Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Veřejná správa - maturitní otázky 2/2

Veřejná správa - maturitní otázky 2/2

Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Pokračování zpracování maturitní otázky z oblasti práva se zaměřením na státní správu. Předchozí část naleznete zde Veřejná správa - maturitní otázky 1/2.
Obsah:
13. Hospodaření obcí (rozpočet obcí, závěrečný účet)
a) Hospodaření obcí
b) Rozpočet obcí
c) Příjmy obcí
d) Výdaje obce
14. Matrika (Kniha narození, manželství a úmrtí)
15. Státní občanství
a) Archivace materiálů
b) Státní symboly ČR
c) Názvy obcí, číslování domů. označování ulic
16. Právo shromažďovací a sdružovací
a) Právo shromažďovací
b) Právo sdružovací
17. Správa majetku obcemi a hospodaření s tímto majetkem
a) Obce a její právní postavení
b) Vlastnická práva obce
c) Orgány obce oprávněné k hospodářské činnosti
d) Zastupitelstvo obce
e) Rada obce
f) Starosta
g) Obecní úřad
18. Podnikatelská činnost obcí
a) Formy podnikání obcí
b) Přímé podnikání obcí
c) Podnikání obcí organizací rozpočtové sféry
d) Podnikání obcí pomocí vlastních obchodních společností
19. Stavební správa, stavební úřady (územní řízení, stavební řád, územní plánování)
a) Stavební správa
b) Stavební úřady (obecné, speciální - vojenské a jiné)
c) Územní řízení
d) Stavební řád (projektová činnost, oprávnění k provádění staveb, stavební povolení, ohlášení stavebnímu úřadě)
e) Územní plánování (orgány územního plánování, krajský úřad)
20. Správa životního prostředí, úkoly orgánů státní správa a územní samosprávy
a) Státní správa
b) Ministerstvo životního prostředí
c) Česká inspekce životního prostředí
21. Živnostenská správa, orgány a jejich působnost, rozdělení živností
a) Zaměření a právní úprava
b) Zákon o živnostenském podnikání (živnost ohlašovací, koncesované)
c) Živnostenská správa
d) Obsah správy na úseku živnostenského podnikání
e) Vznik živnostenského oprávnění
f) Živnostenský rejstřík
22. Správa policie, orgány a jejich působnost, povinnosti a oprávnění policisty, donucovací prostředky
a) Znaky policejního sboru
b) Úkoly policie
c) Organizace a řízení policie
d) Ministerstvo vnitra
e) Vztahy policie ke státním orgánům, orgánům obcí, právnickým osobám a fyzickým osobám
f) Povinnosti, oprávnění a prostředky policisty
g) použití zbraně
h) Zásahové jednotky služby pořádkové policie a zásahová jednotka rychlého nasazení
Úryvek z práce:
"13. Hospodaření obcí (rozpočet obcí, závěrečný účet)
Hospodaření obcí
Majetkem obce jsou věci movité, nemovité a také
Rozpočet obcí- dělí se na příjmy a výdaje.
Příjmy obce: vlastní rozpočtové příjmy, příjmy z vlastní činnosti obecního úřadu, úvěry a příjmy z dluhopisů, doplňkové příjmy, dotace
Výdaje obce:
14. Vnitřní správa (matrika, státní občanství, archivace, státní symboly, názvy obcí, označování ulic a číslování domů)
Matrika
Do matriky se zapisují:
a) narození – Kniha narození – pro každou obec se vede zvlášť
b) uzavření manželství – Kniha manželství – společná pro celý matriční obvod
c) úmrtí – Kniha úmrtí – pro každou obec se vede zvlášť
d) jiné skutečnosti – změna jména či příjmení, otázky otcovství neb osvojení, o rozvodu
Státní symboly ČR
Velký státní znak, Malý státní znak, Státní barvy, Státní vlajka, Vlajka prezidenta republiky, Státní pečeť, Státní hymna
16. Právo shromažďovací a sdružovací
Právo shromažďovací
Toto právo občanům slouží k:
a) využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod
b) výměně názorů a informací
c) účasti na řešení veřejných i jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek
17. Správa majetku obcemi a hospodaření s tímto majetkem
Obce a její právní postavení, Vlastnická práva obce, Orgány obce oprávněné k hospodářské činnosti, Zastupitelstvo obce, Rada obce, Starosta obce, Obecní úřad
18. Podnikatelská činnost obcí
Podnikání je v právním řádu ČR upraveno:
a) v zákoně o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon)
b) v obchodním zákoníku
19. Stavební správa, stavební úřady (územní řízení, stavební řád, územní plánování)
Stavební správa
Stavební správa je upravena mnohými právními předpisy. Nejdůležitějším z nich je zákon o územním plánování a stavebním řádu
Problematika územního plánování a stavebního řádu
Stavební úřady:Obecné stavební úřady, Speciální, vojenské a jiné stavební úřady
Stavební řád: Projektová činnost, Oprávněn k provádění staveb, Povolování staveb, změn staveb a udržovací práce, Stavební povolení
Cíle a úkoly územního plánování, druhy územně plánovací dokumentace
Orgány územního plánování:obce, krajské úřady, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo obrany
20. Správa životního prostředí, úkoly orgánů státní správa a územní samosprávy
Orgány státní správy a samosprávy vykonávající správu na úseku tvorby a ochrany životního prostředí a krajiny:Ministerstvo životního prostředí, Krajské úřady, Pověřené obecní úřady, Česká inspekce životního prostředí, Samospráva a občané, Občanská hnutí
21. Živnostenská správa, orgány a jejích působnost, rozdělení živností
Zákon o živnostenském podnikání rozlišuje:živnosti ohlašovací, živnosti koncesované
Ohlašovací živnosti se dále člení na:řemeslné, vázané, volné
Orgány živnostenské státní správy jsou: Živnostenský úřad České republiky, krajské živnostenské úřady, obecní živnostenské úřady
Všeobecné podmínky:dosažení věku 18 let, způsobilost dané osoby k právním úkonům, bezúhonnost, předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky; doklad vystaví místně příslušný finanční úřad
Porušení pořádku na úseku správy živnostenského podnikání
22. Správa policie, orgány a jejich působnost, povinnosti a oprávnění policisty, donucovací prostředky
Znaky policejního sboru: Existence policejního sboru vyplývá ze zákona. Policejní sbory s celostátní působností jsou zřízeny zákonem, Hlavním úkolem policejního sboru je ochrana veřejné bezpečnosti a pořádku, V činnosti policie převažuje dozorová a zásahová činnost. Typickou formou zásahové činnosti je tzv. bezprostřední zásah, Policie vydává správní akty, Vnitřní organizací (strukturou) se policejní sbory blíží vojenskému způsobu organizace, Výkon služby v policejním sboru je spojen s nošením zbraně a s možností použít donucovacích prostředků.
Úkoly policie
Organizace a řízení policie: Ministerstvo vnitra, ministr vnitra, Policejní prezidium ČR, Policejní prezident ČR, Služba pořádkové policie, Služba kriminální policie, Služba dopravní policie, Služba správních činností, Ochranná služba, Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, Služba cizinecké a pohraniční policie, Služba rychlého nasazení, Služba železniční policie a letecká služba
Donucovací prostředky
Použití zbraně
Speciální donucovací prostředky..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4053
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse