření právního prostředí pro fungování tržního mechanismu, možnost podnikání, úprava soukromovlastnických vztahů

Polarizace bohatství a chudoby
Chudý člověk jako brzda ekonomického rozvoj
Bohatý člověk – tendence k monopolu, plýtvání zdrojů, problematika sociálního smíru
Řešení problému – likvidace tržního systému nebo přerozdělování

Veřejný sektor
Posláním veřejného sektoru je předcházení a řešení důsledků selhávání trhu v ekonomickém a sociálním růstu a především rozvoji. Konkrétně se jedná o zajištění veřejných statků pro občany a odstraňování negativních externalit.

Poslání veřejného sektoru
- Funkce ekonomické
- F. Sociální
- F. politické
- F. etické

Činnosti veřejného sektoru
Formou produkce statků
Formou sociální podpory

Cíle ekonomické funkce
Zajistit produkci potřebného množství statků, které z objektivních příčin není schopen zajistit získaný sektor a které jsou pro ekonomický růst a rozvoj významné.
Přispět k zajištění růstu spotřeby v příjmově nižších skupinách obyvatelstva
Přispět k vytvoření podmínek pro prostorově rovnoměrný růst a rozvoj v národním hospodářství i ve světové ekonomice. Přispět podstatnou měrou k produkci hlavního zdroje ekonomického rozvoje a růstu a tím je lidský potenciál.

Cíle sociální funkce
Vytvořit podmínky pro kvalitu života jako vrcholnou kategorii sociálního rozvoje produkcí statků, které ji především svojí kvalitou podmiňují"

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách. Obsahuje několik tabulek a graf, rozsah čistého textu je necelých 57 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21823
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse