Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejné finance - přednáškový materiál

Veřejné finance - přednáškový materiál

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování přednáškového materiálu o veřejných financích. Práce se věnuje vysvětlení jednotlivých pojmů a je rozdělena na 15 okruhů.

Obsah

1.
Základní pojmy veřejných financí
2.
Normativní a pozitivní přístup v oblasti veřejných financí
3.
Makro a mikroekonomické aspekty veřejných financí
4.
Charakteristika veřejných statků
5.
Efektivní zabezpečení veřejných statků
6.
Prostorové aspekty veřejných statků
7.
Rozpočtová soustava v ČR
8.
Fiskální federalismus
9.
Fiskální decentralizace
10.
CHYBÍ
11.Reforma veřejné správy a její fce
12.
Krátkodobá fiskální nerovnováha
13.
Dlouhodobá fiskální nerovnováha
14.
Schodek státního rozpočtu,příčiny a formy
15.
Veřejné příjmy
16.
Veřejné výdaje
17.
Fiskální politika

Úryvek

1. Základní pojmy veřejných financí

Veřejné finance(VF) - jeden z nástrojů realizace veř.politiky, fin. vztahy a operacemezi
orgány Vspr.a ostatními subjekty.
Obsahem VF – fin.zabezpečení veř.statků, financování různých transferů,stimulace ek. subj
k určitému chování
Realizací těchto vztahů = fiskální systém - vytvořit dostatečný objem veř.příjmů k
profinancování veř.výdajů (Daně nejrozšířenější a nejvýnosnější zdroj veř.příjmů)
3 principy charakteristiky VF - princip nenávratnosti, neekvivalence, nedobrovolnosti
Funkce VF - alokační,distribuční,stabilizační
VF - řídí veřejná rozp.soustava (veřejné rozpočty+orgány a instituce zabezpečující vztahy ve
fiskálním systému)
veřejné rozpočty = státní, místní a VÚSC, státních fondů, org.složek státu a příspěvkových
organizací
státní fondy
účelové fondy - tržní regulace v zemědělství, F životního prostř., F zúrodnění půdy, Státní F
kultury, F na podporu a rozvoj české kinematografie
zřízené v souvislosti s privatizací - fond národního majetku, Pozemkový fond
mimorozpočtové -Podpůrný a garanční lesnický fond, Exportní garanční a pojišťovací
společnost, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová
banka

VF – VF nejsou samoúčelové, existují objektivní příčiny vyvolávající potřebu státní politiky
v této oblasti * VF jsou jsou jedním z nástrojů státní politiky, jejímž hlavním
subjektem je veřejná správa (státní správa nebo samospráva). Hlavním důsledkem této politiky je existence veřejného sektoru ve smíšené ekonomice.
Fiskální teorie - finanční
Teorie VF – zabývá se finančními vztahy,které probíhají v soustavě veř. rozpočtů na všech
stupních VS
Státní rozpočet - rozpočet státních fondů; místní rozp.;(územní)- obecní r. a rozpočty krajů

Státní správa
Samospráva-místní a krajská
Finanční vztahy- ze státního rozpočtu se rozdělují mezi rozpočtovou soustavou
- mezi rozpočtovou soustavou a subj.(občany)

Veřejný sektor - označuje urč.část nár. hospodář. (instituce – zdravot., správa soc. zabezp. –
všechny služby jsou financovány z veřej.prostředků – jsou financ. nejen státem ale i subj., i města finacují domovy důchodců), nejsou profitní
neziskový sektor - financ.ze soukromých zdrojů (dotace, dary ), v oblastech sociálních,
kulturních
Státní finance(komunální)-veřejné finance, správa
Co je obsahem finančních vztahů?
Proč stát zasahuje do ek. vztahů?
a)veřejné zabezpečení veřejných statků
b)profinancování různých transferů (transf.soc.rázu, zejména občanů)
c)stimulace ekon.subjektů k urč. chování (aby se subj.chovaly ekologicky, zlepšení živ.prostředí – dotace, sankce *stát donutí k urč. chování subjektů

Poznámka

Dobře zpracované, ale grafická úprava textu by mohla být lepší.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6517
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse