Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejná správa a právní prostředí

Veřejná správa a právní prostředí

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky popisující vztah veřejné správy a práva, stručně popisuje např. právní normu, právní řád nebo ústavní uspořádání zemí EU, krátce je popsána smlouva o ústavě pro Evropu.

Obsah

1.
Veřejná správa a právo
2.
Právní norma
3.
Právní řád
4.
Ústava ČR
5.
LZPS
6.
Ústavní uspořádání zemí EU
7.
Právo ES
8.
Smlouva o ústavě pro evropu

Úryvek

"Ústava ČR
- ústava je definována jako základní zákon státu, vymezuje jeho hlavní atributy (území, lid, státní moc),

Ústavní vývoj
- první tzv. definitivní ústava (1920) Československa byla ústavou demokratickou, zakládala vznik dvoukomorového parlamentu, s omezenými pravomocemi prezidenta a vládu odpovědnou parlamentu. Během druhé světové války přestala prakticky fungovat, v roce 1946 byla přijata květnová ústava, deklarující vznik národních výborů jako orgánů státní moci, v roce 1960 poté socialistická ústava. Ústava samostatné ČR byla schválena v roce 1992 se symbolickým číslem 1/1993 Sb.

Současnost
- v současnosti platná ústava definuje ČR jako stát typu parlamentní demokracie s omezenými pravomocemi prezidenta a odpovědností vlády vůči parlamentu. Má 8 hlav rozdělených na 105 článků a úvodní prohlášení, tzv. preambuli (úvodní prohlášení). První část obsahuje základní ustanovení o ČR, druhá pojednává o moci zákonodárné, třetí o moci výkonné, čtvrtá o moci soudní. Další hlavy pojednávají o NKÚ, ČNB, územní samosprávě, konec tvoří přechodná a závěrečná ustanovení.

LZPS
- skládá se z preambule a 44 článků, rozdělených do 6 hlav. Obsahuje obecné ustanovení (hlava první), základní ustanovení o lidských právech a základních svobodách (2. hlava), právech národnostních a etnických menšin (3. hlava), hospodářských, kulturních a sociálních právech (4. hlava) o právu na soudní a jinou právní ochranu (5. hlava) a společná ustanovení (6. hlava).

- její význam tkví v tom, že usměrňuje zákonodárství dotýkající se lidských práv a svobod, je východiskem pro tvorbu zákonů ve všech oblastech.

Ústavní uspořádání zemí EU
- ústavní uspořádání můžeme chápat jako uspořádání státní moci dané ústavou. Má svou vnitřní dynamiku, což znamená, že ústava se mění dle změn vnějších podmínek a okolností. Základem uspořádání všech zemí je rozdělení moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. V ústavách jednotlivých zemí je přesně stanoveno, které subjekty jsou pověřeny výkonem té které moci. Zpravidla platí, že výkonem moci zákonodárné je pověřen parlament, výkonné vláda spolu s vrcholným představitelem státu, soudní moc vykonává soustava soudů. Nicméně existují zde výrazné odlišnosti, dané odlišnými principy, které země vyznávají, rozdílným územním uspořádáním apod. Např. pro Litvu je charakteristickým rysem nejasné vymezení mocenských principu, vztahu mezi nejvyššími státními orgány. Je tzv. státem poloprezidentským, čímž se liší od typicky parlamentních režimů Estonska, Lotyšska apod. Např. v Belgii dochází zase k obrovským decentralizačním procesům, člení se do tří regionů (vlámský, valonský a bruselský), na tři jazyková společenství, z čehož vyplývá existence sedmi parlamentů.
Právo ES
- acquis communitaire, vychází ze základních demokratických hodnot, jako je ochrana trvalého míru, rovnost všech účastníků v rámci integrace, rovnost všech před právem, respektování základních lidských a občanských práv, solidarita apod. Má přednost před právem jednotlivých členských zemí.

- právo ES lze rozdělit na tzv. a) primární (prvotní) a b)sekundární (druhotné) právo.

ad a) primární tvoří především zakládající smlouvy (o ESUO, EHS, Euratomu a o EU), smlouvy mezi EU a třetími státy, vnitřní dohody mezi členy. Je to základ celého právního systému ES, neboť jsou v něm stanoveny základní principy integrace, definovány jednotlivé politiky, složení, pravomoci společných institucí apod.

ad b) sekundární právo je odvozeno od primárního, je tvořeno právními akty přijímanými společnými institucemi EU (Rada, EP, někdy EK). Tvoří jej nařízení, které jsou obecně a přímo závazné, mají vždy přednost před zákony jednotlivých zemí. Dále směrnice, které zavazují země provést ve svém právním řádu určité změny, aby si právo jednotlivých států neodporovalo. ES ponechává volnost, jak změny provést. Stanoviska a doporučení nejsou závazné."

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28123
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse