Veřejné finance

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se věnují problematice veřejných financí. Úvodní část představuje funkce veřejných financí, charakterizuje soustavu veřejných rozpočtů nebo dělí jejich příjmy. Následující část se zabývá daněmi, odkud se pozornost krátce přesouvá ke clům a poplatkům a poté k fiskálnímu federalismu. Dále se zápisky soustředí na státní rozpočet a jeho skladbu, veřejné fondy a rozsáhlá část poté patří územním rozpočtům. Mezi další témata zápisků patří organizační složky a příspěvkové organizace, finanční orgány nebo poplatky.

Obsah

1.
Veřejné finance
1.1.
Předmět veřejných financí
1.2.
Důvody pro existenci veřejné ekonomiky
1.3.
Tři základní funkce veřejných funkcí
1.4.
Soustava veřejných rozpočtů
1.5.
Veřejné finance
1.6.
Příjmy veřejných rozpočtů
2.
Daně
2.1.
Členění daně
2.2.
Požadavky na ideální daňový systém
2.3.
Příklady daňových systémů
2.4.
Principy liberalismu
2.5.
Daňové principy vyspělých zemí
2.6.
Principy našeho daňového systému
2.7.
Daňové teorie
2.8.
Daňová spravedlnost
2.9.
Daně důchodové
2.9.1.
Daně z důchodů jednotlivců
2.9.2.
Daně z důchodů společností
2.10.
Daně spotřební
2.11.
Daně majetkové
3.
Cla
4.
Poplatky
5.
Fiskální federalismus
5.1.
Fiskální federalismus
5.2.
Fiskální decentralizace
5.3.
Model vertikální
5.4.
Model horizontální
5.5.
Dotace na základě stejné daňové ceny
5.6.
Členění dotací
5.7.
Doporučení ve fiskálním federalismu
5.8.
Tři funkce dotací
5.9.
Kritéria pro poskytnutí dotace
6.
Státní rozpočet
6.1.
Rozpočtová skladba
6.2.
Příjmy a výdaje státního rozpočtu
6.3.
Shromažďování prostředků
6.4.
Státní finanční aktiva a pasiva
6.5.
Výsledná bilance hospodaření státního rozpočtu
6.6.
Deficit státního a veřejného rozpočtu
7.
Veřejné fondy
7.1.
Státní fondy
7.2.
Vládní agentury
7.3.
Majetkové a privatizační fondy
7.4.
Svěřenecké fondy
8.
Územní rozpočty
8.1.
Rozpočty obcí
8.1.1.1.
Přenesená státní správa
8.1.1.2.
Základní pojmy
8.1.1.3.
Orgány obce
8.1.1.3.1.
Zastupitelstvo obce
8.1.1.3.2.
Rada obce
8.1.1.3.3.
Starosta obce
8.1.1.3.4.
Obecní úřad
8.1.1.3.5.
Zvláštní orgány
8.1.1.3.6.
Tajemník
8.1.1.3.7.
Orgány zastupitelstva
8.1.1.3.8.
Orgány rady obce
8.1.1.4.
Hospodaření obce
8.1.1.5.
Rozpočtový proces
8.1.1.6.
Příjmy rozpočtu obcí
8.1.1.6.1.
Daňové příjmy
8.1.1.6.1.1.
Příjmy z daní
8.1.1.6.1.2.
Příjmy z poplatků
8.1.1.6.2.
Nedaňové příjmy
8.1.1.6.3.
Kapitálové příjmy
8.1.1.6.4.
Přijaté dotace
8.1.1.7.
Výdaje rozpočtu obcí
8.1.1.8.
Zadluženost obcí
8.1.1.9.
Dluhová služba
8.2.
Rozpočty krajů
8.2.1.
Příjmy krajů
8.2.2.
Výdaje
8.3.
Rozpočty dobrovolných svazků obcí
8.4.
Rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti
9.
Organizační formy poskytování služeb obcemi
10.
Organizační složky a příspěvkové organizace
10.1.
Zřizovatel
10.2.
Vymezení
10.3.
Princip brutto hospodaření
10.4.
Příspěvkové organizace zřizované státem
10.5.
Příspěvkové organizace (ÚSC)
10.6.
Příspěvkové organizace (stát)
10.7.
Organizační složky státu
11.
Správa daní a poplatků
12.
Čtyři etapy daňového řízení
13.
Územní finanční orgány
14.
Činnost finančních orgánů
15.
Celní správa
16.
Poplatky
16.1.
Správní poplatky
16.2.
Soudní poplatky
16.3.
Místní poplatky
16.4.
Poplatky spojené s životním prostředím
17.
Rozpočtový deficit a veřejný dluh
17.1.
Veřejný dluh
17.2.
Způsoby krytí deficitu

Úryvek

"Předmět veřejných financí
- studují ekonomiku veřejného sektoru fungující ve smíšeném systému
- ovlivňování úrovně a alokace zdrojů
- rozdělování důchodu
- ovlivňování veřejné ekonomiky

Důvody pro existenci veřejné ekonomiky:
- zajištění existence konkurenčních prvků na trhu
- potřeba prosazení právních vztahů - zajištěná vymahatelnost práva
- otázka selhání trhu - problém externalit
- sociální preference - zásoby do přerozdělování bohatství
- cíle preferující snížení nezaměstnanosti, úpravu sociálních dávek, …

3 základní fce veřejných financí:
- fce alokační - je zaměřená na rozdělení financí mezi veřejné a soukromé statky (školství, obrana státu)
- fce distribuční - rozdělování důchodu ve společnosti (výdaje na sociální dávky, …) - týká se jak příjmů, tak výdajů veřejných rozpočtů
- fce stabilizační - nízká nezaměstnanost, optimální zahraniční bilance, …

Alokační fce
- veřejné statky
- jedná se tu o statky, u kterých selhává trh
- způsob zaplacení - daněmi (bez ohledu na to, jak tyto statky využívá)
- celostátní (= federální) - obrana státu
- místní (místní osvětlení) - řeší efektivní fungování - odchylka od tržního procesu při daném rozdělení důchodu a spotřebě spotřebitelských preferencích

Redistribuční fce
- rozdělování důchodové společnosti - člověk ji nemusí vnímat jako spravedlivou
- spravedlnost - zaměření na osoby s nejnižšími příjmy
- způsob vybírání daní, vyplácení daní

Stabilizační fce - sleduje základní ekonomické cíle - nízká inflace, nezaměstnanost, kladná zahraniční bilance

Soustava veřejných rozpočtů
- státní rozpočet
- veřejné fondy
- státní fond - 6
- pozemkový fond - 1
- svěřenecké fondy (fondy sociálního charakteru, např. u pojišťoven)
- fondy vládních agentur (Československá garanční a záruční banka)
- územní rozpočty
- rozpočty obcí - cca 6000
- rozpočty krajů - 14
- rozpočty dobrovolných svazků obcí
- rozpočty Regionální rady regionu soudržnosti - 8
- organizační složky a příspěvkové organizace
- nadnárodní veřejné rozpočty - rozpočet EU, NATO, OSN, …

Veřejné finance - studují vztahy mezi prvky ekonomického systému, kdy jedním z těch prvků je stát a při studiu problematiky vznikají otázky 2 typu:
- jaký by měl být objem veřejného statku
- které by měly být produkovány
- spravedlivá daňová soustava

- můžeme mluvit o normativní ekonomie - jaké jsou reakce subjektů na změny veřejných rozpočtů, daňové soustavy, jaký je vývoj veřejných rozpočtů - hledání důsledků ve veřejných financích - pozitivní ekonomika"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27132
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse