Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejná správa - přednáška 7/15

Veřejná správa - přednáška 7/15

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky vymezují veřejnou správu, uvádí její definici a všímají si jejího dělení. Poté seznamují s historickým vývojem státní správy a samosprávy, charakterizují její podobu v antickém Řecku, Římě, středověku i novověku. Informují o liberálním státě 19. století a popisují jeho znaky. Dále se věnují administrativnímu státu, jehož základy položil Max Weber, představují hlavní kritiky byrokracie a uvádí členění úředníků. V poslední kapitole se zabývají dělbou moci a rozdělují státy dle typu dělby moci. Tyto typy následně blíže charakterizují. Předchozí část přednášek se nachází zde Vymezení regionů - přednáška 6/15 a následující zde Historický vývoj veřejné správy v českých zemích od roku 1848 - přednáška 8/15.

Obsah

1.
Pojem veřejná správa (VS)
1.1.
Materiální pojetí = funkční
1.2.
Formální pojetí = organizační
1.3.
Definice MV
1.4.
Rozdíl VS oproti soukromé správě
1.5.
Široké a úzké pojetí VS
2.
Dělení VS
2.1.
Státní správa
2.2.
Územní samospráva
2.3.
Dělení VS jako souhrnu institucí
2.4.
Dělení podle subjektů VS, které vykonávají VS
2.5.
Veřejná správa a právo
2.6.
VS a politika
3.
Vývoj státní správy a samosprávy
3.1.
Antické Řecko
3.2.
Řím
3.3.
Středověk
3.4.
Novověk
3.5.
Velká Británie
3.6.
Francie
3.7.
Liberální stát – 19. století
3.7.1.
Konstitucionalismus
3.7.2.
Právní stát
3.8.
Vznik správní vědy
4.
Administrativní stát
4.1.
Kritika byrokracie
4.2.
Nové modely VS: new public management
4.3.
Typy úředníků
5.
Dělba moci
5.1.
Prezidentský model
5.2.
Parlamentní model
5.2.1.
Británie
5.3.
Poloprezidentský model

Úryvek

"Materiální pojetí = funkční
- VS = záměrná činnost vykonávaná ve veřejném zájmu
- VS = souhrn všech správních činností, které souvisí s vládnutím na ústřední i místní úrovni a s poskytováním veřejných služeb (Pomahač)
- VS = činnost podzákonná, výkonná, nařizovací a organizátorská
o podzákonná = subjekty VS se musí řídit zákony
o výkonná činnost = provádění zákonů (zákony vymezují pravomoc a působnost orgánů VS)
o nařizovací = vydávání nařízení ve formě obecně i individuálně závazných právních aktů
o organizátorská = činnost nenařizovací povahy (př. poradenská činnost, vydávání osvědčení)
- VS jako spravování: obstarávání veřejných úkolů nebo činností sledujících veřejný zájem
- právní řád určuje, zda některý veřejný zájem je či není veřejným úkolem
- úkoly VS: ochrana veřejného pořádku, bezpečnost a obrana státu, zahraniční politika, hospodářská politika, sociální, zdravotní a školská sféra

Formální pojetí = organizační
- VS = souhrn institucí, které činnost ve veřejném zájmu vykonávají

Definice MV
- VS = správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu
- veřejná záležitost = vše, co se nějakým způsobem dotýká veřejnosti
- veřejný zájem = to, na čem je veřejnost určitým způsobem zainteresována
- materiální funkce státu: aktivity státu jako výkony financované veřejnými rozpočty
- formální funkce státu: zajištěna funkční dělbou moci

Rozdíl VS oproti soukromé správě
- VS se odlišuje subjekty a vztahem k právu
- VS vykonávají zejména orgány státu nebo orgány územní samosprávy
- VS je více spoutána právním řádem: VS smí vykonávat pouze to, co je jí výslovně uloženo zákonem (její výkon je více regulován a dozorován)

Široké a úzké pojetí VS
- široké pojetí: VS = organizace záležitostí celého státního společenství, je představována orgány, vztahy a činnostmi moci zákonodárné (parlament), soudní (soudy) a výkonné (prezident, vláda a správní úřady)
- úzké pojetí:
- VS = státní správa a samospráva
- VS = souhrn činností, které nejsou zákonodárstvím, soudnictvím ani vládou
- VS = činnost státu nebo jiného subjektu veřejné moci, která není vykonávána orgány moci zákonodárné, soudní či vládní

Dělení VS
- obvyklé dělení VS: na státní správu a samosprávu
- VS je tvořena 2 subsystémy: státní správou a samosprávou
- VS jako správa veřejných záležitostí je realizována formou státní správy a činností samosprávy (veřejnoprávních korporací)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21398
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse