Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Veřejná politika a správa

Veřejná politika a správa

Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text vycházející z několika skript v kusých bodech shrnuje pojmy a definice týkající se voleb, volebních systémů, dělby moci, sociální politiky, regulátorů života společnosti, veřejné politiky, systému financování veřejné správy a státu a jeho funkce. Každá z kapitol obsahuje literaturu, ze které jsou poznámky vypsány.

Obsah

1.
Volby a volební systémy
1.1
Funkce voleb, zásady volebního práva
1.2
Volební systémy, volební obvod, proporcionalita, struktura hlasu, volební formule
1.3
Většinový volební systém, vlastnosti, příklad z Velké Británie
1.4
Senátní volby v ČR
1.5
Systém poměrného zastoupení, jeho výhody a nevýhody
1.6
Systém voleb do Poslanecké sněmovny P CŘ
1.7
Smíšený volební systém v SRN
2.
Modely dělby moci a jejich fungování
2.1
Historie vzniku, principy
2.2
Varianty uplatnění dělby moci, faktory působící na dělbu moci
2.3
Prezidentský model dělby moci (příklad z USA)
2.4
Příklad parlamentního systému (příklad z Velké Británie)
2.5
Dělba moci v ČR
3.
Sociální politika
3.1
Dvojí vymezení sociální politiky, funkce, pojmy
3.2
Sociální systémy jako subjekty sociální politiky
3.3
Důležité pojmy týkající se sociální struktury
3.4
Stát jako sociální systém
3.5
Obec jako sociální subjekt
3.6
Nestátní organizace jako sociální subjekty
3.7
Role nestátních subjektů
3.8
Mezinárodní organizace jako sociální subjekty
3.9
Objekty sociální politiky
3.10
Typy sociální politiky
3.11
Modely států relevantních z hlediska sociálních politiky (M. Večeřa)
3.12
Cíle sociální politiky
3.13
Sociální práva člověka
3.14
Typy sociálních událostí
4.
Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti
4.1
Regulátory podmiňující život lidí
4.2
Modely udržování sociálního řádu
4.3
Soukromý neformální sektor
4.4
Soukromý komerční sektor
4.5
Elementární politické a ekonomické mechanizmy regulující činnost
4.6
Problematický vztah ekonomické efektivnosti a distribuční spravedlnosti
4.7
Zachování institucionálních hodnot
4.8
Stát (veřejná správa)
4.9
Občanský sektor
4.10
Státní neziskový sektor
4.11
Vztah trhu a státu
4.12
Vztah trh – stát: typy politicko-ekonomických systémů
4.13
Možný scénář vzájemného přizpůsobování státu a soukr. Sektoru
5.
Veřejná politika
5.1
Veřejná politika a její vlastnosti
5.2
Dva základní koncepty utváření veřejné politiky
5.3
Teoretické přístupy k existenci veřejné politiky
5.4
Veřejná politika jako politický cyklus
5.5
Politické strany jako aktéři
5.6
Rozšíření politického stranictví
5.7
Znaky moderní evropské strany
5.8
Typologie a systémy politických stran
5.9
Ekonomické teorie a tvorba politiky
5.10
Aktuální otázky teorie veřejné volby
5.11
Význam institucí ve veřejné politice
5.12
Pluralismus
5.13
Korporativismus
6.
Systém financování územní veřejné správy
6.1
Struktura příjmů obcí a krajů
6.2
Příspěvek na výkon státní správy – dotace ze státního rozpočtu (kraje)
6.3
Veřejná správa, její obsah
6.4
Veřejná správa
6.5
Státní správa, činnosti, struktura
6.6
Ministerstva, další ústřední správní orgány
6.7
Územní samospráva, krajská soustava v ČR
7.
Stát a jeho funkce
7.1
Vznik státu, atributy státu
7.2
Vnitřní a vnější funkce státu
7.3
Materiální a formální funkce
7.4
Možná dělení státu
7.5
Formy vlády
7.6
Územní struktura státu
7.7
Dělení států podle typu dělby moci
7.8
Státní správa a samospráva – systémy
7.9
Politické instituce, politický systém
7.10
Charakteristiky státní moci
7.11
Legitimita politické moci
7.12
Právní stát
7.13
Princip dělby moci
7.14
Orgány veřejné moci
7.15
Pluralismus
7.16
Vláda elit
7.17
Korporativismus
7.18
Demokracie
7.19
Podoby a principy demokracie

Úryvek

“Volby a volební systémy
Čmejrek, J.: Politika v regionálním rozvoji. ČZU, Praha 2005.

Funkce voleb
 Zajistit aktuální rozložení politických sil
 Zajistit odpovídající reprezentaci
 Rozdělení poslaneckých mandátů, vytvoření vlády a parlamentní většiny, zformování opozice
 Zjistit aktuální požadavky a priority společnosti
 Integrační funkce – integrace různorodých požadavků a priorit do vládního systému
 Kontrolní funkce – možnost kontroly vlády

Zásady volebního práva
 Všeobecné – platí pro všechny
 Rovné – všichni jsou si rovni z hlediska počtu hlasů
 Přímé – voliči hlasují přímo pro jednotlivé kandidáty, popř. kandidátní listiny
 Aktivní – právo volit
 Pasivní – právo být volen

Svobodné volby
 Volič musí mít svobodu výběru – mezi více stranami a kandidáty
 Nesmí být vystaven nátlaku, aby odevzdal hlasy pro určitou stranu
 Musí mít možnost získat informace o kandidátech a utvořit si vlastní úsudek
 Volby se provádějí v tajném hlasování – nikdo se nedozví, jak jednotlivý voliči volili

Volební systémy
 mechanismus, který transformuje volební výsledky odrážející volební preference voličů do podoby voleného zastupitelského orgánu
 přispívají k vymezení politické dimenze centrálního politického systému země
 jejich vlastnosti mohou podstatně ovlivnit výběr nejvyšších politických elit
(Dis)proporcionalita volebních systémů
 Každý volební systém je alespoň částečně disproporcionální, tzn. produkuje odlišný poměr mezi procentem získaných hlasů a procentem obdržených mandátů
 Nadreprezentace
 Podreprezentace

Komponenty volebního systému
 přeměna volebních preferencí voličů na určitou formu hlasu
 komponenty, které tvoří volební systém, na sebe mohou postupně navazovat, ale mezi sebou navzájem se chovají nezávisle
 volební obvod, forma kandidatury, struktura hlasu, volební klauzule a volební formule

Volební obvod
 soubor voličů (elektorát) vymezený příslušností k určitému území
 velikost volebního obvodu určuje počet volených zastupitelů – jednomandátové, vícemandátové
 Jednomandátové
 používají se vždy pro většinové volební systémy
 vysoká míra personalizace volby a z toho vyplývající blízkost zvoleného zastupitele k voličům
 omezená reprezentace menšiny patřící do volebního obvodu
 Vícemandátové
 čím větší je velikost volebního obvodu, tím je dosahováno přesnější projekce rozložení politických sil

Volební obvod a proporcionalita volebního systému
 Velikost volebního obvodu - ve vícemandátových volebních obvodech byla stanovena kritická hranice na čtyři až pět mandátů, pod kterou dochází k výraznému zkreslení výsledků voleb směrem k disproporcionalitě upřednostňující strany s vyšším volebním ziskem
 Počet kandidujících stran- každá menší strana, která nemá díky nízkému počtu obdržených hlasů nárok na získání mandátu, zvyšuje nadreprezentaci větších stran
 Váha hlasu - upřednostnění teritoriálních kriterií při distribuci mandátů mezi volební obvody před kriterii hustoty zalidnění
 Volební geometrie - možnost účelové manipulace s jejich hranicemi"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16787
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse