Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejné finance - přednášky

Veřejné finance - přednášky

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce zpracovává různá témata z oboru veřejných financí. V úvodu jsou představeny základními pojmy, které střídají informace o volbách, volebním systému a další. Historii volebního systému od dávnověku až po 20. století zpracovává další kapitola. Následuje vysvětlení základů daňové teorie. Poté je pozornost věnována veřejným financím. Zde se třeba dovídáme, co jsou přímé a nepřímé daně. O tocích finančních prostředků pojednává šestá kapitola nazvaná Veřejné výdaje, na níž navazuje fiskální politika státu. Závěrečná část klade důraz na rozpočet a rozpočtovou soustavu v České republice.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1
Stručná historie
1.2
Tržní a vládní selhání
1.3
Veřejné statky
1.4
Veřejný sektor a smíšená ekonomika
1.5
Veřejné finance
1.6
Veřejný rozpočet
2.
Teorie veřejné volby
2.1
Předmět analýzy teorie veřejné volby
2.2
Postupy kolektivního rozhodování
2.3
Model středního voliče - medián
2.4
Volební systém v ČR
2.5
Politicko-ekonomický cyklus
2.6
Financování politických stran
3.
Kořeny teorie veřejných financí
3.1
Dávnověk
3.2
Středověk
4.
Základy daňové teorie
4.1
Daňové principy
4.2
Daňový dopad a přesun
5.
Příjmy státního rozpočtu
5.1
Úvod
5.2
Klasifikace příjmů
5.3
Daňové příjmy
5.4
Nedaňové příjmy
6.
Veřejné výdaje
7.
Fiskální politika státu
8.
Rozpočtová soustava v ČR

Úryvek

"8. ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA V ČR
- v ČR je uplatňován kombinovaný model fiskálního federalismu
- do rozpočtové soustavy patří:
a) veřejné rozpočty
b) mimorozpočtové fondy
- veřejné rozpočty jsou centralizované a decentralizované
a) centralizované: tvoří státní rozpočet
b) decentralizované: tvoří rozpočty krajů, obcí a rozpočty mikroregionů
- mezi státním rozpočtem a ostatními rozpočty usc. existuje vzájemná provázanost v podobě sdílených daní a dotací.
- mimorozpočtové fondy
: jsou centralizované a decentralizované
1. centralizované
- státní účelové fondy
: zřizované státem jako právnická osoba a plní státní funkci s konkrétním zaměřením
: zákonná pravidla stanovující jejich čerpání jsou v legislativě (např. státní intervenční zemědělský fond, stání fond kultury, státní fond rozvoje bydlení, státní fond dopravní infrastruktury)
: patří sem také fond na podporu podnikání - př. podpůrný garanční a rolnický fond, státní privatizační fond, státní svěřenecký fond - patří do něj fond sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění
: ostatní rozpočtové fondy
2. decentralizované
- fondy samosprávných celků

- parafiskální fondy
: fond rezerv a rozvoje - tvoří se z přebytku rozpočtového hospodaření
- ostatní účelové fondy
: bytový fond, památkový fond, fond na rozvoj infrastruktury

- rozpočtová soustava
: je charakterizována svojí jednotností, která je dána zákonnými úpravami (daňové zákony, zákony o rozpočtových pravidlech, zákon o rozpočtovém určení daně, zákon o místních poplatcích apod.), dále zajišťuje jednotnost (rozpočtová skladba)
- za dodržování jednotnosti zodpovídají orgány, které provádí kontrolu a jsou to
: Ministerstvo financí přímo nebo prostřednictvím finančního ředitelství, jeho organizační složkou je právě finanční ředitelství a pod ním jsou finanční úřady

- rozpočtová skladba (ESC) slouží k jednotnému na všech úrovních rozpočtové soustavy
- cílem je centrální identifikace veřejných příjmů a výdajů a jejich napojení na strukturu EU, slouží ke statistickému šetření a mezinárodnímu srovnání v rámci EU
- pravidla rozpočtové skladby jsou upraveny vyhláškou 323/2002 Sb., kde je uvedeno jak tato tříděná skladba se povede
- třídí výdaje ze 4 hledisek
1. odpovědnostní
2. druhové
3. odvětvové
4. konsolidačního

- státní rozpočet ČR
: jedná se o centralizovaný peněžní fond, který je považován za hlavní nástroj fiskální politiky a nejvýznamnější zdroj příjmů a výdajů
: soustřeďuje se v něm největší část prostředků financování veřejného sektoru veřejné správy
: v oblasti ústředního rozpočtu se používají jednotlivé kapitoly dle organizačních složek státu"

Poznámka

Text je psán převážně v heslech a odrážkách. Práce obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 33 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19542
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse