Veřejné finance

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Základní pojmy z veřejných financí - fiskální politika, veřejný sektor - velikost veřejného sektoru, tři skupiny států, oblasti, o které se stará welfare state, teorie ekonomie blahobytu, Edgeworthův box, Paretovo optimismus, Lorenzova křivka a Gini koeficient, problém sociální mobility. Ekonomická analýza veřených statků - veřejné statky, množství veřejného statku, řešení veřejných statků, externality. Veřejná volba - vládní selhání a jeho důvody. Veřejné výdaje - hlavní otázky, klasifikace výdajů, rozpočet, růst veřejných výdajů + důvody, stát blahobytu, prahový efekt. Efektivnost veřejných výdajů - dva druhy hospodárnosti, analýza výdajových programů, Niskaneův model, metody analýzy veřejných programů, hodnocení programu, problém diskontování. Veřejné příjmy - veřejné příjmy neúvěrové, rozmanitá jména daní, veřejné příjmy úvěrové, přímé a nepřímé daně, reakce daní na inflaci, daňová progrese, daňová kvóta. Úvod do daňové teorie - daňové principy, příjmový efekt u daní, daňové břemeno, daňová efektivnost, daňový přesun, daňové křivky. Sociální zabezpečení - skupiny, kterých se týká, příčiny vzniku SZ, základní oblasti sociálního zabezpečení, nástroje, členění sociálních výdajů, sociální pojištění, systém veřejného sociálního pojištění. Prostorové aspekty veřejných financí - fiskální jednotky, problém velikosti okrsku pro určitý veřejný statek, fiskální decentralizace, místní finance, předpoklady fiskální politiky, základní formy fiskální politiky, fiskální expanze, multiplikátory, hodnocení fiskální politiky, neoklasická ekonomie. Fiskální nerovnováha - krátkodová a dlouhodobá fiskální nerovnováha, rozpočtový deficit, různé pohledy na deficit, různé teoretické přístupy k deficitu, veřejný dluh.

Obsah

1) Základní pojmy z věřejných financí
2) Ekonomická analýza veřejných statků
3) Veřejná volba
4) Veřejné výdaje
5) Efektivnost veřejných výdajů
6) Veřejné příjmy
7) Úvod do daňové teorie
8) Sociální zabezpečení
9) Prostorové aspekty veřejných financí
10) Fiskální nerovnováha

Úryvek

11. FISKÁLNÍ NEROVNOVÁHA

1) krátkodobá je deficit veřejných financí, který je součástí rozpočtu. Výdaje jsou větší než příjmy a na rozdíl si vypůjčím tzn. vydám dluhopisy, pokladniční poukázky (centrální banky nesmí nakupovat, musí komerční banky). Deficit se plánuje, ale nemusí vždy plánovaný vyjít.
a) aktivní deficit = plánovaný deficit. Vláda aktivně říká, že na něco potřebuje vydat peníze: vyvedení z hospodářského útlumu (pak však musíme z příjmů dluh zaplatit, nutné katastrofické výdaje).
b) Pasivní deficit = nepředpokládané výdaje např. hospodářský cyklus (útlum), šoky z katastrof (nápravy pro budoucnost), epidemie. To co se nedá v daném roce očekávat.
Financování deficitu: úvěrové; monetizace (1. vytištění; 2. kontakt, který by ovlivnil centrální banku k emisi. (Dnes emisi hlídá centrální banka a při tom se vůbec nestará, zda je země v dluhu.); 3. centrální banka by nakupovala dluhopisy přímo od státu – v ČR se nesmí.); výmaz dluhu; inflace (okusuje dluh); válka; bankrot státu.

Deficit:
a) primární = celkový – úroky. V deficitu se také objevují úroky z veřejného dluhu.
b) celkový
Deficit ČR 100 mld Kč tzn. 3% příjmu z GDP.

2) dlouhodobá je veřejný dluh. Na konci rozpočtového roku se musí deficit vyúčtovat tzn. převede se do dluhu. Rozpočtový rok začíná nulovým stavem deficitu. Veřejný dluh je souhrn všech jakýchkoliv závazků státu, veřejného sektoru vůči ekonomickým subjektům. Hlavním zdrojem jsou deficity.
Sledování deficitu a veřejného dluhu v % HDP. Vzorec na slidu 13
Dluhová past na úrovni státu vzniká, je-li růst úrokový vyšší než růst ekonomický. Veřejný dluh ČR cca 40 % (100 mld.). Více než 100 má Belgie, Itálie a Řecko.

Poznámka

Přednášky z TU v Liberci včetně nejdůležitějších grafů a obrázků.
Obsahuje použitou literaturu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5860
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse