Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Veřejná kontrola - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 19/19

Veřejná kontrola - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 19/19

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledná otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky se komplexním způsobem zabývá tématem veřejné kontroly. Podává nejprve její vymezení, uvádí hlediska jejího členění a dále popisuje typy a funkce kontroly. Po přehledu zásad kontrolní činnosti je představen systém státní kontroly, zejména finanční. Poté práce rozlišuje kontrolu a audit, charakterizuje institucionální zabezpečení kontroly v ČR a sleduje uspořádání kontrolní činnosti na úrovni územních samospráv. Závěr je věnován institucím mezinárodní kontroly. Předchozí část série naleznete zde Veřejný majetek - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 18/19.

Obsah

1.
Veřejná kontrola
2.
Hlediska kontroly
2.1.
Hledisko kontroly podle subjektu kontroly
2.2.
Hledisko kontroly podle vztahu kontroly k objektu kontroly
2.3.
Hledisko kontroly podle vymezení kontrolního systému k určitému objektu kontroly
2.4.
Hledisko kontroly podle organizačního vztahu
2.5.
Hledisko kontroly podle systému kontroly
2.6.
Hledisko kontroly podle časového vztahu kontroly a kontrolované činnosti
2.7.
Hledisko kontroly podle vztahu kontroly k podstatě věci
2.8.
Hledisko kontroly podle způsobu vyjadřování (měření) jevů a procesů
2.9.
Hledisko kontroly podle odborného výkonu
3.
Typy kontroly
3.1.
Kontrola vnitřní
3.2.
Kontrola vnější
3.3.
Další rozlišení kontroly
4.
Funkce kontroly
5.
Pojetí kontroly
6.
Zásady kontrolní činnosti
7.
Státní kontrola
8.
Finanční kontrola
8.1.
Zákon o finanční kontrole
8.2.
Hlavní cíle
8.3.
Subsystémy
9.
Kontrola a audit
9.1.
Vymezení
9.2.
Audit ve veřejné správě
9.3.
Zaměření auditu
9.4.
Typy auditů ve veřejné správě
9.5.
Některé druhy auditů
10.
Institucionální zabezpečení kontroly v ČR
11.
Kontrola prováděná územními samosprávami
11.1.
Kontrola na úrovni obce
11.1.1.
Vykonavatelé kontroly v působnosti obce
11.1.2.
Výbory
11.1.3.
Dozor nad výkonem samosprávné působnosti obcí
11.1.4.
Dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí
11.2.
Kontrola prováděná na úrovni kraje
12.
Mezinárodní kontrola
13.
Kontrolní systémy v EU
14.
INTOSAI, EUROSAI

Úryvek

"Veřejná kontrola.
Veřejná kontrola, význam, hlediska a typy kontroly, pojetí kontroly, zásady kontrolní činnosti, státní kontrola, finanční kontrola, kontrola a audit, typy auditů ve veřejné správě, institucionální zabezpečení kontroly v ČR, kontrola provádění územními samosprávami, mezinárodní kontrola, kontrolní systémy v EU, Intosai, Eurosai.

Veřejná kontrola
- je nástroj veřejné ekonomiky, je to nástroj pro zjištění metod pro vyjádření efektivnosti ve veřejné ekonomice, zdokonaluje řádné, účinné a efektivně využité operace ve veřejné ekonomice a správě
- celková činnost je spojena se stanovením určitého standardu, podle kterého posuzujeme, zda stavu bylo dosaženo či nikoliv (standardizace je spojena s veřejnými službami, veřejnými statky atd.)
- kontrola se pojí i s informacemi – výsledky veřejné kontroly se zveřejňují
- může být prováděna státními orgány, samosprávnými orgány (kraje, obce)
- je prováděna ve veřejném zájmu a podléhá zveřejňování

Definice: je obecně definována jako činnost, jejíž podstatou je zjišťování skutečného stavu a jeho porovnávání se stavem žádoucím. Nemá tedy vždy jen represivní charakter v podobě sankcí, ale v podstatě má mít i pozitivní vyústění – např. návrh na úpravu podmínek činnost, návrh na změnu normy apod. V těchto souvislostech kontrola plní funkci zajišťovací, pozorovací, hodnotící a nápravnou. Veřejná kontrola je jedním z charakteristických znaků VS (státní správy i samosprávy) a svůj název má odvozen od skutečnosti, že je realizována ve veřejném zájmu.

Kontrola je součást řízení (zásada „kdo řídí, ten kontroluje“) – přímá kontrola – je permanentní a může bezprostředně zasahovat do fungování kontrolovaného objektu (výhoda). Nepřímá kontrola – provádí ji někdo jiný než nadřízený, resp. vedoucí pracovník. Ta pouze zjišťuje, ověřuje, resp. hodnotí určité skutečnosti a podává o tom zprávu orgánům kompetentním činit opatření.

Význam veřejné kontroly, hlediska a typy kontroly
- úkolem kontroly je zjistit – existenci odchylky od předem stanovených standardů, velikost a trend vývoje odchylky i její směr, příčinu vzniku této zjištěné a popsané odchylky."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26168
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse