Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejná správa - vypracované otázky

Veřejná správa - vypracované otázky


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 20 vypracovaných otázek ke zkoušce z Veřejné správy. Definuje a klasifikuje všechny základní pojmy a procesy. Popisuje důležité mechanismy a principy fungování.

Obsah

1.
Vývoj systému veřejné správy ČR po roce 1989
2.
Reforma veřejné správy
3.
Ústavní pořádek ČR – moc výkonná, soudní, zákonodárná
4.
Státní správa – výkon státní správy – moc výkonná
5.
Zákonodárná moc – postup při tvorbě zákonů – legislativní proces
6.
Soudní moc – soudnictví obecné, správní, ústavní, soudce, jmenování soudce, veřejný ochránce práv
7.
Územní samospráva – základní územní samosprávný celek (obec), vyšší územní samosprávný celek (kraj)
8.
Modernizace ústřední státní správy – e-goverment
9.
Působnost obcí a typy obcí – s přenesenou působností, s rozšířenou působností
10.
Působnost kraje – vyšší územní samosprávný celek, přenesená působnost státní správy
11.
Systém financování územní veřejné správy – vlastní zdroje, daně, příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti
12.
Dozor a kontrola územních samosprávných celků
13.
Lidské zdroje ve veřejné správě – postavení zaměstnanců, etika, systém vzdělávání, zvláštní odborná způsobilost
14.
Rovné příležitosti mužů a žen
15.
Korupce a etika z pohledu veřejné správy
16.
Využívání moderních technologií, e-goverment, portál veřejné správy, informační systém správních a dopravně správních evidencí
17.
Mezinárodní spolupráce ve veřejné správě – Evropská unie, Pakt stability, Vyšegradská čtyřka
18.
Evropské strukturální fondy
19.
SWOT analýza
20.
Strategie regionálního rozvoje

Úryvek

"Moc výkonná – Hlava třetí
Mezi orgány moci výkonné podle ústav ČR patří prezident republiky, vláda a státní zastupitelství. Prezident republiky: je hlavou státu. Z výkonu své funkce není nikomu odpovědný, nesmí být stíhán a držen. Z téměř absolutní imunity je pouze jediná výjimka - žaloba Senátu - prezident velezrada - ústavní soud. Není pak potrestán jen zbaven své funkce. Návrh na prezidenta musí podat min. deset poslanců na společné schůzi obou komor. Volební období prezidenta je na 5 let, 2 x po sobě a musí mít více než 40let. Prezident se může úřadu vzdát, nemůže být odvolán. Rozdělení pravomocí jde pak k premiérovi a předsedovi Poslanecké sněmovny.
Úkoly prezidenta
zastupuje stát navenek
jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády
svolává zasedání Poslanecké sněmovny
rozpouští zasedání Poslanecké sněmovny
je vrchním velitelem ozbrojených sil
má právo udělovat amnestii

Vláda
Je vrcholným kolektivním orgánem moci výkonné. Skládá se z ministrů, z předsedy. Ze své činnosti je odpovědna Poslanecké sněmovně. Předsedu i ministry do funkcí jmenuje prezident. Členové vlády - ministři řídí určitá odvětví/ např. financí, hospodářství, zdravotnictví, školství…

Moc soudní (Hlava čtvrtá)
Moc soudní vykonávají nezávislé a nestranné soudy. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy.
Ústavní soud
Ústavní soud má 15 soudců, jmenovaných prezidentem se souhlasem Senátu na 10 let. Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání.
Ústavní soud rozhoduje podle Ústavy:
• a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem
• b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem - např. nařízení vlády, vyhlášky ministerstev
• c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,
• d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,
• e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora,
• f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,
• g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2,
• h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66"

Poznámka

Práce obsahuje mapu a schéma. Čistého textu v práci je cca 27 stran.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky, http://www.skolavpohode.cz/index.php/Text:Z%C3%A1klady_pr%C3%A1va, http://zakony-online.cz/?s146&q146=all, https://quercus.kin.tul.cz/~jaroslava.syrovatkova/multiedu/Verejna/Ustava%20a%20Listina.doc, http://www.isss.cz/archiv/2000/prednasky.asp.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15943
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse